Monthly Archives: Luty 2016

W ROSYJSKIEJ CERKWI PRAWOSŁAWNEJ OŚWIADCZONO, ŻE PAPIEŻ FRANCISZEK CHCE PRZYJĄĆ PRAWOSŁAWIE

TAKA SYTUACJA 😀

Kobiety darły się: ura! I czepce w górę swe rzucały! W Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej oświadczono, że papież Franciszek chce przyjąć Prawosławie (video).

 

Proboszcz stołecznej Pokrowskiej prawosławnej cerkwi archimandryta Melchizedek dokonał sensacyjnego oświadczenia, że papież zamierza „powrócić na łono Prawosławnej Cerkwi”.

Ponieważ archimandryta Melchizedek jest sekretarzem prasowym Departamentu Synodalnego Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i wszelkie publiczne wypowiedzi sekretarzy (rzeczników) prasowych, jak wiadomo, mają oficjalny charakter, to oświadczenie to powinno być prawdopodobnie traktowane jako oficjalne stanowisko Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

 

Kapłan powiedział, że w ten sposób papież chce okazać skruchę. Na dowód swoich słów Melchizedek powiedział, że podczas spotkania Franciszka i patriarchy Cyryla na lotnisku w Hawanie na ścianie za nimi wisiał nie „katolicki” krucyfiks, a „prawosławny”.

Film video z tym oświadczeniem Cerkwi, 3:09 min.

——————————————————————————————————-

Nic dziwnego: przenikać do niezależnych od Watykanu organizacji religijnych – to powszechna praktyka Jezuitów. Cel jest zawsze ten sam – zniszczenie i podporządkowanie. Nie ma wątpliwości, że Watykanie są przekonani, że Patriarcha Cyryl z całym Synodem przejdzie na katolicyzm i, oczywiście, do Zakonu Jezuitów. Metropolita Hilarion już uszył odpowiedni strój.

Niezapomniany metropolita Jan (Snyczew) jeszcze w 1995 roku napisał, że w kierownictwie RCP MP są tajni kardynałowie katoliccy. Chcemy tego, czy nie chcemy, ale obecnie w każdym kapłanie, który stara się przykryć nagość nagiego króla i który usypia ludzi Cerkwi mówiąc, że spotkanie z Papieżem Rzymskim – to wielkie i potrzebne wydarzenie, mimowolnie zaczniemy podejrzewać Jezuitów, którzy przeniknęli do naszej Prawosławnej Cerkwi.
——————————————————————————————————-

Źródło:
Portal „Moskwa – Trzeci Rzym”
„Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали”. В РПЦ заявили, что папа римский хочет принять православие. (ВИДЕО)
http://3rm.info/main/61677-krichali-zhenschiny-ura-i-v-vozduh-chepchiki-brosali-v-rpc-zayavili-chto-papa-rimskiy-hochet-prinyat-pravoslavie-video.html

http://protivkart.org
26 lutego 2016 r.
Tłumaczył Andrzej Leszczyński
28.2.2016 r.

Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, HEREZJE, PRZECIW EKUMENIZMOWI, SOBÓR w 2016, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz

Prawosławni nie chcą Burego czyli pod Ikoną Nierukotwornogo Spasa

Untitled 409

W dniu wczorajszym można by rzec była dla Polski, a tym bardziej dla Hajnówki historyczna chwila. Po raz pierwszy w dziejach tych ziem ludzie mogli zobaczyć pikietę ze sztandarem z Ikoną Nierukotwornogo Spasa, a przy nim grupę prawosławnych z różnych środowisk, wykluczając oczywiście środowisko lewackie z SLD, PO oraz innych tego typu aktywistów.

Prawosławna grupa stawiła się na pikiecie przeciw- I Hajnowski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a konkretnie przeciw bezkrytycznej gloryfikacji „Burego”. Marszowi, który   reklamowany był postacią „Burego”. Hajnówka zaś leży nieopodal miejscowości, gdzie miały miejsce zdarzenia z 1946 r. I do dzisiaj zdecydowana większość jej mieszkańców i mieszkanek jest wyznania prawosławnego. Organizatorem marszu był Obóz Radykalno-Narodowy i Narodowa Hajnówka.
Organizatorzy marszu postanowili upamiętnić przede wszystkim kpt. Romualda Rajsa ps. „Bury”, którego oddział 70 lat temu dokonał pacyfikacji pięciu wsi zamieszkanych przez ludność białoruską wyznającą prawosławie. Zimą 1946 roku koło Bielska Podlaskiego spalono wsie: Zanie, Zaleszany, Końcowizna, Szpaki i Wólka Wygonowska. Pion śledczy IPN, który prowadził śledztwo dotyczące pacyfikacji, przyjmuje, że ofiar było w sumie 79, w tym 30 furmanów, z których usług oddział korzystał, przemieszczając się po okolicy.

PRÓBY KOLONIZACJI HAJNÓWKI ONRem.

Według organizatorów miało w nim wziąć udział około 400 osób, według danych przekazanych przez policję uczestników było około 200 osób, a wg ONR było 300 osób. Organizatorzy ONRu bardzo szczycili tak wysoką frekwencją z tytułu przywiezienia busami w ten weekendowy dzień osób z innych miast. Generalnie tania socjotechnika i nie działająca wg oczekiwań.
Ten sposób kolonizacji Hajnówki przez ONR i przymus oglądania przez hajnowian  ich antybohatera przyniesie odwrotny skutek na lata.
Chyba też jest to lekka porażka katechety pana Łabędzkiego dzięki rozsądkowi(?) księży katolickich . Miał się marsz zacząć w jednym kościele, a skończyć w drugim. Ale wbrew zapowiedziom nie odbyła się żadna msza święta i nie wyszedł też do nich żaden duchowny. A warto wspomnieć, iż jednym z organizatorów marszu jest Bogusław Łabędzki, katecheta, hajnowski radny z ramienia PiS oraz prezes Stowarzyszenia Historycznego im. Danuty Siedzikówny „Inki”.”
Nie tędy chyba droga chrześcijanina w pełnym tego słowa znaczeniu ?
Czytaj dalej

Categories: INFORMACJA O BRACTWIE, PRAWOSŁAWIE, STRONA GŁÓWNA | 8 Komentarzy

Rządzący Diecezją Jekatierynburgską biskup zabronił chrztu przez polewanie

Rządzący Diecezją Jekatierynburgską biskup zabronił chrztu przez polewanie

 

Metropolita Jekatierynburgski i Wierchoturski Cyryl wysłał do duchowieństwa diecezji okólnik, w którym określił procedurę wykonywania Sakramentów Chrztu i Małżeństwa, informuje Strona 66.ru.

W swoim liście Metropolita Cyryl przypomniał kapłanom w diecezji o tym, że w grudniu 2011 roku Święty Synod Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej przyjął dokument „O religijno – edukacyjnej i katechetycznej posłudze w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej”, w którym w szczególności zwrócono uwagę na procedurę przygotowania pragnących przyjąć chrzest, ten cerkiewny Sakrament.

W tym ogólno-cerkiewnym dokumencie, na przykład, podano definicję terminu „ogłaszenije”

„Ogłaszenije – to zbiór rozmów i nauk przygotowujących do przyjęcia Chrztu Świętego. Ogłaszenije muszą przejść wszyscy dorośli i dzieci powyżej 7 roku życia, którzy chcą przystąpić do Sakramentu Chrztu ” – powiedziano w tym dokumencie.

Jest tam też wyjaśnienie trybu przygotowania konkretnej osoby do przyjęcia Chrztu. Na przykład, mówi się, że „W każdym konkretnym przypadku czas trwania i zakres ogłaszenija powinny być określone przez kapłana lub świeckiego – katechetę z miłością i roztropnością.”

Jednocześnie odnotowano, że w przypadku braku możliwości lub warunków do ogłaszenija, powinny być przestrzegane następujące minimalne wymagania:

„1. Należy przeprowadzić co najmniej dwie rozmowy z zakresu ogłaszenija na temat podstawowych pojęć moralności chrześcijańskiej, wiary prawosławnej i życia cerkiewnego. Podczas pierwszej rozmowy szczególną uwagę należy zwrócić na wyjaśnienie motywów zwrócenia się człowieka do Cerkwi z prośbą o chrzest, pomocy w zrozumieniu przez niego chrześcijańskiego sensu Sakramentu, odpowiedzi na pytania i wstępne pouczeniu w wierze. Podczas drugiej rozmowy z przystępującym do Chrztu powinny być podane ogólne pouczenia o wierze chrześcijańskiej i o życiu poprzez interpretację Credo i podstawowych przykazań biblijnych. Katecheta powinien skupić uwagę przystępującego do Chrztu na konieczność zmiany swojego życia zgodnie z Ewangelią Chrystusową, a także upewnić się o prawidłowym przyswojeniu przez niego podstawowych prawd Wiary Prawosławnej o Bogu, świecie i człowieku.

2. Po drugiej rozmowie katechetycznej lub bezpośrednio przed Sakramentem Chrztu kapłan powinien przeprowadzić rozmowę o skrusze (spowiedzi), której celem jest uświadomienie i wyznanie swoich grzechów oraz potwierdzenie przez szczery zamiar wyrzeczenia się ich przed rozpoczęciem nowego życia w posłuszeństwie wobec Boga i Jego Cerkwi.” Czytaj dalej

Categories: ETYKA CERKIEWNA, POUCZENIA ŚWIĘTYCH OJCÓW, PRAWOSŁAWIE, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz

KIERUNEK REFORM W MOSKIEWSKIM PATRIARCHACIE

 
Kierunek reform Patriarchatu Moskiewskiego: Sprawowanie Służby Bożej w języku rosyjskim, kapłaństwo kobiet i nowe zasady postu

W Patriarchacie Moskiewskim niektórzy z jego przedstawicieli zastanawiają się nad tym, w jaki sposób można go zreformować, żeby „zbliżyć” do ludzi. Redakcja IS (strona: Internet Sobór – A.L.) nie podzielając przedstawionych poniżej poglądów, uznała za możliwe umieścić artykuł (którego autor jest członkiem MP), o perspektywach reform w MP.

Sprawowanie Służby Bożej w języku rosyjskim

Istota

W Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej do sprawowania Służby Bożej (nabożeństw) wykorzystywany jest język cerkiewno-słowiański. W języku tym napisane są teksty modlitw, w tym języku w świątyni czytana jest Ewangelia. Przy tym zdecydowana większość parafian języka cerkiewno-słowiańskiego nie zna.

Podobieństwo do współczesnego języka rosyjskiego niekiedy nie tylko nie pomaga, ale i przeszkadza. W cerkiewno-słowiańskim i rosyjskim języku jest wiele paronimów – słów o podobnym dźwięku ale różnym znaczeniu. Na przykład, cerkiewno-słowiańskie słowo «прямо» (pol.- „prosto”) jest tłumaczone na język rosyjski jako «напротив» (pol.- „naprzeciwko”), słowo «прозябший» (pol. – „zziębnięty”), jako «возрастивший» (pol.-„wrośnięty”), «позор» (pol.- „wstyd”) jako «зрелище», (pol.- „widowisko”), a «трус» (pol.- „tchórz”) jako «землетрясение» (pol.- „trzęsienie ziemi”). Nierozumienie przez parafian Służby Bożej dobrze ilustrują liczne anegdoty – jak historia o staruszce, która słowa Psalmu 140: «да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою…» (pol.- „Niech moja modlitwa będzie stale przed Tobą jak kadzidło…”) która słowa psalmu 140 słyszała jako «да исправится молитва моя, я — крокодила пред тобою» (pol.- „Niech moja modlitwa będzie stale, ja – krokodyla przed tobą”).

Żadnego sakralnego znaczenia język Służby Bożej nie ma. W różnych krajach, lokalni Prawosławni służą w językach, którymi mówią: w Gruzji – w gruzińskim, w Finlandia – w fińskim, w Polsce – w polskim, w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii – w języku angielskim. W republikach narodowych na terytorium Rosji również można odprawiać służbę w języku ojczystym dla lokalnych mieszkańców: w Czuwaszji – w czuwaskim, w Jakucji – w jakuckim. Ale parafianie większości rosyjskich świątyń – nawet ci, którzy chodzą do cerkwi regularnie – często źle rozumieją, o czym tam się czyta lub śpiewa.

Perspektywy

W dającej się przewidzieć przyszłości Służba Boża raczej nie będzie odprawiana w języku rosyjskim. W 2011 roku w celu omówienia opublikowany został ogólno-cerkiewny dokument „Cerkiewno-słowiański język w życiu Rosyjskiej Prawosławnej Cerkwi XXI wieku” – wywołał tak gorącą dyskusję, że zdecydowano, aby o projekcie zapomnieć. I to pomimo tego, że dokument nie proponował żadnych reform – po prostu opisywał sytuację.

Krytycy tego pomysłu twierdzą, że dokonanie adekwatnego tłumaczenia bez strat w zakresie sensu i bizantyjskiej poetyki jest niemożliwe. Istniejące wersje tłumaczenia na język rosyjski prawosławnej Służby Bożej, dokonane z języka greckiego z uwzględnieniem języka cerkiewno-słowiańskiego, eksperci rzeczywiście uznają za niezbyt udane. Ponadto, już raz w rosyjskiej historii Cerkwi książkowa sprawa zakończyła się straszną schizmą, dlatego ruszać znajome teksty po prostu wszyscy się boją.

Zresztą, w niektórych świątyniach kapłani czytają Ewangelię podczas nabożeństw w języku rosyjskim, żeby chociaż to, co najważniejsze było zrozumiałe dla parafian. W innych parafiach dla tych, którzy chcą, rozdaje się wydruki z rosyjskim tłumaczeniem fragmentów Ewangelii i Pism Apostołów, które są czytane w tym dniu. Ale takich świątyń jest mało, w zasadzie wszystkie nabożeństwa i czytania odbywają się w języku cerkiewno-słowiańskim.

Zmiana harmonogramu i zasad postu

Istota

W kalendarzu prawosławnym postnych dni jest więcej niż dni niepostnych – ich liczba może dochodzić do dwustu. Wszystkich postów przestrzegają tylko nieliczni wierzący, większość pości tylko przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem. Żadnego współczesnego dokumentu, regulującego sprawy postu, nie ma. Wszystkie obowiązujące zasady pochodzą z dwóch ksiąg liturgicznych – „Typicon” (ostatni raz ten tekst był zmieniany w 1695 roku) oraz „Nomocanon” (napisany w XV wieku).

W rzeczywistości, reguły te zostały stworzone dla mnichów, których życie zostało całkowicie podporządkowane cyklowi liturgicznemu. Ponadto, ci mnisi żyli w rejonie Morza Śródziemnego, tak że w regułach postów została uwzględniona specyfika właśnie tego regionu. Dziś w Rosji niektóre z tych reguł są dość absurdalne: według nich okazuje się na przykład, że homary i ostrygi – to są potrawy postne, a kotlety z kurczaka i jogurt – nie.

Prawosławni w różny sposób przestrzegają dyscyplinę postu i określają zakres możliwych odchyleń od „Typiconu”, który wymaga, między innymi, całkowitej rezygnacji z jedzenia w ciągu pierwszych trzech dni Wielkiego Postu i pozwala na spożywanie oleju roślinnego (tzw. „postnego”) tylko w dniach postu, wolnych od pracy (soboty-niedziele).

Na przykład, przyjęte jest w poście Wielkim i Bożonarodzeniowym jeść ryby, niedozwolone przez „Typicon”, ale ktoś je ryby tylko w niedziele po Liturgii, a ktoś inny – w każdym dniu. Nigdzie nie są ustalone również zasady postów dla dzieci, matek karmiących, chorych i podróżujących. W praktyce te zasady są w każdej parafii inne: każdy rozumie, że istnieją „ulgi”, ale jakie dokładnie, to decydują w trybie indywidualnym. W rezultacie co roku z początkiem Wielkiego Postu Prawosławni w sieciach społecznych skarżą się, że nigdy tak wiele nie myślą o jedzeniu, jak w dniach postu – kiedy myśleć o nim należy jak najmniej. Czytaj dalej

Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, ETYKA CERKIEWNA, HEREZJE, PRAWOSŁAWIE, STRONA GŁÓWNA | 1 komentarz

„Spotkanie 1000-lecia” jako zapowiedź nadchodzącego Cara

 

Autor: Maxim Leskow

Czytając złośliwe aktualne komentarze różnego rodzaju prawosławnych ekspertów na temat, bez przesady i ironii, historycznego spotkania Władimira Gundiajewa i Jorge Mario Bergoglio, jakoś nieświadomie wpadasz w smutek i przygnębienie. A w rzeczywistości wszyscy wierni powinni się cieszyć z tego, że Bóg w Swej mądrości przez ciernie prowadzi nas do długo oczekiwanego Zwycięstwa.

„A z czego tu się cieszyć?” – zdziwicie się państwo. A oto dlaczego, drodzy bracia i siostry.

Trzeba cieszyć się z tego, że to, co wydarzyło się w Hawanie w absolutnie wyraźny sposób wskazuje na zbliżanie się tej szczęśliwej godziny, kiedy Prawosławny Samowładca odzyska chwałę wielkiego Pana i Ojca naszego w nowej Rosji.

Pomyślcie sami, przecież nikt z obserwatorów nie neguje faktu, że religijni przywódcy Rosji i Rzymu spotkali się ze sobą nie jako osoby duchowne, ale jako dyplomaci, rozwiązujący postawione przez władzę światową sprawy polityki zagranicznej („koalicja anty-IS-owska) i cele gospodarcze (odblokowywanie kont elitarnych w bankach zachodnich). Wydaje się to być logiczne i rozsądne dla większości. Z tą tylko poprawką, że dla większości niewierzących, nie szukających we wszystkim tym, co się dzieje, sensu duchowego.

W rzeczywistości bardzo niewiele osób rozumie, że wierzący od niewierzącego różni się nie ilością przeczytanych książek teologicznych, ani sutanną, czy statusem społecznym, a wiedzą o tym, że każde zdarzenie ma niewidzialną, duchową praprzyczynę. Kiedy człowiek jest „w Duchu”, to przez niego działa Bóg, nawet jeśli jego postępowanie wydaje się dla innych jako głupie. Kiedy lider bezdusznie kieruje się tylko logiką i dobrymi intencjami, to nieuchronnie prowadzi do piekła swoich zwolenników. Władimir Gundiajew postąpił mądrze, ale bezdusznie i w jednej chwili, zdobywając chwałę międzynarodowego dyplomaty, w sposób niewidoczny dla kamer telewizyjnych stracił duchową godność Patriarchy. Czytaj dalej

Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, HEREZJE, PRAWOSŁAWIE, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz

Olga Czietwierikowa: Patriarcha Cyryl i Papież. Spotkanie. Po co?

W odpowiedzi na kilkadziesiąt podobnych pytań, otrzymanych w ostatnim czasie w redakcji «Старообрядческой Мысли» („Staroobrzędowej Myśli”, skomentujemy pokrótce najnowsze wydarzenie cerkiewno – politycznego życia o skali światowej. Mówimy o wydarzeniu, które celowo narobiło hałasu i było pierwszym w historii spotkaniem Patriarchy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i Głowy Kościoła Katolickiego.

a

Bez fałszywej skromności: czegoś podobnego nie było nigdy!

Bez fałszywej skromności: czegoś podobnego nie było nigdy!

Właściwie mówiąc, staroobrzędowcy nie mają tu do powiedzenia nic szczególnego: przygotowanie do spotkania Patriarchy Cyryla z Papieżem Franciszkiem nie było ogłaszane i omawiane na porządku wewnątrz-staroobrzedowych spraw. W istocie – jest to czystej wody polityka zagraniczna dwóch obcych w stosunku do Rosyjskiej Prawosławnej Cerkwi Starego Obrządku organizacji religijnych, która przy tym wyraźnie nie jest zgodna z Tradycją Patrystyczną. Czytaj dalej

Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, HEREZJE, SOBÓR w 2016, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz

Apel studentów z całego świata o postawienie przed sądem prezydenta USA

Studenci wyższych uczelni z 15 krajów świata nagrali wideo do sekretarza generalnego ONZ z żądaniem postawienia przed sądem prezydenta USA Baracka Obamy za ciągłe ingerencje w sprawy suwerennych państw.

                                                      JUŻ CZAS POGONIĆ SZKODNIKA:

obama-visits-troops_zpse71ff183.gif~original

murral

Categories: STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz

Boże owady – pszczoły.

Pewni mnisi w monasterze Esfigmenu na Świętej Górze Atos umieścili ikonę Matki Bożej w takim oto miejscu. Pszczoły zbudowały swe komórki [trutowe] na całej powierzchni, oprócz miejsca gdzie jest ikona. Wszyscy wiemy, że pszczoły gdy budują swoje komory nie pozostawiają wolnego miejsca, tym razem było inaczej. Podobnie stało się i z ikoną św. męcz. Cypriana i Justyny w monasterze ku ich czci [znajdującego się] w Fili (Attyka, Grecja).

Poniżej informacja o tym w języku rosyjskim, angielskim i gruzińskim.

Некоторые монахи въ монастырѣ Эсфигмену на святой горѣ Аѳонъ помѣстили икону Божіей Матери въ этомъ положеніи. Пчелы строили свои клетки по всей поверхности, кроме мѣста, где икона. Мы все знаемъ, что пчелы не оставляютъ пространства, когда они дѣлаютъ свои камеры, но этого не произошло. Такое произошло и съ иконамъ Кипріана и Іустинши въ Фили Аттика въ ихніи именіи монастирѣ…

Some esfigmenu monks in a monastery on Mount Athos placed the icon of the Mother of God in this position. The bees build their cells on the surface, other than the place where the icon. We all know that bees do not leave space when they are making their cameras, but they did not. this happened and icons Cyprian and Justina. The bees build their cells on the surface, except for the place where the icon. We all know that the bees do not leave space when they make their cameras, but they did not. Icon Cyprian and Justina in Fili Attica in Monastir…

ფუტკრების მიერ გაკეთებული სკა წმ. ხატში. ესთიგმენიის მონასტერი. ათონის მთა.  ფუტკრების მიერ გაკეთებული სკა წმ. ხატში. საბერძნეთი – ფილი ატიკა, წმ. კვიპრიანეს და იუსტინეს სახელობის მონასტრში დაბრძანებულ ხატზე აღბეჭდილი სასწაული.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

«Правда въ томъ что въ пчельникъ положили Иконы Матери Божіей и Святаго Нектарія, а такъ же фотографію Варфоломея Константинопольскаго. Пчелы построили свои соты вокругъ на Иконахъ вокругъ изобраченій, а фотографію г-на Варфоломея изъели до такого состоянія что неясно было кто изображенъ на ней. Исторія мне извѣстна т.к. я самъ виделъ фотографіи въ Журналѣ Есфигмнскаго Монастыря, а такъ же мой дядя, іеромонахъ Есфигменскій, подтвердилъ происшедшее въ телефонномъ разговорѣ со мной. Мой близскій родственникъ, дядя по матери, онъ святогорскій іеромонахъ въ монастырѣ Есфигмену». (Chrysostomos Gussaidis)

Tłumaczenie: „Prawda jest taka, że do ula [w monasterze Esfigmenu] włożono ikonki Matki Boskiej, św. Nektariusza, oraz zdjęcie Bartłomieja konstantynopolitańskiego. Pszczoły zbudowały swoje komórki dookoła ikon, a fotografię pana Bartłomieja nadjadły do takiego stopnia, że nie było wiadomo, kto jest na niej. Historia ta jest mi znana, gdyż sam widziałem to zdjęcie w gazecie [wydawanej przez] monaster Esfigmenu, oraz mój wujek – hieromnich tegoż monasteru, – potwierdził całe to zdarzenie w czasie mojej rozmowy telefonicznej z nim”.

Greek Orthodox Ecumenical Patriarch Bartholomew holds his St. Andreas sceptre at the beginning of Greek Orthodox Easter mass in Aya Yorgi church in Istanbul, late April 26, 2003. Several hundreds ethnic Greeks and worshippers from Greece have attended the mass in Istanbul.   REUTERS/Fatih Saribas --- Image by © Reuters/CORBIS

https://maptys.wordpress.com/2013/04/12/boze-owady-pszczoly/

Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, HEREZJE, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz

Przesądy ateistów

 

 Przesądy ateistów

Święty Mikołaj Velimirović

Piszesz, że spotkałeś pewnego człowieka, który nie wierzy w Boga, ale pełen jest przesądów. Spotkałeś go ubiegłego lata w uzdrowisku. Wyznał ci, że nigdy nie wierzył w Boga, ale od małego napełniał wyciągnięte dłonie cyganów, którzy w zamian obiecywali wróżby. To samo robi też dziś. I zaparcie „udowadnia”, że prorocza cyganka wie więcej niż jakakolwiek Akademia nauk. Oprócz tego boi się uroku; dlatego zawsze idzie po ulicy ze spuszczoną głową. Wtorek jest dla niego dniem pechowym – we wtorki nie robi nic, ani też nie wychodzi z domu. Trzynastki boi się jak ognia. Raz ktoś dla żartu napisał przed nim na stole numer trzynaście. Wtedy on wyskoczył w złości, a na tego, który dopuścił się żartu zamachnął się krzesłem. A w ogóle, to z wyglądu przypomina „dżentelmena” – oczytanego i bogatego.

Co Cię dziwi, mój drogi? Może to, że ateizm i zabobonność idą w parze? A jednak to zjawisko bardzo naturalne. I jedno i drugie jest fałszem. I jedno i drugie pochodzi od tego, którego jedyne usta prawdy nazwały kłamcą „bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa” (J. 8, 44). Prawda jest zawsze jedna; kłamstwo natomiast jest niczym kameleon, który zmienia barwy. To właśnie „braterstwo” zabobonów i ateizmu nie jest niczym dziwnym, jak miałeś zwyczaj wierzyć, lecz czymś całkowicie „logicznym”. Pasują do siebie niczym ramka do obrazu. Każda niewiara jest ciasno obramowana przesądami. I w ten sposób jedno kłamstwo nieprzerwanie mieszka w drugim.

Kiedy król Saul odmówił posłuszeństwa Bogu, ale też odwrócił się od proroka Samuela, udał się do wróżki Andory i właśnie ją prosił o poradę i przepowiednię przyszłości. Król Francji, Ludwik Filip Józef, był dumny z dwóch rzeczy: ateizmu oraz talentu przepowiadania przyszłości z kawowych fusów. Nie czytałeś w Piśmie Świętym, jak Piłat i Herod – dwa kłamstwa – połączyły się przy skazaniu Prawdy na śmierć? „W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni” (Ł. 23, 12).

Tak samo dzisiaj dwa kłamstwa  łączą się, gdy stają się uczestnikami walki przeciwko prawdzie. Zwróć uwagę na przesądność bezbożnych Żydów, w momencie gdy powzięli decyzję by zabić Chrystusa.  „Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium. A było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożyć Paschę” (J. 18,28). Ponieważ było u nich święto! Zabicie niewinnego człowieka nie było dla nich powodem do skalania; było nim jednak wejście do pretorium w dzień świąteczny!

Podobne zjawiska mają dziś miejsce wśród ateistów w Rosji(i nie tylko tam). Tych, którzy odrzucili wiarę zabobonność zalała niczym wzburzona rzeka. Jednak ci biedacy nawet nie podejrzewają, że odrzucając Boga prawdziwego, oddali swą duszę w ręce Jego wielkiego rywala, skrytego hipokryty, który „od początku był  zabójcą” (J. 8,44). Tego oczywiście nie przeczuwa nawet Twój znajomy z uzdrowiska, który odrzucając Boga, zastąpił Go cygańską wróżbitką.

Chrystus zmartwychwstał!

(Święty Mikołaj Velimirović, „Sama wiara nie wystarczy…”, Wyd. „En plo”, s. 19).

http://www.impantokratoros.gr/61AFCB6F.pl.aspx

Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, HEREZJE, POUCZENIA ŚWIĘTYCH OJCÓW, PRAWOSŁAWIE, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz

O TAJNYM MEMORANDUM. Władimir Osipow

92fc9fd5b2 Czytaj dalej

Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, HEREZJE, PRZECIW EKUMENIZMOWI, SOBÓR w 2016, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz