Daily Archives: 12 lutego 2016

Odezwa mnichów z Góry Athos, część II

Część I: Odezwa mnichów z Góry Athos, część I: patriarchowie Cyryl i metropolita Hilarion – to najgorsi heretycy we wszechświecie

Kolebka „jedynej Cerkwi (Kościoła)”, Canberra, Australia

Film video, 4:25

Kolebka nadchodzącej Jedynej „Cerkwi, Kościoła”

Najbardziej widocznym dowodem ich złej wiary w „jedynego Boga” z niechrześcijanami i poganami – jest cytat z „Dokumentu Końcowego” Międzyreligijnego Spotkania na Szczycie 2006 roku, które odbyło się w Moskwie: Metropolita Cyryl (Gundiajew) był organizatorem i uczestnikiem szczytu:

„My, uczestnicy ogólnoświatowego szczytu przywódców religijnych – głów i przedstawicieli wspólnot chrześcijańskich, muzułmańskich, żydowskich, buddyjskich, hinduskich i japońskich z 49 krajów – spotkaliśmy się w Moskwie w przededniu szczytu „Wielkiej Ósemki”. Szczegółowo omówiwszy kwestie, będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, zwracamy się do przywódców państw, do naszych wspólnot religijnych oraz do wszystkich ludzi dobrej woli …

Szczególnie zwracając się do wszystkich wierzących ludzi, wzywamy ich do szanowania i akceptowania siebie nawzajem, niezależnie od różnic religijnych, narodowych i innych. Będziemy pomagać sobie nawzajem i wszystkim uczciwym ludziom w budowaniu lepszej przyszłości dla całej rodziny ludzkiej. Będziemy chronić pokój, nakazany przez Najwyższego!”

Patriarcha Bartłomiej z Jezuitą Franciszkiem w Jerozolimie Czytaj dalej

Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, HEREZJE, PRZECIW EKUMENIZMOWI, SOBÓR w 2016, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz