Drodzy bracia i siostry, Prawosławni!

Drodzy bracia i siostry, Prawosławni!

U wielu „nominalnych prawosławnych” z pewnością papieski klip nie wywoła najmniejszej konsternacji, a wielu z tych których umysł opanował duch tego świata powie wręcz: „oczywiście że wszystkie religie są dobre i aby na świecie panował pokój musimy wspólnie modlić się o niego z wyznawcami wszystkich religii”.

Inni zaś powiedzą: „nas przecież nie dotyczy to czego naucza i co promuje łaciński papież, wszak od dawna wiemy z nauczania cerkiewnego iż „urząd papieski” jest herezją poprzez którą łacinnicy już dawno odłączyli się od ortodoksji”. To prawda, ale czy rzeczywiście owo przesłanie nie dotyczy samych prawosławnych?  Zwróćmy uwagę, że papież w swoim klipie (w 32-42 sek.) wykorzystuje obraz głównego „prawosławnego” ekumenisty: patriarchy Konstantynopola Bartłomieja – okrzykniętym przez świeckie media „prawosławnym papieżem” a w trakcie „uścisku miłości” i wspólnego całowania kamienia namaszczenia w bazylice Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie padają papieskie słowa iż: „spotykamy Boga na różnych drogach  w tym tłumie w szeregu różnych religii …”

image008

Tak, z papieskiego klipu płynie jednoznaczne przesłanie, iż także my prawosławni należymy do tego samego „tłumu różnych religii” w których można bez różnicy spotkać prawdziwego Boga. Taki jest prawdziwy owoc „ekumenicznego dialogu” w którym prawosławni ekumeniści wyznają wiarę w „Jeden kościół” który obejmuje bez rozróżnienia różne chrześcijańskie sekty czy wyznania.

Aby nie być gołosłownym przytoczę publiczną wypowiedź polskiego prawosławnego ekumenisty arcybiskupa Jeremiasza udzielonego Katolickiej Agencji Informacyjnej w grudniu 2007r.

image008

Świadomość, że ostatecznie jesteśmy jednym Kościołem, stanowi wielkie osiągnięcie dotychczasowego dialogu katolicko-prawosławnego – uważa prawosławny arcybiskup wrocławsko-szczeciński Jeremiasz:

… podstawowy zrąb eklezjologiczny dokumentu z Rawenny został już zaakceptowany przez prawosławnych, ponieważ odzwierciedla on opinię Kościoła prawosławnego. Zobowiązuje to prawosławnych do określonej postawy w stosunku do Kościoła katolickiego. Ma to o tyle praktyczne znaczenie, że wręcz nakazuje prawosławnym dostrzegać w Kościele katolickim – mocniej niż przedtem – Kościół siostrzany.

Moim zdaniem nie trzeba tu oczekiwać aktów formalnych. Dokonało się prawdziwe zbliżenie w życiu i w świadomości Kościołów, co jest o wiele ważniejsze niż jakieś formalne akty uznania. Świadomość, że ostatecznie jesteśmy jednym Kościołem, stanowi wielkie osiągnięcie dotychczasowego dialogu.

źródło: http://ekumenizm.wiara.pl/doc/478655.Abp-Jeremiasz-Jestesmy-jednym-Kosciolem/3

Oto żywy dowód publicznego głoszenia herezji przez prawosławnego biskupa Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Taki jest prawdziwy owoc ekumenicznego zaangażowania prawosławia we współczesny ruch ekumeniczny. Zgadzam się z władyką Jeremiaszem co do faktu iż „owocem” tego ruchu jest także wśród wielu prawosławnych zatarcie granic prawdziwego Chrystusowego Kościoła. (patrz: ks. Mariusz Synak)

Dla tych zaś którzy mają jeszcze wątpliwości co do heretyckiego owocu ekumenicznego dialogu polecamy choćby wypowiedź patriarchy Cyryla: Patriarch Cyril – There is only One Church – Orthodox Church (ros.)

 

Prawosławni chrześcijanie, przebudźmy się z błogiego letargu i samozadowolenia. Wszak sam Chrystus ostrzegał nas:

Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz. To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego:

Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący!

A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust.

Ty bowiem mówisz: Jestem bogaty, i wzbogaciłem się, i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny i ślepy, i nagi.

Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblókł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość, i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział.

Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się!

Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów (Ap 3.14-22)

patrz: kościół czasów ostatecznych – kościół Laodycei

We współczesnym rzymsko-katolickim posoborowym kościele nastały czasy w których coraz to bardziej zapomina się jakiejkolwiek dogmatycznych fundamentów, a sam papież – o zgrozo – gotowy jest do połączenia różnych wyznań niezależnie od wyznawanej wiary: Papież chce połączenia wyznań niezależnie od wyznawanej wiary. Niedawno papież wezwał patriarchę Konstantynopola do połączenia z prawosławiem gdyż nie widzi już żadnych przeszkód do nawiązania eucharystycznej wspólnoty: Pope sends message to Patriarch Bartholomew [about] Eucharistic communion.

Miało by to się jednakże dokonać bez pokajania, bez nazwania herezji herezją. Miało by to dokonać się właściwie z pominięciem „tego co dzieli” patrząc jedynie na to co łączy. Problem jednak w tym, iż wystarczy jedna „drobna” herezja aby odłączyć się od katolickiej wspólnoty Jednego Świętego Powszechnego i Apostolskiego Kościoła. Dlatego też, naszym zdaniem, bliżsi prawosławiu są rzymsko-katoliccy tradycjonaliści którzy uznają nas za heretyków będących poza Chrystusowym Kościołem, niż współczesny nowy posoborowy kościół Katolicki, który uznając nas za braci i członków jednego i tego samego kościoła odchodzi w zastraszającym tempie od tych elementów wiary które były jeszcze do niedawna ciągle w pełni ortodoksyjne.

 

Drodzy rzymsko-katolicy tradycjonaliści!

Niech to co się współcześnie dzieje za sprawą nauczania papieża Franciszka będzie dla was impulsem do postawienia sobie sobie ponownego pytania o papieski prymat władzy i nieomylność. Czy rzeczywiście można go pogodzić z przekonaniem, iż Stolica Apostolska jest Sede Vacante – nieobsadzona. Postawcie sobie raz jeszcze pytanie o prawowierność dogmatycznych orzeczeń Soboru Watykańsakiego I:

Prymat papieski – Sobór Watykański I -1869/70 r.

Dogmaty papieskie wg. rzymsko-katolickich tradycjonalistów /starokatolików

 

Drodzy rzymscy-katolicy ciągle wierni „Chrystusowemu Namiestnikowi”!

clown-bergoglio

Zachęcam do zapoznania się ze współcześnie napisaną przez rzymsko-katolickiego teologa i historyka niezwykłą (bo posiadającą NIHIL OBSTAT)  książką: Prymat papieski – od początków do współczesności.

Zachęcam też do pozycji dla mnie bardzo osobistej, do pozycji która opisuje moją teologiczną i historyczną drogę z współczesnego posoborowego rzymskiego-katolicyzmu do katolicyzmu ortodoksyjnego, do prawosławia: Świadectwo konwersji do Prawosławia – Wierzę w Jeden Katolicki Kościół.

 

Na sam koniec,

przy okazji wstrząsu doznanego za sprawą orędzia skierowanego przez papieża, pragnę poruszyć jeszcze jeden wątek. Coraz wyraźniej widać jak współcześnie budowany jest grunt na ostateczne wystąpienie antychrysta. Jak budowane są dwa filary jego panowania: Jeden Światowy Rząd i Jedna Światowa Religia.

Chrystus przygotowując nas na czasy ostateczne w Ewangelii Świętego Mateusza (rozdział 24) powiedział:

wówczas wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody dla Imienia mego … Kto zaś wytrwa do końca, ten będzie zbawiony

Jakże mogło by się to stać we współczesnym cywilizowanym świecie? Dlaczego mielibyśmy my prawowierni chrześcijanie być „znienawidzeni przez wszystkie narody”?

W budowanym już współcześnie „chrześcijańskim” świecie apostazji widać to dziś bardzo wyraźnie: Ci ortodoksyjni chrześcijanie którzy pozostaną przy prawdziwej wierze uznającą jedyność i wyłączność zbawienia przyniesionego przez Jezusa Chrystusa w Jego Jednym Świętym Powszechnym i Apostolskim Kościele, który nie utożsamia ortodoksji z heretyckimi sektami i wyznaniami, ci którzy nie uznają religijnego i międzywyznaniowego synkretyzmu zostaną z czasem coraz usilniej piętnowani jako ci, którzy nie miłują pokoju, jako zeloci, jako fundamentaliści burzący harmonijne współżycie wszystkich wyznań i religii, jako mąciciele i podżegacze do nienawiści! Wydawać nas i nienawidzić będą nawet sami synkretyczni „chrześcijanie” którzy będą żyli w dobrobycie i „pokoju” jak za dni Noego albo za czasów Lota:

Jak było bowiem za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem, jak w dniach [owych] przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły, aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki – i niczego nie poznali, aż przyszedł potop i zabrał wszystko – tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego

Ewangelia Świętego Mateusza 24.37-39

Podobnie, jak stało się w dniach Lota: jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali, aż pewnego dnia wyszedł Lot z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki, i wszystkich wytracił.

Tak samo będzie w dniu, w którym Syn Człowieczy się objawi.

Ewangelia Świętego Łukasza 17.28-30

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie …Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w godzinie, w której się nie spodziewacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Ewangelia Świętego Mateusza 24.42,44

Bądźmy więc czujni abyśmy my prawosławni chrześcijanie nie dali się zwieść, iż z całą pewnością rozpoznamy czas kiedy wystąpi antychryst: Antychryst – oszukać ludzi co do czasu i terminów.

Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl

Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, HEREZJE, POUCZENIA ŚWIĘTYCH OJCÓW, PRAWOSŁAWIE, PRZECIW EKUMENIZMOWI, STRONA GŁÓWNA | 1 komentarz

Zobacz wpisy

One thought on “Drodzy bracia i siostry, Prawosławni!

 1. JO

  Tradycyjni Katolicy wiedza co sie dzieje wewnatrz Kosciola Katolickiego.
  Tradycyjni Katolicy proponuja Wspolne Dzialanie z „Tradycyjnym Prawoslawiem” , celem obrony Swietej Tradycji dwoch zakonow, by ratowac dusze ludzkie, by ratowac narody chrzescijanskiej Europy, by ratowac Narod Polski.

  Nie proponujemy posoborowego Ekumenizmu a prosimy o wspolny front.
  JA

  https://gajowka.wordpress.com/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: