Daily Archives: 20 stycznia 2016

BISKUP DOMODIEDOWSKI JEWTICHIJ PRZECIWKO KĄPIELOM CHRZCIELNYM

Do przerębli na Chrzest? A po co?


Cztery argumenty biskupa Domodiedowskiego przeciwko kąpielom chrzcielnym

Tak, jestem przeciwko kąpielom chrzcielnym. Dlaczego?

Po pierwsze. Jest to nieuniknione zagrożenie dla zdrowia, wykonywane świadomie i dobrowolnie. Ryzyko, które wchodzi w konflikt z Ewangelią. Chrystus odpowiada kuszącemu diabłu: „Napisano również: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego „(Mat 4, 7).

Jeżeli chcesz być naśladowcą Chrystusa – nie ryzykuj ani życiem, ani zdrowiem wtedy, kiedy ryzyko nie wymaga najwyższego celu służenia innym. (Istnieją przypadki, kiedy ludzie bardzo się przeziębili, a nawet umierali po takiej kąpieli.)

Przeciwne Ewangelii jest też powołanie się na to, że błogosławiona moc uświęconej wody „nie pozwoli, aby się coś złego wydarzyło”. Wyznawanie podobnego twierdzenia równoznaczne jest temu, aby żądać od Boga cudu. Co w tym złego?!

A oto co mówi Ewangelia: „… I żądali od Niego znaku z nieba, kusząc go. On zaś westchnął głęboko i powiedział: Dlaczego to plemię domaga się znaku .. „(Mk 8, 11-12.); „Lecz On im odpowiedział: „Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku … „(Mt 12,39; 16, 4). Czytaj dalej

Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, ETYKA CERKIEWNA, HEREZJE, PRAWOSŁAWIE, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz