Daily Archives: 26 lutego 2016

Rządzący Diecezją Jekatierynburgską biskup zabronił chrztu przez polewanie

Rządzący Diecezją Jekatierynburgską biskup zabronił chrztu przez polewanie

 

Metropolita Jekatierynburgski i Wierchoturski Cyryl wysłał do duchowieństwa diecezji okólnik, w którym określił procedurę wykonywania Sakramentów Chrztu i Małżeństwa, informuje Strona 66.ru.

W swoim liście Metropolita Cyryl przypomniał kapłanom w diecezji o tym, że w grudniu 2011 roku Święty Synod Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej przyjął dokument „O religijno – edukacyjnej i katechetycznej posłudze w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej”, w którym w szczególności zwrócono uwagę na procedurę przygotowania pragnących przyjąć chrzest, ten cerkiewny Sakrament.

W tym ogólno-cerkiewnym dokumencie, na przykład, podano definicję terminu „ogłaszenije”

„Ogłaszenije – to zbiór rozmów i nauk przygotowujących do przyjęcia Chrztu Świętego. Ogłaszenije muszą przejść wszyscy dorośli i dzieci powyżej 7 roku życia, którzy chcą przystąpić do Sakramentu Chrztu ” – powiedziano w tym dokumencie.

Jest tam też wyjaśnienie trybu przygotowania konkretnej osoby do przyjęcia Chrztu. Na przykład, mówi się, że „W każdym konkretnym przypadku czas trwania i zakres ogłaszenija powinny być określone przez kapłana lub świeckiego – katechetę z miłością i roztropnością.”

Jednocześnie odnotowano, że w przypadku braku możliwości lub warunków do ogłaszenija, powinny być przestrzegane następujące minimalne wymagania:

„1. Należy przeprowadzić co najmniej dwie rozmowy z zakresu ogłaszenija na temat podstawowych pojęć moralności chrześcijańskiej, wiary prawosławnej i życia cerkiewnego. Podczas pierwszej rozmowy szczególną uwagę należy zwrócić na wyjaśnienie motywów zwrócenia się człowieka do Cerkwi z prośbą o chrzest, pomocy w zrozumieniu przez niego chrześcijańskiego sensu Sakramentu, odpowiedzi na pytania i wstępne pouczeniu w wierze. Podczas drugiej rozmowy z przystępującym do Chrztu powinny być podane ogólne pouczenia o wierze chrześcijańskiej i o życiu poprzez interpretację Credo i podstawowych przykazań biblijnych. Katecheta powinien skupić uwagę przystępującego do Chrztu na konieczność zmiany swojego życia zgodnie z Ewangelią Chrystusową, a także upewnić się o prawidłowym przyswojeniu przez niego podstawowych prawd Wiary Prawosławnej o Bogu, świecie i człowieku.

2. Po drugiej rozmowie katechetycznej lub bezpośrednio przed Sakramentem Chrztu kapłan powinien przeprowadzić rozmowę o skrusze (spowiedzi), której celem jest uświadomienie i wyznanie swoich grzechów oraz potwierdzenie przez szczery zamiar wyrzeczenia się ich przed rozpoczęciem nowego życia w posłuszeństwie wobec Boga i Jego Cerkwi.” Czytaj dalej

Categories: ETYKA CERKIEWNA, POUCZENIA ŚWIĘTYCH OJCÓW, PRAWOSŁAWIE, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz