Daily Archives: 13 stycznia 2016

Drodzy bracia i siostry, Prawosławni!

Drodzy bracia i siostry, Prawosławni!

U wielu „nominalnych prawosławnych” z pewnością papieski klip nie wywoła najmniejszej konsternacji, a wielu z tych których umysł opanował duch tego świata powie wręcz: „oczywiście że wszystkie religie są dobre i aby na świecie panował pokój musimy wspólnie modlić się o niego z wyznawcami wszystkich religii”.

Inni zaś powiedzą: „nas przecież nie dotyczy to czego naucza i co promuje łaciński papież, wszak od dawna wiemy z nauczania cerkiewnego iż „urząd papieski” jest herezją poprzez którą łacinnicy już dawno odłączyli się od ortodoksji”. To prawda, ale czy rzeczywiście owo przesłanie nie dotyczy samych prawosławnych?  Zwróćmy uwagę, że papież w swoim klipie (w 32-42 sek.) wykorzystuje obraz głównego „prawosławnego” ekumenisty: patriarchy Konstantynopola Bartłomieja – okrzykniętym przez świeckie media „prawosławnym papieżem” a w trakcie „uścisku miłości” i wspólnego całowania kamienia namaszczenia w bazylice Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie padają papieskie słowa iż: „spotykamy Boga na różnych drogach  w tym tłumie w szeregu różnych religii …”

image008

Tak, z papieskiego klipu płynie jednoznaczne przesłanie, iż także my prawosławni należymy do tego samego „tłumu różnych religii” w których można bez różnicy spotkać prawdziwego Boga. Taki jest prawdziwy owoc „ekumenicznego dialogu” w którym prawosławni ekumeniści wyznają wiarę w „Jeden kościół” który obejmuje bez rozróżnienia różne chrześcijańskie sekty czy wyznania.

Aby nie być gołosłownym przytoczę publiczną wypowiedź polskiego prawosławnego ekumenisty arcybiskupa Jeremiasza udzielonego Katolickiej Agencji Informacyjnej w grudniu 2007r.

image008

Świadomość, że ostatecznie jesteśmy jednym Kościołem, stanowi wielkie osiągnięcie dotychczasowego dialogu katolicko-prawosławnego – uważa prawosławny arcybiskup wrocławsko-szczeciński Jeremiasz:

… podstawowy zrąb eklezjologiczny dokumentu z Rawenny został już zaakceptowany przez prawosławnych, ponieważ odzwierciedla on opinię Kościoła prawosławnego. Zobowiązuje to prawosławnych do określonej postawy w stosunku do Kościoła katolickiego. Ma to o tyle praktyczne znaczenie, że wręcz nakazuje prawosławnym dostrzegać w Kościele katolickim – mocniej niż przedtem – Kościół siostrzany.

Moim zdaniem nie trzeba tu oczekiwać aktów formalnych. Dokonało się prawdziwe zbliżenie w życiu i w świadomości Kościołów, co jest o wiele ważniejsze niż jakieś formalne akty uznania. Świadomość, że ostatecznie jesteśmy jednym Kościołem, stanowi wielkie osiągnięcie dotychczasowego dialogu.

źródło: http://ekumenizm.wiara.pl/doc/478655.Abp-Jeremiasz-Jestesmy-jednym-Kosciolem/3

Oto żywy dowód publicznego głoszenia herezji przez prawosławnego biskupa Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Taki jest prawdziwy owoc ekumenicznego zaangażowania prawosławia we współczesny ruch ekumeniczny. Zgadzam się z władyką Jeremiaszem co do faktu iż „owocem” tego ruchu jest także wśród wielu prawosławnych zatarcie granic prawdziwego Chrystusowego Kościoła. (patrz: ks. Mariusz Synak)

Dla tych zaś którzy mają jeszcze wątpliwości co do heretyckiego owocu ekumenicznego dialogu polecamy choćby wypowiedź patriarchy Cyryla: Patriarch Cyril – There is only One Church – Orthodox Church (ros.)

 

Prawosławni chrześcijanie, przebudźmy się z błogiego letargu i samozadowolenia. Wszak sam Chrystus ostrzegał nas:

Czytaj dalej

Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, HEREZJE, POUCZENIA ŚWIĘTYCH OJCÓW, PRAWOSŁAWIE, PRZECIW EKUMENIZMOWI, STRONA GŁÓWNA | 1 komentarz

10 GRZECHÓW ROSJI PRZECIWKO BOGU W ROKU 2015

Zdjęcie: Muzeum Pomnik „Исаакиевский собор” („Sobór św. Izaaka”)

Każdy ma swoje rozumienie najważniejszych wydarzeń 2015 roku, które mogą bezpośrednio wpływać na naszą i waszą teraźniejszość i przyszłość. Polityk analizuje kryzys, moderator Dwacza wspomina każdy „śmieć” („треш”, z ang. Trash – śmieć – kierunek w kinie – od A.L.), urbanista opowiada o przestrzeniach publicznych, architekt poszukuje śmieszności we wnętrzach, a fotograf widzi piękno.

Dzisiaj o tym, czym w zeszłym roku Rosja zawiniła przed Bogiem, opowie prawosławny aktywista Dimitrij Enteo:

„Rozumiem, że Ilja (pol.-Eliasz) i wielu czytelników jego blogu mogą nie podzielać chrześcijańskiego punktu widzenia, dotyczącego wydarzeń minionego roku, jednak uważam za ważne, aby się z nim chociaż zapoznali. Chrześcijańskie rozumienie historii jest zakorzenione w uświadomieniu sobie duchowych przyczyn określonych wydarzeń; wierzymy, że dobro narodu zależy od naszej postawy wobec Prawa Bożego. Oczywiście w ubiegłym roku były również i jasne chwile, budowano nowe świątynie, święcono taktyczne głowice bojowe, u pierwszych osób z władzy prześlizgiwała się retoryka religijna, ale ja chciałbym opowiedzieć o faktach odstępstwa, ponieważ właśnie te epizody mogą stać się przyczynami tych tragicznych wydarzeń, które czekają na nas w 2016 roku.

1. Federacja Rosyjska doprowadziła do władzy w Grecji radykalną lewicę SYRIZA.
Rosyjski establishment finansuje stowarzyszenie radykalnych partii lewicowych w Grecji – SYRIZA, antyklerykalną siłę, łączącą aktywistów LGBT, neo marksistów, anarchistów, feministów i inne skrajnie lewicowe ugrupowania, które przyciągnęły ku sobie uwagę licznymi ostrymi wystąpieniami przeciwko Cerkwi Prawosławnej. Pikanterii sytuacji nadaje ta okoliczność, że, według niektórych doniesień mediów, wspieranie partii, która doszła do władzy w Grecji, było prowadzone przez ludzi, nazywanych w naszym kraju „prawosławnymi oligarchami”. W rezultacie, lewacy triumfalnie wbili ostatni gwoźdź do trumny greckiej gospodarki, zaczęli ograniczać swobody religijne i obywatelskie, odesłali swoich rosyjskich kuratorów i zalegalizowali tzw. „małżeństwa jednopłciowe – homoseksualne”. Wsparcie sił jawnie antychrześcijańskich, takich jak SYRIZA, Korea Północna, czy Iran, nie jest miłe Bogu, powinniśmy szukać sojuszu z państwami chrześcijańskimi, a nie z tymi, którzy otwarcie prześladują, a nawet zabijają Chrześcijan.

2. W Nowosybirsku wybuchają masowe protesty cerkiewnej społeczności przeciwko przedstawieniu „Tannhäusera” w wykonaniu Timofieja Kulabina. Reżyser świadomie idzie na prowokację, umieszczając głęboko bluźniercze elementy i obrazy w swoim przedstawieniu. W centrum Nowosybirska odbył się wiec w obronie wartości duchowych i moralnych, i „przeciwko deptaniu przez teatry świętości chrześcijańskich”, na którym zgromadziło się około 5000 osób. W rezultacie, na telefon z Kremla, wniosek do sądu został zabrany z powrotem, sprawcy nie ponieśli żadnej odpowiedzialności, chyba tylko to, że dyrektor Nowosybirskiej Opery Boris Mezdricz zmienił miejsce pracy, a reżyser poszedł na wyższe stanowisko. Naród, który pozwala na bezkarne bezczeszczenie swoich świętości, pozbawia się przyszłości.

Czytaj dalej

Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, ETYKA CERKIEWNA, PRAWOSŁAWIE, STRONA GŁÓWNA | 1 komentarz