Daily Archives: 31 stycznia 2016

Analiza treść projektów dokumentów Wszechprawosławnego Ekumenicznego Soboru (2016).

Zakończyły się obrady V Synaksy (21-28 stycznia 2016 r.) zwierzchników jak również ich przedstawicieli w szwajcarskiej miejscowości Chambésy na którym przyjęto treść dokumentów w celu podpisania ich na czerwcowym Pan-Soborze.

Dokumenty zostały odtajnione i opublikowane na oficjalniej stronie internetowej patriarchatu moskiewskiego.

Z obawy przed wydzieleniem i powstaniem tym razem na terenie Rosji, Serbii i Gruzji, kolejnych starostylnych cerkwi (rodziny Cerkwi Prawdziwie Prawosławnych) sunięto przyjęty wcześniej dokument dotyczący zmiany paschalii i kalendarza.

Odtajnione dotychczas dokumenty, to:

  • Reglament organizacji i pracy Świętego i Wielkiego Soboru Cerkwi Prawosławnej.
  • Autonomia i sposób jej ogłaszania.
  • Relacje Cerkwi Prawosławnej z pozostałym światem chrześcijańskim.
  • Ważność postu i jego wypełnianie dzisiaj.
  • Misja Cerkwi Prawosławnej we współczesnym świecie.
  • Misterium małżeństwa i przyczyny do jego nie zawarcia.

 

Przyjrzyjmy się zatem tym dokumentom które zawierają w sobie godne naszej uwagi treści.

Czytaj dalej

Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, HEREZJE, SOBÓR w 2016, STRONA GŁÓWNA | 4 Komentarze