Daily Archives: 14 sierpnia 2015

BABILON W ASYŻU. MATERIAŁY O APOSTAZJI I CHORYM EKUMENIŹMIE.

Poniżej zamieszczamy materiał po polsku dotyczący powyższego filmu.

Już 1 stycznia podczas swojego noworocznego kazania B16, zaprosił wiernych
na 25 rocznicę spotkania ekumenicznego w Asyżu słowami:”… aby
przypomnieć sobie wielki historyczny gest swojego poprzednika i
uroczyście obiecać aktualizować i odnowić obietnicę wiernych wszystkich
religii i żyć własną religią jak służbą światu…”
Pytamy! Jaki jest rzeczywisty cel tego osobliwego spotkania?
Ten tzw. ”historyczny gest” jest całkowitą totalną zdradą chrześcijaństwa.
Dlaczego???

Gdyż w rzeczy samej chodzi o synkretyzm spotkania, który niesie ducha
Asyżu wśród kleru i wierzących, a także ma określić drogę apostazji jaką
pójdą oszukane dusze do wiecznego potępienia.
Głównym mottem tych New Age spotkań są tanie populistyczne frazy typu, wszyscy
mamy tego samego Boga, wszyscy będziemy zbawieni każdy w swojej własnej
religii.
Ale to jest HEREZJĄ MAKSIMUM!!!
Duch Asyżu ukazuje pogaństwo jako alternatywną drogę do zbawienia, a wtedy
Chrystus na darmo umarł na Krzyżu, a tym samym Bóg zostaje zrównany z
pogańskimi demonami. Tą straszną zmianę wniósł w Kościół papież Jan
Paweł II w 1986 roku, a on sam był głównym inicjatorem i reżyserem
pierwszego spotkania. Zaprosił on do Asyżu przedstawicieli fałszywych
religii –buddystów, hinduistów, animistów, muzułmanów, shintoistów,
zoroastrystów, szamanistów i z każdym z nich serdecznie się przywitał.
Papież pozwolił zdjąć wszystkie krzyże, a te które nie dały się zdjąć
przykryto. Tym czynem oddał poganom do dyspozycji chrześcijańskie
świątynie, gdzie sprawowali swoje obrzędy przywołujące demony. Na
przykład buddyści odmawiali mantrę w Kościele Św. Ap. Piotra w Asyżu, a
na ołtarzu postawili posążek Buddy. Tak zwane „modlitwy” odbywały się
też wspólnie. Jan Paweł II głosił herezję, że mamy wspólnie z poganami
jednego Ojca i dlatego też to spotkanie zakończył modlitwą „Ojcze
nasz”. Tego typu synkretyczne spotkanie powtarzało się corocznie w
różnych innych miejscach. Jan Paweł II potwierdzał też swój synkretyczny
gest z Asyżu przy dużo innych okazjach. On sam osobiście ponownie
uczestniczył w spotkaniu w Asyżu w 2002 roku. Co mówi Pismo Święte o
takich przedsięwzięciach jak Asyż?
„Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie
Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie
pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy
stole Pana i przy stole demonów. „ (1list do Koryntian 20-21)
Natomiast gest w Asyżu zaprzecza Pismu Świętemu, Duchowi Ewangelii i całej
apostolskiej Tradycji, Ojców Kościoła, Męczenników i Świętych.
Do Jana Pawła II można odnieść następujące słowa Pisma Świętego:”
Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni.”(Ks.Powt.Pr.18:12)
Swoim historycznym gestem papież w Asyżu postawił chrześcijaństwo na równi z
pogańskimi religiami. Określając w kościele linię apostazji od Chrystusa
i Jego Ewangelii tym samym otworzył przekleństwo na kościół.
Jak pojawiło się to przekleństwo w kościele katolickim?
Za pontyfikatu Jana Pawła II doszło do masowej apostazji. To odpadnięcie
zostało wywołane rozprzestrzenieniem historyczno-krytycznej teologii na
teologicznych uczelniach i tzw. poszanowanie innych religii w rezultacie
czego doszło do utraty wiary i moralności. Najbardziej widoczne stało
się to wśród kleru. Przejawem widocznej strasznej apostazji bronionej
autorytetem Jana Pawła II były homoseksualizm i pedofilia. Wstydem jest
dla całego kościoła katolickiego, że tych obrzydliwości na dzieciach
dopuszczały się osoby duchowne. Szokujące jest jedno, że na te
wydarzenia wysocy w hierarchii kościelnej duchowni milczeli. Winnych
nie karano, a wręcz na odwrót- ich przestępstwa ukrywano.

Na przykład założyciel Legionistów Chrystusa Marcial Maciel w przeciągu dziesięcioleci wykorzystywał młodych seminarzystów. JPII pozwalał na istnienie tego zgromadzenia i razem ze swoimi doradcami przez wiele lat ignorowano istniejące dowody popełnionych przestępstw.
Jednym ze światowych skandali stał się pedofilski skandal w bostońskiej diecezji, który został wykryty w 2003 roku. Na przykład ksiądz John Jurgen seksualnie wykorzystał ponad 100(!) dzieci, a największy szok w tej całej sprawie to jest to, że o tym wszystkim wiedzieli kościelni hierarchowie. Kościół potajemnie wypłacił ponad 1,3 mld dolarów żeby ofiary zmusić do milczenia. JPII był o wszystkim dokładnie poinformowany, on odpowiadał za bezprawie i bezkarne przestępstwa dokonane na niewinnych dzieciach. Tym między innymi dał bolesną pokusę zgorszenia dla wierzących i niewierzących.
13 września agencja Retuers zawiadomiła, że dzieci które stały się ofiarami seksualnej przemocy złożyły do międzynarodowego sądu w Hadze skargę na najwyższych hierarchów kościoła katolickiego. Chodziło o B16 niegdysiejszego prefekta kongregacji i wiary, a także o byłych sekretarzy kardynałów: Sodano, Bertone i Navarro. Do sądu złożono 80 stronicową skargę i 20 tys. stron dowodów mówiących o przestępstwach wykorzystania dzieci, za którą to ponosi odpowiedzialność hierarchia kościoła. Jednak głównego oskarżonego między oskarżonymi nie ma, ponieważ zamiast odpowiedzialności przed sądem został 1 maja beatyfikowany .My jesteśmy świadkami absurdalnej sytuacji JPII został ogłoszony błogosławionym, a ci którzy wykonywali jego polecenia i kierowali się tzw. papieska tajemnicą oskarżeni o te zbrodnie przeciw ludzkości i czeka ich sąd.


Beatyfikacją JPII, B16 postawił ducha Asyżu, ducha zdrady na ołtarz kościoła. Wygnał z kościoła Świętego Ducha i ściągnął na cały kościół przekleństwo. Czytaj dalej

Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, HEREZJE, PRZECIW EKUMENIZMOWI, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz