Daily Archives: 20 lutego 2016

Apel studentów z całego świata o postawienie przed sądem prezydenta USA

Studenci wyższych uczelni z 15 krajów świata nagrali wideo do sekretarza generalnego ONZ z żądaniem postawienia przed sądem prezydenta USA Baracka Obamy za ciągłe ingerencje w sprawy suwerennych państw.

                                                      JUŻ CZAS POGONIĆ SZKODNIKA:

obama-visits-troops_zpse71ff183.gif~original

murral

Categories: STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz

Boże owady – pszczoły.

Pewni mnisi w monasterze Esfigmenu na Świętej Górze Atos umieścili ikonę Matki Bożej w takim oto miejscu. Pszczoły zbudowały swe komórki [trutowe] na całej powierzchni, oprócz miejsca gdzie jest ikona. Wszyscy wiemy, że pszczoły gdy budują swoje komory nie pozostawiają wolnego miejsca, tym razem było inaczej. Podobnie stało się i z ikoną św. męcz. Cypriana i Justyny w monasterze ku ich czci [znajdującego się] w Fili (Attyka, Grecja).

Poniżej informacja o tym w języku rosyjskim, angielskim i gruzińskim.

Некоторые монахи въ монастырѣ Эсфигмену на святой горѣ Аѳонъ помѣстили икону Божіей Матери въ этомъ положеніи. Пчелы строили свои клетки по всей поверхности, кроме мѣста, где икона. Мы все знаемъ, что пчелы не оставляютъ пространства, когда они дѣлаютъ свои камеры, но этого не произошло. Такое произошло и съ иконамъ Кипріана и Іустинши въ Фили Аттика въ ихніи именіи монастирѣ…

Some esfigmenu monks in a monastery on Mount Athos placed the icon of the Mother of God in this position. The bees build their cells on the surface, other than the place where the icon. We all know that bees do not leave space when they are making their cameras, but they did not. this happened and icons Cyprian and Justina. The bees build their cells on the surface, except for the place where the icon. We all know that the bees do not leave space when they make their cameras, but they did not. Icon Cyprian and Justina in Fili Attica in Monastir…

ფუტკრების მიერ გაკეთებული სკა წმ. ხატში. ესთიგმენიის მონასტერი. ათონის მთა.  ფუტკრების მიერ გაკეთებული სკა წმ. ხატში. საბერძნეთი – ფილი ატიკა, წმ. კვიპრიანეს და იუსტინეს სახელობის მონასტრში დაბრძანებულ ხატზე აღბეჭდილი სასწაული.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

«Правда въ томъ что въ пчельникъ положили Иконы Матери Божіей и Святаго Нектарія, а такъ же фотографію Варфоломея Константинопольскаго. Пчелы построили свои соты вокругъ на Иконахъ вокругъ изобраченій, а фотографію г-на Варфоломея изъели до такого состоянія что неясно было кто изображенъ на ней. Исторія мне извѣстна т.к. я самъ виделъ фотографіи въ Журналѣ Есфигмнскаго Монастыря, а такъ же мой дядя, іеромонахъ Есфигменскій, подтвердилъ происшедшее въ телефонномъ разговорѣ со мной. Мой близскій родственникъ, дядя по матери, онъ святогорскій іеромонахъ въ монастырѣ Есфигмену». (Chrysostomos Gussaidis)

Tłumaczenie: „Prawda jest taka, że do ula [w monasterze Esfigmenu] włożono ikonki Matki Boskiej, św. Nektariusza, oraz zdjęcie Bartłomieja konstantynopolitańskiego. Pszczoły zbudowały swoje komórki dookoła ikon, a fotografię pana Bartłomieja nadjadły do takiego stopnia, że nie było wiadomo, kto jest na niej. Historia ta jest mi znana, gdyż sam widziałem to zdjęcie w gazecie [wydawanej przez] monaster Esfigmenu, oraz mój wujek – hieromnich tegoż monasteru, – potwierdził całe to zdarzenie w czasie mojej rozmowy telefonicznej z nim”.

Greek Orthodox Ecumenical Patriarch Bartholomew holds his St. Andreas sceptre at the beginning of Greek Orthodox Easter mass in Aya Yorgi church in Istanbul, late April 26, 2003. Several hundreds ethnic Greeks and worshippers from Greece have attended the mass in Istanbul.   REUTERS/Fatih Saribas --- Image by © Reuters/CORBIS

https://maptys.wordpress.com/2013/04/12/boze-owady-pszczoly/

Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, HEREZJE, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz

Przesądy ateistów

 

 Przesądy ateistów

Święty Mikołaj Velimirović

Piszesz, że spotkałeś pewnego człowieka, który nie wierzy w Boga, ale pełen jest przesądów. Spotkałeś go ubiegłego lata w uzdrowisku. Wyznał ci, że nigdy nie wierzył w Boga, ale od małego napełniał wyciągnięte dłonie cyganów, którzy w zamian obiecywali wróżby. To samo robi też dziś. I zaparcie „udowadnia”, że prorocza cyganka wie więcej niż jakakolwiek Akademia nauk. Oprócz tego boi się uroku; dlatego zawsze idzie po ulicy ze spuszczoną głową. Wtorek jest dla niego dniem pechowym – we wtorki nie robi nic, ani też nie wychodzi z domu. Trzynastki boi się jak ognia. Raz ktoś dla żartu napisał przed nim na stole numer trzynaście. Wtedy on wyskoczył w złości, a na tego, który dopuścił się żartu zamachnął się krzesłem. A w ogóle, to z wyglądu przypomina „dżentelmena” – oczytanego i bogatego.

Co Cię dziwi, mój drogi? Może to, że ateizm i zabobonność idą w parze? A jednak to zjawisko bardzo naturalne. I jedno i drugie jest fałszem. I jedno i drugie pochodzi od tego, którego jedyne usta prawdy nazwały kłamcą „bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa” (J. 8, 44). Prawda jest zawsze jedna; kłamstwo natomiast jest niczym kameleon, który zmienia barwy. To właśnie „braterstwo” zabobonów i ateizmu nie jest niczym dziwnym, jak miałeś zwyczaj wierzyć, lecz czymś całkowicie „logicznym”. Pasują do siebie niczym ramka do obrazu. Każda niewiara jest ciasno obramowana przesądami. I w ten sposób jedno kłamstwo nieprzerwanie mieszka w drugim.

Kiedy król Saul odmówił posłuszeństwa Bogu, ale też odwrócił się od proroka Samuela, udał się do wróżki Andory i właśnie ją prosił o poradę i przepowiednię przyszłości. Król Francji, Ludwik Filip Józef, był dumny z dwóch rzeczy: ateizmu oraz talentu przepowiadania przyszłości z kawowych fusów. Nie czytałeś w Piśmie Świętym, jak Piłat i Herod – dwa kłamstwa – połączyły się przy skazaniu Prawdy na śmierć? „W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni” (Ł. 23, 12).

Tak samo dzisiaj dwa kłamstwa  łączą się, gdy stają się uczestnikami walki przeciwko prawdzie. Zwróć uwagę na przesądność bezbożnych Żydów, w momencie gdy powzięli decyzję by zabić Chrystusa.  „Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium. A było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożyć Paschę” (J. 18,28). Ponieważ było u nich święto! Zabicie niewinnego człowieka nie było dla nich powodem do skalania; było nim jednak wejście do pretorium w dzień świąteczny!

Podobne zjawiska mają dziś miejsce wśród ateistów w Rosji(i nie tylko tam). Tych, którzy odrzucili wiarę zabobonność zalała niczym wzburzona rzeka. Jednak ci biedacy nawet nie podejrzewają, że odrzucając Boga prawdziwego, oddali swą duszę w ręce Jego wielkiego rywala, skrytego hipokryty, który „od początku był  zabójcą” (J. 8,44). Tego oczywiście nie przeczuwa nawet Twój znajomy z uzdrowiska, który odrzucając Boga, zastąpił Go cygańską wróżbitką.

Chrystus zmartwychwstał!

(Święty Mikołaj Velimirović, „Sama wiara nie wystarczy…”, Wyd. „En plo”, s. 19).

http://www.impantokratoros.gr/61AFCB6F.pl.aspx

Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, HEREZJE, POUCZENIA ŚWIĘTYCH OJCÓW, PRAWOSŁAWIE, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz