W sprawie legalnego Patriarchy Jerozolimskiego …

Na portalu „POKUTA.RU/ ПОКАЯНИE.RU”:
К ВОПРОСУ О ЗАКОННОМ ИЕРУСАЛИМСКОМ ПАТРИАРХЕ…
http://www.pokaianie.ru/article/37700/read/49107
Autor artykułu: Patriarcha Jerozolimski + Ireneusz (ros. + Ириней I).

List Błogosławionego Ireneusza (Иринея), Patrіarchy Jerozolimskiego, przebywającego w więzieniu.

Nasza Marność zwraca się do Naszego stada i do całej Wspólnoty Chrystusowej Powszechnego Prawosławіa, do naszych braci – Zwierzchników Cerkwi Prawosławnych, do wszystkich przywódców państw, do przedstawicieli organów obywatelskich, administracyjnych i prawnych, oficjalnych struktur Unii Europejskiej i ONZ i na koniec, do naszych Braci w Chrystusie – Ojców Świętego Grobu.

W oparciu o to, że

1. Przymusowe nasze usunięcie z tronu Patrіarchatu Jerozolimskiego po Wielkanocy 2005 roku nastąpiło wskutek gróźb i agresji ze strony będących w spisku duchownych, którzy okazali się narzędziem bezprecedensowej w historii Cerkwi nie zamaskowanej dyplomatycznej greckiej politycznej ingerencji, nacisku i kierowania tym, co się stało.

Duchowni ci utworzyli grupę opozycjonistów i dokonali następujących przestępstw kanonicznych, a mianowicie: a) zignorowali uczynione im zaproszenie udziału w Świętym Soborze, zwołanym przez jego Przewodniczącego (Lokalnego Soboru w Laodycei, reguła 40-ta); b) nie ogłosili imienia swojego Patrіarchy (Dwukrotny Sobór w Konstantynopolu, zasada 14 i 15), doprowadzili do zebrania niekanonicznego i bezprawnego „świętego synodu” (podczas gdy w tym czasie kanoniczny i zgodny z prawem Święty Synod nigdy nie omawiał na swym posiedzeniu sprawy o zakończeniu pełnomocnictw Patrіarchy Jerozolimskiego, co przewidziane jest w odpowiedniej ustawie Królestwa Jordanіi {№ 27/1958, paragraf 6} i w Świętych Kanonach), który przyjął nieuzasadnione postanowienia i szereg niekanonicznych i bezprawnych aktów, które przyczyniły się do aresztowania dożywotnio wybranego Patrіarchy, a także mając na uwadze, że

2. Uczestnicy spisku zwołali nielegalny sobór i wybrali wyświęconego przez Nas arcybiskupa Teofila z Taboru, który wiedząc o swoim niekanonicznym położeniu i będąc nielojalnym w stosunku do Nas, począwszy od 2008 roku, trzyma Nas w izolacji w Naszym domu za zamkniętymi bramami zewnętrznymi; zabrania wszelkich kontaktów z przychodzącymi do Nas naszymi dziećmi duchowymi i Świętogrobskimi Ojcami, którzy pozostali wierni Naszej Marności, ich dożywotniemu Patrіarsze i robi to tylko w jednym celu – wynikającym z tego, że pozbawiono Nas nawet lekarstw i opieki lekarskiej – w nadziei na „naturalną” Naszą śmierć.

OŚWIADCZA SIĘ:

Męczeństwo Naszego sumienia – to znak szczerości wobec wszystkich i każdego, „Teraz odbywa się sąd nad tym światem” (J 12, 31) – dotyczące przyczyny Naszego ofiarnego cierpienia i oczekiwania na uznanie kłamliwości zarzucanych Nam osobiście oskarżeń, które przyniosły szkodę Patriarchatowi Jerozolimskiemu.

Ale także i o Naszym wezwaniu i zaproszeniu wszystkich przedstawicieli kompetentnych organów do przeprowadzenia śledztwa w świetle prawa cerkiewnego i obywatelskiego, dotyczącego usunięcia Naszej Marności z Tronu Patriarchy Cerkwi Jerozolimskiej, które nastąpiło bez uprzedniego wyroku sądowego – dokładnie tak, jak postąpiły władze Palestyny, powołując w 2005 roku komisję prawną, która orzekła Naszą niewinność w sprawie wszystkich wniesionych przeciwko Nam oskarżeń.

Wyrażamy Naszą zgodę na opublikowanie wszystkich osobistych lub należących do naszych krewnych rachunków bankowych, a także z kolei niech i nasi oskarżyciele przedstawią sądowi cerkiewnemu i obywatelskiemu te dokumenty, które według ich twierdzenia, istnieją przeciwko Nam. Jednocześnie prosimy, aby w podobny sposób postąpiły te osoby z Patriarchatu Jerozolimskiego, którzy rządzą lub współrządzą, albo uczestniczą w sprawach zarządzania Patriarchatem niekanonicznie i bez woli legalnego Synodu, zarówno też i wszyscy ci, którzy wówczas świadczyli przeciwko Nam w Konstantynopolitańskiej Latarni i występowali przeciwko pokojowemu uregulowaniu sprawy (podobnie jak i duchowni, którzy zorganizowali spisek wobec Patrіarchy Bułgarskiego Maksyma, w końcu uniewinnionego), oraz ich przedstawiciele, którzy doprowadzili do rozkradzenia majątku Patriarchatu Jerozolimskiego, a mianowicie Teofil, który cudzołożnie wszedł na tron Cerkwi Jerozolimskiej i jego adwokat, pan Rami Mutrabi, aby ujawnili swoje ogólne lub osobiste rachunki bankowe w Jerozolimie, Grecji i innych miejscach, a także odpowiednio wszystkich przedstawicieli organów kompetentnych, którzy od tamtego czasu decydują o losach naszej Patrіarchіi.
Nasze Ojcowskie serce nie może znieść więcej widoku Cerkwi Chrystusowej, krwawiącej z winy przestępców i apostatów, wzywa i prosi wszystkich członków Syjońskiej Matki Cerkwi i całego Prawosławia, a także wszystkich przedstawicieli kompetentnych organów o przyjście i dopomożenie z bojaźnią Bożą, wiarą i miłością w przywróceniu ładu kanonicznego w naszym Patriarchacie, abyśmy po odejściu szatana i jego aniołów ze stada Chrystusowego, mogli przyjąć Komunię Prawdy na chwałę Wiary, na chwałę naszego narodu.
Obficie przekazując Nasze błogosławieństwo, oczekujemy wszelkich wysiłków cyrenejskich, modląc się, aby Pan, Dawca Życia, oświecił wszystkich niegasnącym Światłem Swoim.

W Świętym Grodzie Jerozolimie, 2010 roku, września 2/15 dnia

Wasz przebywający w więzieniu Patrіarcha Jerozolimski
+ Ireneusz I / + Ириней I.

Temat powiązany z powyższym materiałem:https://bractvospasa.wordpress.com/2015/12/06/o-obchodach-swieta-objawienia-panskiego-w-ziemi-swietej/

Źródło:
http://3rm.info/10992-k-voprosu-o-zakonnom-ierusalimskom-patriarxe.html

Tłumaczył Andrzej Leszczyński
5.12.2015 r.

Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, ETYKA CERKIEWNA, HEREZJE, PRAWOSŁAWIE, PRZECIW EKUMENIZMOWI, SOBÓR w 2016, STRONA GŁÓWNA | 1 komentarz

Zobacz wpisy

One thought on “W sprawie legalnego Patriarchy Jerozolimskiego …

  1. Pingback: PATRIARCHA JEROZOLIMY IRENEUSZ UWIĘZIONY NA DACHU BAZYLIKI GROBU PAŃSKIEGO | Prawosławne-Monarchistyczne Bractwo Ikony Miłościwego Chrystusa Zbawcy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: