Daily Archives: 1 stycznia 2016

Modlitwa Do Świętego Archanioła Michała – Prepodobnogo ojca naszego Justyna (Popowicza)

Prawosławne-Monarchistyczne Bractwo Ikony Miłościwego Chrystusa Zbawcy zwraca się do wszystkich Prawosławnych, którym droga jest im ich wiara oraz Cerkiew o rozpoczęcie tzw. nowego roku kalendarzowego 2016 Modlitwą do Świętego Arcystratega Archanioła Michała ułożona przez Świętego Prep. Justyna (Popowicza). Czasy są niespokojne, a to co się dzieje wokoło nie napawa optymizmem. Jedynie szczera modlitwa i prośba o pomoc do bezcielesnych sił niebieskich o ochronę nas i Cerkwi może przynieść ratunek dla nas wszystkich i następnych pokoleń przed drugim przyjściem Władcy naszego Jezusa Chrystusa.

 

PAMIĘTAJMY,ŻE W CZYM BÓG NAS ZASTANIE W TYM I BĘDZIE SĄDZIĆ!

 

Modlitwa
Do Świętego Archanioła Michała  – Prepodobnogo ojca naszego Justyna (Popowicza)

Cały jesteś ogniem i gorliwością,
Michale, Święty Wodzu Naczelny Wojsk Niebieskich
i dlatego modlimy się do Ciebie:
ogarnięte sennością dusze nasze rozpal ogniem gorliwości Twojej,
abyśmy zawsze z radością i ożywionym sumieniem
służyli Jedynemu Panu naszemu,
całym sercem spoglądając na Ciebie,
bezgrzesznego i świętego brata naszego
i Naczelnego Wodza naszego,
Naczelnego Wodza wszystkich niebieskich
i ziemskich wojsk Chrystusowych.

Przedziwny Władca Jezus Chrystus
założył Jeden Kościół (Cerkiew)
z Aniołów i ludzi [1],
abyśmy, ludzie,
w sposób tajemniczy przedstawiający Cherubinów na ziemi,
spoglądali na naszych świętych braci niebieskich,
na czele których stoisz Ty,
promienisty i niezwykły
Wodzu Naczelny Wojsk Niebieskich, Michale.

W Niebie zwyciężyłeś najgorszego szatana
i zrzuciłeś go z Nieba na dno piekła
– pomagaj nam zawsze,
modlimy się do Ciebie, wszechmocny Archaniele,
abyśmy i my niezwyciężoną mocą Twoją
pokonywali podstępnego szatana,
atakującego nas ze wszystkich stron,
i kuszącego nas przez bezbożnych ludzi,
przez nieczyste myśli,
przez ziemskie żądze,
przez ogłupiające pasje.

Cały jesteś święty, czysty i bezgrzeszny,
Przedziwny Najpierwszy Aniele Boży;
modlimy się do Ciebie, o Najczystszy,
modlimy się do Ciebie, o Bezgrzeszny,
nauczaj nas w dzień i w nocy:
życia świętego, czystego i bezgrzesznego,
i daruj nam swoje cherubinowe siły,
abyśmy żyli prawdziwie i po cherubinowemu na ziemi,
my, w niezmiernej Miłości Bożej stworzeni
jako Cherubini na ziemi.

Nie zostawiaj nas w jadowitym bagnie
naszych zmysłowych ziemskich pożądliwości,
ale wznieś nas na anielskie, niebiańskie wyżyny
i umocnij nas, abyśmy po anielsku
i w czystości żyli w ciele na ziemi.

Miłościwie wejrzyj na nas, niezwyciężony Archaniele,
zejdź do nas, i przebudź nas, śpiących w grzechach,
do walki:
z przebiegłością, grzechem, śmiercią, diabłem,
i niech pokonujemy z łatwością,
prowadzeni i wspomagani przez Ciebie:
każdy grzech, każdą pasję, każdą śmierć,
każdego biesa i samego diabła.

Wiemy, noszący Boga Archaniele,
że masz władzę nad duchami nieczystymi,
nad chorobami, nad śmiercią, nad grzechami.
Napełnij dusze nasze swoją boską mocą,
i niech staniemy nieustraszenie do walki
i zwyciężymy, jak Cherubini,
wszystkich wrogów naszego zbawienia,
naszej wiary, naszej duszy.

Niezwyciężony Wojewodo Niebieskich Sił,
oczyściłeś Niebo z diabła i jego czarnych aniołów
– oczyść też nasze dusze od wszelkiego grzechu,
ponieważ grzechy nasze otwierają bramy naszych dusz
i wchodzą przez nie w nas nieczyste, demoniczne siły,
bezczeszcząc i zabijając nasze dusze,
które powinny być anielsko czyste i anielsko nieśmiertelne.

Bez Twojej zwycięskiej pomocy, Niebieski Wojewodo,
stajemy się łatwą zdobyczą sił nieczystych,
dlatego z całego serca modlimy się do Ciebie:
przyjmij nas do Swego niezwyciężonego wojska
i walcz za nas, kieruj nami
i prowadź nas w każdej bitwie
o naszą duszę, o nasze zbawienie, o naszą wieczność,
dając nam zwycięstwo nad każdym grzechem i każdym demonem.

O, Najświętszy Archaniele,
jesteśmy rozpaczliwie słabi przed demoniczną mocą wroga,
jeśli nie pospieszysz nam z pomocą,
z Boską mocą Swoją.

Z Tobą zawsze będziemy zwyciężać
we wszystkich bitwach naszych
o duszę naszą, o nasze zbawienie i naszą wieczność,
a bez Ciebie będziemy bezradnie obalani
od upadku do upadku, od grzechu do grzechu, z piekła do piekła.

Dlatego bądź zawsze z nami,
nie opuszczaj nas
z powodu grzechów naszych i obrzydliwości naszych,
ale kochając nas Miłością Bożą,
naucz nas nienawidzić grzech
i wszystkie grzeszne pożądania
i wypełniać swoje dusze wonnością cnót ewangelicznych.

Dlatego polecamy Tobie dusze nasze,
Najświętszy Najpierwszy Aniele Boży;
modlimy się do Ciebie i błagamy,
kieruj nas zawsze na drogi,
prowadzące do Królestwa Niebieskiego,
abyśmy razem z Tobą mogli wiecznie chwalić
Najmiłosierniejszego Zbawiciela naszego
– Najsłodszego Władcy Jezusa Chrystusa,
Jego Najlitościwszego Ojca
i Najłaskawszego Pocieszyciela Ducha,
którzy godni są chwały i dziękczynienia
teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. [2]

Молитва
святому Архангелу Михаилу преп. Иустина (Поповича)

Czytaj dalej

Categories: MODLITWY PRAWOSŁAWNE, PRAWOSŁAWIE, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz

ANTYCHRZEŚCIJAŃSKI CHARAKTER NOWEGO ROKU

Źródło:
Portal „Moskwa – Trzeci Rzym”:
Антихристианский характер Нового Года
http://3rm.info/publications/31702-antihristianskiy-harakter-novogo-goda.html

PRZYCZYNA 1: NIECERKIEWNY, NIEPRAWOSŁAWNY CHARAKTER SAMEJ DATY

W Świętej Cerkwi jest określona data Nowego Roku (początek indyktu) – 1 września (14 września według nowego stylu). Właśnie do tej daty dopasowano odpowiednią kolejność liturgiczną. Natomiast cywilny Nowy Rok, obchodzony w zimie, nie ma nic wspólnego z kalendarzem kościelnym, ale został wprowadzony w Rosji przez Piotra I od 1700 toku na wzór Europy (chociaż obchodzony był on według kalendarza juliańskiego, a nie katolickiego gregoriańskiego tzn. według nowego stylu, tak jak w Europie).

Ale Nowy Rok, obchodzony w dniu 1 stycznia, został wycofany z kręgu liturgicznego i przybrał charakter święta niechrześcijańskiego, o czym świadczyli liczni rosyjscy święci, na przykład św. arcypasterz Teofan Pustelnik i św. Jan z Kronsztadu. Potępiali oni naród rosyjski za to, że naśladując bezbożny Zachód, zaczął on na wzór pogański spotykać Nowy Rok: „Kręcić się z kielichami – jaki jest w tym sens? <…> Powiecie: zwyczaj nastał. – I ja potwierdzę: zwyczaj nastał, – i dodam: zwyczaj, wcale nie chrześcijański, lecz pogański, niegodny, bezbożny” (Św. Teofan Pustelnik. Słowo na Objawienie Pańskie – 6 stycznia 1865 r.).

Wraz z wprowadzeniem przez bolszewików po rewolucji nowego stylu, obecnego kalendarza cywilnego, obchody Nowego Roku w dniu 1 stycznia według niego przypadały na ostatnie dni Adwentu (Postu Bożonarodzeniowego) – dni, w których Typicon nakazuje Prawosławnym Chrześcijanom ścisłą abstynencję.

PRZYCZYNA 2: ANTYCHRZEŚCIJAŃSKI CHARAKTER NOWEGO ROKU

Współczesny, zachowany z czasów sowieckich Nowy Rok i uroczystości z nim związane, początkowo wprowadzane były jako przeciwwaga, zamiast Święta Narodzenia Chrystusa i bolszewicy uważali przyjęcie przez Prawosławnych ich Nowego Roku za sukces propagandy antyreligijnej.

Okazuje się, że Prawosławni świętujący ten dzień, stają się przyjaciółmi bezbożnego świata w jego służeniu bożkom. I używanie słów „z miłości bliźniego” skromnych w kręgu ludzi spoza Cerkwi i urządzenie „postnego stołu” (próba formalnego przestrzegania postanowień Ustawy – Typikonu Cerkwi) – wszystkie te różne przejawy przyjaźni ze światem, która zgodnie ze słowami Pisma Świętego, jest wrogością wobec Boga (Jak 4, 4).

Kościół Chrystusa – nie jest z tego świata. Pierwsi chrześcijanie nie bali się wpisywać (wchodzić) do współczesnego im społeczeństwa, a wręcz przeciwnie, nawet mu się przeciwstawiali, odważnie idąc na męczarnie, przyciągając swoim czystym życiem i ascetycznymi czynami nowych Chrześcijan do cerkiewnej zagrody. Natomiast teraz nie Cerkiew chrystianizuje (soli) świat, lecz świat stara się aktywnie „rozcerkiewnić” Chrześcijaństwo. I takie zbliżenie ze światem czyni wierzącego „solą, która straciła swój smak” (patrz: Mt 5, 13).

Obchody cywilnego Nowego Roku w dniu 1 stycznia według nowego stylu powinny być nie do przyjęcia dla Prawosławnych. W tym dniu, gdy bezbożny i ateistyczny świat świętuje swój Nowy Rok, Prawosławna Cerkiew upamiętnia świętego męczennika Bonifacego, który jest dla każdego letniego Chrześcijanina przykładem doskonałego wyznania wiary i porzucenia pożądliwości.

Według materiałów http://pkrest.ru
31.12.2015 r.
Tłumaczył Andrzej Leszczyński
1.1.2016 r,

Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, HEREZJE, PRZECIW EKUMENIZMOWI, STARY STYL KALENDARZOWY, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz