10 GRZECHÓW ROSJI PRZECIWKO BOGU W ROKU 2015

Zdjęcie: Muzeum Pomnik „Исаакиевский собор” („Sobór św. Izaaka”)

Każdy ma swoje rozumienie najważniejszych wydarzeń 2015 roku, które mogą bezpośrednio wpływać na naszą i waszą teraźniejszość i przyszłość. Polityk analizuje kryzys, moderator Dwacza wspomina każdy „śmieć” („треш”, z ang. Trash – śmieć – kierunek w kinie – od A.L.), urbanista opowiada o przestrzeniach publicznych, architekt poszukuje śmieszności we wnętrzach, a fotograf widzi piękno.

Dzisiaj o tym, czym w zeszłym roku Rosja zawiniła przed Bogiem, opowie prawosławny aktywista Dimitrij Enteo:

„Rozumiem, że Ilja (pol.-Eliasz) i wielu czytelników jego blogu mogą nie podzielać chrześcijańskiego punktu widzenia, dotyczącego wydarzeń minionego roku, jednak uważam za ważne, aby się z nim chociaż zapoznali. Chrześcijańskie rozumienie historii jest zakorzenione w uświadomieniu sobie duchowych przyczyn określonych wydarzeń; wierzymy, że dobro narodu zależy od naszej postawy wobec Prawa Bożego. Oczywiście w ubiegłym roku były również i jasne chwile, budowano nowe świątynie, święcono taktyczne głowice bojowe, u pierwszych osób z władzy prześlizgiwała się retoryka religijna, ale ja chciałbym opowiedzieć o faktach odstępstwa, ponieważ właśnie te epizody mogą stać się przyczynami tych tragicznych wydarzeń, które czekają na nas w 2016 roku.

1. Federacja Rosyjska doprowadziła do władzy w Grecji radykalną lewicę SYRIZA.
Rosyjski establishment finansuje stowarzyszenie radykalnych partii lewicowych w Grecji – SYRIZA, antyklerykalną siłę, łączącą aktywistów LGBT, neo marksistów, anarchistów, feministów i inne skrajnie lewicowe ugrupowania, które przyciągnęły ku sobie uwagę licznymi ostrymi wystąpieniami przeciwko Cerkwi Prawosławnej. Pikanterii sytuacji nadaje ta okoliczność, że, według niektórych doniesień mediów, wspieranie partii, która doszła do władzy w Grecji, było prowadzone przez ludzi, nazywanych w naszym kraju „prawosławnymi oligarchami”. W rezultacie, lewacy triumfalnie wbili ostatni gwoźdź do trumny greckiej gospodarki, zaczęli ograniczać swobody religijne i obywatelskie, odesłali swoich rosyjskich kuratorów i zalegalizowali tzw. „małżeństwa jednopłciowe – homoseksualne”. Wsparcie sił jawnie antychrześcijańskich, takich jak SYRIZA, Korea Północna, czy Iran, nie jest miłe Bogu, powinniśmy szukać sojuszu z państwami chrześcijańskimi, a nie z tymi, którzy otwarcie prześladują, a nawet zabijają Chrześcijan.

2. W Nowosybirsku wybuchają masowe protesty cerkiewnej społeczności przeciwko przedstawieniu „Tannhäusera” w wykonaniu Timofieja Kulabina. Reżyser świadomie idzie na prowokację, umieszczając głęboko bluźniercze elementy i obrazy w swoim przedstawieniu. W centrum Nowosybirska odbył się wiec w obronie wartości duchowych i moralnych, i „przeciwko deptaniu przez teatry świętości chrześcijańskich”, na którym zgromadziło się około 5000 osób. W rezultacie, na telefon z Kremla, wniosek do sądu został zabrany z powrotem, sprawcy nie ponieśli żadnej odpowiedzialności, chyba tylko to, że dyrektor Nowosybirskiej Opery Boris Mezdricz zmienił miejsce pracy, a reżyser poszedł na wyższe stanowisko. Naród, który pozwala na bezkarne bezczeszczenie swoich świętości, pozbawia się przyszłości.

3. 1 maja wydarzenie nie do pomyślenia: na głównej ulicy Sankt – Petersburga, pod ochroną policji, odbywa się bardzo liczna parada homoseksualistów. To, że w procesji brały udział dzieci oraz to, że miała ona miejsce naprzeciwko głównych świątyń miasta, wcale nie denerwowało licznych policjantów, którzy z łatwością zmieszali się z tłumem. Bohaterski i desperacki protest samotnego Witalija Milonowa postrzegany był jako głos wołającego na pustyni, wśród siarkowych, gotowych spaść na plugawione przez sodomitów miasto. Władze nie po raz pierwszy, nie tylko pozwalają organizować parady sodomitów w centralnych miastach Federacji Rosyjskiej, ale jeszcze dokonują aresztowań tych, którzy protestują przeciwko ich zachowaniu. Osobiście nie raz lądowałem w komisariatach policji, a nawet zostałem skazany za chęć ratowania rosyjskich dzieci przed deprawacją. W tym roku Wielkanoc przypada na dzień 1 maja, czy władze pozwolą komunistom i ich współtowarzyszom – homoseksualistom bezcześcić ten wielki dzień?

4.
Władze Sankt – Petersburga oficjalnie odmówiły przekazania Cerkwi Soboru św. Izaaka i Soboru Zbawiciela na Krwi (ros. Исаакиевского собора и Спаса-на-Крови – od A.L.). W tej chwili soborami tymi zarządzają osoby prywatne, które biorą 200 rubli za wstęp, zakazują prowadzenie działalności edukacyjnej, charytatywnej i misyjnej, a ponadto nawet na odprawianie nabożeństw kapłani muszą uzyskiwać u nich zgodę. Według świadectwa pewnego kapłana: w ołtarzu Soboru św. Izaaka niedawno paliły kobiety, a dyrektor tego muzeum podczas służby liturgicznej publicznie obrażał kapłanów. To samo kierownictwo pozwalało sobie na bardzo liczne antyklerykalne wypowiedzi w mediach. Kawałek krzyża na kopule Soboru został odłamany, czyli krzyż został zbezczeszczony, ale kierownictwo muzeum powiedziało, że w najbliższym roku, po prostu nie będzie go naprawiać. Ci ludzie, którzy otworzyli w Soborze św. Izaaka antyreligijne muzeum w czasach sowieckich, pozostali jego panami i nie chcą go oddać. Przede wszystkim mówimy o świątyni Boga Wszechmogącego, a dopiero w drugiej kolejności o muzeum. Myślę, że odmowa zwrotu cerkiewnej własności jest wielkim grzechem w oczach Boga i może podnieść kwestię restytucji powszechnej, ale to już zupełnie inna historia.

5. Aborcja

Napis na transparencie przed budynkiem Dumy: „JEŻELI ROSJA NIE SKOŃCZY Z ABORCJAMI, TO BÓG SKOŃCZY Z ROSJĄ! (od A.L.)

Przemawiając w Parlamencie, Patriarcha Cyryl zaproponował usuniecie aborcji z systemu ОМС -Obowiązkowych Ubezpieczeń Medycznych (ros. ОМС – skrót od Обязательноe медицинскоe страхованиe – od A.L.), aby Chrześcijanie nie opłacali zabijania dzieci ze swoich podatków. Szczerze mówiąc, wierni oczekiwali od niego inicjatywy dotyczącej zakazu aborcji, zwłaszcza, że w tamtym czasie zebrano ponad 150.000 podpisów na rzecz tej ustawy, ale Jego Świątobliwość postanowił dyplomatycznie pójść drogą kompromisu, nie przyspieszając wydarzenia. Media jak na komendę zaatakowały krytycznie tę inicjatywę, szefowa Rady Federacji Walentina Matwijenko nazwała inicjatywę Patriarchy „ekstremizmem” (swoją drogą, całkiem niedawno zmieniła ona swój punkt widzenia, uznając aborcję za morderstwo), a wicepremier Olga Gołodiec również zdecydowanie wystąpiła przeciw, mówiąc, że w pełni zgadza się z jej stanowiskiem. Szef profilowego Komitetu Dumy do Spraw Ochrony Zdrowia Siergiej Kałasznikow, który poparł wcześniej projekt ustawy o przymusowych aborcjach, publicznie nazwał inicjatywy wierzących przeciwko aborcji „ciemnotą”, a usunięcie aborcji z systemu OMC antyhumanitarnymi. W efekcie, projekt ustawy nawet nie rozpatrywano, czyniąc Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i osobiście Patriarsze Cyrylowi afront. Federacja Rosyjska jest nadal jednym ze światowych liderów w zakresie aborcji. Krew dziesiątków milionów dzieci zabitych przez nas woła o pomstę do nieba przed obliczem Najwyższego. Jest to najbardziej potworny grzech współczesnej Federacji Rosyjskiej, który sprowadza każdą chrześcijańską retorykę rządzących do banalnej hipokryzji.

6. Noworosja

W południowo-wschodniej części Ukrainy, w „ŁRL” i „DRL” (w Ługańskiej i Donieckiej Republice Ludowej – od A.L.), ustanowiono komunizm wojenny. Kiedy Igor Striełkow razem z Igorem Iwanowem tworzyli jednostki paramilitarne w ramach projektu „Noworosja”, to mieli nadzieję zrobić coś w rodzaju „białej enklawy” na wzór Krymu generała Wrangla – nieuznany podmiot państwowy, zbudowany na prawosławnych zasadach, który samym faktem swego istnienia obnażałby wady Federacji Rosyjskiej i stałby się tym zaczynem, który w przyszłości zakwasiłby całe ciasto. Wszyscy oficerowie polityczni byli „białymi” i członkami „RОВS” (skrót od Русский Обще-Воинский Союз „РОВC”; pol. – Rosyjski Ogólno-Wojskowy Związek – od A.L.). Wszystko było robione z modlitwą, na pojazdach wojskowych były transparenty z obliczem Zbawiciela, zostało zakazane rzucanie mięsem (wyrazy niecenzuralne, przekleństwa) i nie było ani jednej czerwonej szmaty z sierpem i młotem na horyzoncie. W projekcie Konstytucji DRL został wpisany prymat Prawosławia, zakaz aborcji, ochrona miejsc świętych i tradycyjnej rodziny. W rezultacie nomenklatura Kremla poważnie się przestraszyła, zmieniono kuratora projektu Konstytucji, wszyscy biali i prawosławni natychmiast zostali stamtąd usunięci, a ciężarówki pospolitego ruszenia wiozą makulaturę Starikowa, organizuje się wojaże Kurginiana i Prochanowa, wszędzie zawiesza się czerwone sztandary, a dalej coraz więcej piekła, od pionierów do uroczystych obchodów Wielkiego Października. W rezultacie rok 2015 zaczął się przyjęciem „sowieckiego” godła ŁRL i DRL nie mniej „sowieckiej” Konstytucji.

7. W 2015 roku w Federacji Rosyjskiej pojawiła się oficjalna ideologia, która stała się wektorem polityki wewnętrznej i została nazwana „religią zwycięstwa” lub „prawosławnym stalinizmem”. Błyskawicznie odradza się kult Stalina, stawia mu się dziesiątki pomników i popiersi w całej Rosji. W federalnej TV wysławiają go etatowi propagandziści typu Prochanowa, Kurginiana i Starikowa. Pojęcie „wroga ludu” lub „piąta kolumna” mocno osadza się w życiu codziennym. Obchody Dnia Zwycięstwa zamieniają się w groteskowy quasi-religijny kicz. Komunistom daje się zielone światło. Medyński zamierza „pogodzić” czerwonych i białych, obiecując wspaniałe obchody uroczyści 100-ej rocznicy Października, zmieniając jego nazwę na „Wielką Rewolucję Rosyjską”. Trwa kampania na rzecz powrotu pomnika kata Dzierżyńskiego na Łubiankę i blokuje się inicjatywę, dotyczącą zmiany nazwy stacji „Wojkowskaja”. Następuje usuwanie niezależnych sił społeczno-politycznych, inicjuje się ogólnokrajowe prześladowania dysydentów (inaczej myślących). Obecnie za nieudany repost w
„WKontakcie” lub filmu na YouTube, można łatwo dostać kilka lat więzienia. Zwiększa się kontrola państwa nad wszystkimi sferami społeczeństwa obywatelskiego. Patrząc z boku, wydaje się, że kraj pospiesznie przenoszony jest do stanu wojennego. Z punktu widzenia Pana Boga, usprawiedliwianie Stalina, który represjonował miliony Rosjan i praktycznie zniszczył Cerkiew Rosyjską i który jest twórcą ateistycznego i totalitarnego reżimu bolszewickiego, jest najcięższym grzechem. Zabity 6 lat temu w Moskwie, kapłan Daniił Sysojew, powiedział kiedyś takie zdanie, które można interpretować jako proroctwo: „Jeśli w narodzie zwycięży pogląd, że zwycięstwo w II wojnie światowej usprawiedliwiają egzekucje męczenników, to taki naród otrzyma jeszcze większą karę.”


Napis na pomniku Dzierżyńskiego: KAT NARODU ROSYJSKIEGO (od A.L.)

8. W dniu początku prawosławnego Postu, w odległości kilku metrów od Kremla, na głównej powierzchni wystawienniczej kraju, ma miejsce niesłychane bluźnierstwo: otwiera się wystawa współczesnych i rosyjskich autorów, zjednoczonych tematem bluźnierstwa, bezpośredniego zhańbienia Jezusa Chrystusa, Matki Boskiej i świętych. Bezprawie dochodzi do niespotykanych form, pornograficznych karykatur Ukrzyżowania. Ponad 3000 zgłoszeń od obywateli do organów ścigania nie daje żadnych rezultatów. Osławiona ustawa o ochronie uczuć wierzących nie działa. Bluźnierstwo odbywa się pod patronatem rządu i Ministerstwa Kultury w Moskwie. Młodzi chrześcijanie, którzy przybyli na wystawę z prawnikami i kamerami video, z zamiarem wezwania policji i zatrzymania tego trwającego przestępstwa, zostali przedstawieni przez media federalne jako uczestnicy pogromu. Mnie osobiście skazano na 10 dni więzienia, a kruchej dziewczynie Ludmile Jesipienko założono sprawę karną, a następnie zaczęło się prawdziwe piekło. Zastępca Naczelnika 3 Wydziału УОД ГУ МВД Rosji dla miasta Moskwy (УОД ГУ МВД – skrót od: Управление Oрганизации Дознания Главного Управления Министерства Внутренних Дел России – pol.: Wydział Organizacji Dochodzeń Zarządu Głównego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji – od A.L.), Dmitrij Michajłowicz Osipow otwarcie wyśmiewał jej przekonania religijne. Spowodował u niej obrażenia cielesne. Skierował ją na wielomiesięczne przymusowe badania w szpitalu psychiatrycznym z groźbą aplikowania jej przy użyciu siły silnych leków psychotropowych, aby uznać ją za chorą psychicznie. Publiczne bezkarne bluźnierstwo i prześladowanie chrześcijan, którzy stanęli w obronie swoich świętości – jest największym grzechem w oczach Boga, który nie pozostanie bez konsekwencji.

9. Torfianka


Komuniści wraz z partią „Jabłoko” zorganizowali kampanię przeciwko budowie kościoła Św. Makarego Moskiewskiego na Torfiance. Jest to jeden z kilkudziesięciu przypadków, gdy czerwoni i pomarańczowi sprzeciwiają się budowie świątyń zgodnie z „Programem 200”. Pomimo faktu, że mieszkańcy dzielnicy przez ponad 10 lat walczyli o budowę świątyni w swojej okolicy, która miała stanąć na miejscu wysypiska śmieci w parku Torfianka i która miała zajmować tylko 0.3% jego powierzchni. Pomimo wyników przesłuchań publicznych i wszystkich niezbędnych zezwoleń, walczący ze świątynią urządzili na miejscu budowy swój obóz namiotowy, nad którym powiewa sowiecka flaga. Nadzwyczaj agresywnie przeciwstawiali się legalnej budowie deputowany Dumy Państwowej z Partii Komunistycznej FR Aleksandr Potapow i radny Dumy miasta Moskwy z Komunistycznej Partii FR Zubrilin. W istocie kierowali oni próbą szturmu na plac budowy świątyni i rozbiórkę ogrodzenia, a ponadto czerwoni próbowali zakłócić nabożeństwo przy adorowanym krzyżu na placu budowy. Setki wiernych przyszło bronić przyszłą świątynię. W rezultacie z góry przyszła decyzja o przeniesieniu świątyni na inne miejsce, które okazało się fałszywe, ponieważ na nowym miejscu planowana jest budowa nowego wiaduktu. Wierni zostali bez długo oczekiwanej świątyni.

10. Masowe publiczne niszczenie żywności, które są objęte sankcjami.
Oczywiście, jest to ciężki grzech. Ludzie nie rozumieją, że wszelka żywność – jest to dar od Boga, a my nie tylko, że za nią nie dziękujemy, to jeszcze niszczymy. Za to Bóg może ukarać głodem. Kilka miesięcy po tym, jak ze zniszczenia żywności zrobiono show, wszyscy odczuli realny wzrost cen żywności. Wydaje nam się, że w obecnych warunkach głód nie jest możliwy. Ale jeśli Bóg zechce nas ukarać, to wierzcie mi, że nawet w 21 wieku w swoich mega metropoliach zaczniemy zjadać siebie. Trzeci jeździec Apokalipsy pędzi na czarnym koniu i niesie ze sobą głód, niszcząc na swojej drodze systemy gospodarcze, żeby ludzie nie zapominali o najważniejszym: o Twórcy naszej rzeczywistości, Wszechmocnym i Najlepszym Bogu, Któremu służenie jest jedynym i prawdziwym sensem naszego istnienia”.

Źródło:
10 грехов России против Бога в 2015 году
http://varlamov.ru/1566448.html
12 stycznia 2016 r.

Tłumaczył Andrzej Leszczyński
13.1.2016 r.

Reklamy
Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, ETYKA CERKIEWNA, PRAWOSŁAWIE, STRONA GŁÓWNA | 1 komentarz

Zobacz wpisy

One thought on “10 GRZECHÓW ROSJI PRZECIWKO BOGU W ROKU 2015

  1. Pingback: 10 grzechow Rosji przeciwko Bogu w roku 2015 « Dziennik gajowego Maruchy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: