Daily Archives: 10 lutego 2016

Odezwa mnichów z Góry Athos, część I: patriarchowie Cyryl i metropolita Hilarion – to najgorsi heretycy we wszechświecie

Dziś zamieszczamy dokument szokujący podobnie  jak i inne ukazujące się ostatnimi dniami w roku kiedy ma się odbyć tzw. sobór wszechprawosławny. Należy odnosić się do nich z dozą ostrożności jak i nie lekceważyć, bo na pewno jest coś na rzeczy lub ma to wszystko jakieś trzecie dno. Ale wiedzieć trzeba i rozważyć na ile tam jest prawdy? Dlatego też stąd te wszechobecne falstarty  w różnych momentach historii dziejów ludzkości. Końców świata i innych wydarzeń wg ludzkiego upodobania przepowiedziano wiele, które nigdy nie nastąpiły, ale miały często za zadanie zastosowania pewnej socjotechniki w celu manipulacji i wymuszenia pewnych spraw politycznych, historycznych oraz przede wszystkim … aby jeśli to możliwe zwieść nawet wybranych. Fałszywe końce świata i tzw. inne teorie spiskowe mają jednak swój cel tak jak w bajce o pastuszku, który dla żartu krzyczał: ”wilki idą! wilki idą!” i wszyscy panikowali i wpadali w ogłupiającą histerię, a kiedy naprawdę przyszło zagrożenie i naprawdę przyszły wilki, nikt już niestety mu nie uwierzył. Dziś to się  nazywa operacja fałszywej flagi. (czyli odwrócenie uwagi od rzeczy istotnych). Bądźcie czujni i czytajcie, ale bądźmy rozważni w przyjmowaniu tego typu informacji, patrząc na jej pożytek dla nas…

Prawosławne-Monarchistyczne Bractwo Ikony Miłościwego Chrystusa Zbawcy

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: „Powiadam wam: jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą”. (Łk. 19:40)

Panie Jezu Chryste, przez modlitwy Bogurodzicy, zmiłuj się i uratuj Świętą Ruś!

Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej – to najgorszy nowy Nestoriusz, dawny wróg Prawosławia! Okazywaną mu ze strony Świętej Góry Athos długoletnią cierpliwość i synowskie upominania, obrócił on w heretycką bezczelność i rozzuchwalenie się zła, i wykorzystał w tym celu, aby wprowadzić na podstawie dokumentów niegodziwą ekumeniczną herezję do wszystkich lokalnych Cerkwi Prawosławnych.

a

Właśnie to wydarzyło się w Chambésy 10-17 października 2015 roku – w kuźni diabelskiego ekumenizmu, Patriarchowie i Biskupi ze wszystkich lokalnych Cerkwi Prawosławnych podpisali heretycki dokument i zdradzili Chrystusa, Cerkiew Prawosławną i Prawosławnych Chrześcijan.

Patriarcha Cyryl (Gundiajew) oraz metropolita Hilarion (Alfiejew) wrócili z Chambésy i przywieźli ze sobą niegodziwy heretycki dokument – projekt wprowadzenia ekumenicznej herezji w Cerkwi Prawosławnej. Jako główni przedstawiciele Cerkwi Rosyjskiej, sami go nie odrzucili, ale przyjęli i podpisali ten dokument, nie uprzedzili pełni Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej o heretyckiej dżumie, a poszli najgorszą drogą nowych Zozyma i Izydora!

Starzec Elpidiusz z Athos: „Teraz spokojnie obserwujemy przyjęcie ustaw, całkowicie sprzecznych z Ewangelią. A nasze milczenie – to przyjęcie przez nas tych satanistycznych praw. Oto dlatego, i dopuści Pan w pełnej mierze, że zamiast w Jego objęciach, ludzkość znajdzie się w objęciach diabła. Ponieważ ludzie dążą do szatana, to dlaczego Bóg miałby im w tym przeszkadzać??? Oto obecnie do życia naszego wejdzie „miłość szatana”. Patrzcie i nie dziwcie się, do czego ona doprowadzi. Oto, co Pan na nas dopuścił, abyśmy przeżyli! W objęciach szatana, wypełnionych lękiem, bólem, kłamstwem, smutkiem i paniką. Czyż sami nie dążyliśmy do jego objęć? Teraz nacieszymy się nimi”. Czytaj dalej

Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, HEREZJE, PRZECIW EKUMENIZMOWI, SOBÓR w 2016, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz