Daily Archives: 18 stycznia 2016

Z OKAZJI TYGODNIA MODŁÓW EKUMENICZNYCH POLECAMY BROSZURKĘ….

Z OKAZJI TYGODNIA MODŁÓW EKUMENICZNYCH POLECAMY BROSZURKĘ…..MONASTER PARAKLITU OROPOS w ATTYCE. GRECJA 2010
PROLOG
image008
 
Nasza Cerkiew jest ze swej natury katolicka i oczywiście ekumeniczna [1] (ogólnoświatowa). Ma wyciągnięte swoje ramiona do wszystkich ludzi, każdej rasy oraz epoki, i wzywa ich, by po niej przyszli. … Tę konstytutywną i naturalną cechę Cerkwi, ekumeniczność – ogólnoświatowość, uzurpują sobie obecnie dwa ruchy, które wyrażają ducha dzisiejszej epoki: „ekumenizm” oraz globalizacja. …
Być może dziwnie to brzmi, ale faktem jest, że dzisiaj „ekumenizm” zagraża ekumeniczności naszej Cerkwi, ponieważ coraz bardziej posuwa się do kompromisowo-synkretycznej taktyki, która podważa fundamentalne zasady wiary prawosławnej. A prawidłowa wiara, nie zapominajmy o tym, jest pierwszym i głównym warunkiem zbawienia człowieka, zgodnie z natchnioną przez Boga wypowiedzią Ojca Cerkwi: Ktokolwiek chce być zbawionym, przede wszystkim potrzebuje zachowywać wiarę prawosławną, której jeśliby kto nie przestrzegał całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki
(Symbol Wiary świętego Atanazego Aleksandryjskiego).
 
Więcej tutaj: broszurka-ekumenizm
Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, HEREZJE, PRZECIW EKUMENIZMOWI, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz

ANIOŁA STRÓŻA MA KAŻDY OŁTARZ, ALE TYLKO W ŚWIĄTYNI PRAWOSŁAWNEJ

Źródło:
Свой Ангел блюститель престола есть в каждом, но только в православном храме
ANIOŁA STRÓŻA MA KAŻDY OŁTARZ, ALE TYLKO W ŚWIĄTYNI PRAWOSŁAWNEJ
http://tauszev.livejournal.com/65166.html
22 czerwca 2015 r.
Ojciec Leoncjusz, przełożony monasteru św. Teodozjusza, opowiedział: „Pewnego dnia, w niedzielę, udałem się do cerkwi, aby przystąpić do Eucharystii Św. (Świętych Tajemnic). Po wejściu do świątyni, ujrzałem Anioła, stojącego po prawej stronie tronu ołtarza. Przerażony, udałem się do swojej celi. I posłyszałem głos: „Od tego czasu, jak został poświęcony ołtarz, kazano mi, abym znajdował się przy nim cały czas”.

Błogosławiony Jan Moschos, Duchowa Łąka. Rozdział 4.

Zabrakło jednego w waszej wspólnocie. Ale jakby opuścił was jeszcze jeden lub drugi, to oni sami byliby godnymi politowania jako odpadnięci, ale wy, dzięki Łasce Bożej stanowicie całe ciało. Ponieważ to, co się stało nieprzydatne, oddzieliło się, a to, co pozostało – nie jest uszkodzone. Smuci was, że zostaliście wyrzuceni poza ogrodzenia ścian, ale będziecie mieszkać w domu Boga Niebieskiego, a z wami Anioł, Stróż Cerkwi. Dlaczego oni, spoczywając codziennie w swoich domach, przygotowują sobie sami ciężkie oskarżenie za rozproszenie ludu. A jeśli i jest w tym coś przykrego, to ufam Panu, że to nie skończy się dla was czymś pustym, ponieważ poddawani jesteście wielkim próbom, więc tym cenniejszej oczekujcie nagrody od Sprawiedliwego Sędziego. Tak więc, nie zasmucajcie się tym, co jest, i nie słabnijcie w nadziei. „Jeszcze bowiem za krótką, za bardzo krótką chwilę przyjdzie” do was Obrońca wasz „i nie spóźni się” (por. Hbr 10:37).


Arcypasterz Bazyli Wielki, List 230 (238). Do kapłanów nikopolskich.

„Pytanie 3”. O cerkwiach, pohańbionych przez kapłanów, którzy weszli w relacje z herezją i zajmowanych przez nich: czy można do nich wchodzić na modlitwy i śpiewanie psalmów?
„Odpowiedź”. Od tej pory nie powinno się wchodzić do takich cerkwi w powyższych celach; bowiem jest napisane: „Oto wasz dom zostanie wam pusty” (Mt 23, 38). Naprawdę, jak szybko weszła herezja, to odleciał Anioł Stróż tych miejsc, według słów Bazylego Wielkiego; i taka świątynia staje się zwykłym domem. I „nie wejdę – mówi Psalmista – do zgromadzenia złoczyńców” (Ps.25, 5). Również Apostoł mówi: „co wreszcie łączy Świątynię Boga z bożkami” (2Kor 6, 16)?

Prepodobny Teodor Studyta, List 87 (275). Do Metodego, mnicha.
Tłumaczył Andrzej Leszczyński
30.12.2015 r.

Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, ETYKA CERKIEWNA, HEREZJE, POUCZENIA ŚWIĘTYCH OJCÓW, PRAWOSŁAWIE, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz