Daily Archives: 1 marca 2016

CUD W KIJOWSKO – PIECZERSKIEJ ŁAWRZE

Gdy w czasie II wojny światowej Niemcy zajęli Kijów, niemiecki komendant miasta chciał zwiedzić słynne w całym świecie jaskinie Kijowsko – Pieczerskiej Ławry. W tym celu znaleziono przewodnika – byłego mnicha z monasteru. Oględziny rozpoczęły się od „Pobliskich pieczor”.
W tamtym czasie relikwie spoczywały w relikwiarzach odkryte, nie za szkłem. Mnich-przewodnik szedł z przodu z zapaloną świecą, a za nim Niemcy z latarkami. Komendant szedł z rewolwerem w ręku. Koło relikwiarza Prepodobnego Spirydona Prosfornika, zmarłego 800 lat temu, zatrzymał się i zapytał, z czego są zrobione te relikwie. Mnich zaczął tłumaczyć, że są to ciała ludzi, którzy przez swoje święte życie stali się niezniszczalni. Komendant wziął swój pistolet za lufę, a rękojeścią z siłą uderzył w rekę Prepodobnego Spirydona. Sucha, ściemniała przez wieki skóra pękła na nadgarstku, i z rany wytrysnęła krew (ślady trzech jej zaschniętych strumieni są do dziś widoczne na ręce Świętego).
Komendant w przerażeniu wybiegł z jaskini, a za nim cała jego świta.
Następnego dnia przez miejskie radio niemiecka komendantura ogłosiła, że Kijowsko-Pieczerska Ławra zostaje otwarta i chcący mogą w niej zamieszkać. Podobne ogłoszenia zostały wywieszone w całym mieście na słupach i ogrodzeniach.

Z biografii Prep. Kukszy (Wieliczko), Wyznawcy wiary
Źródło: Związek prawosławnych dziennikarzy

Źródło:
Чудо в Киево-Печерской лавре

Чудо в Киево-Печерской лавре

22.02.2016 r.

Tłumaczył Andrzej Leszczyński
29.2.2016 r.
Когда во время Второй Мировой войны немцы заняли Киев, то немецкий комендант города пожелал посетить всемирно известные пещеры Киево-Печерской Лавры. Для этого нашли экскурсовода – монаха, бывшего насельника этой обители. Осмотр начался с Ближних пещер.
В то время мощи в раках почивали открыто, не под стёклами. Монах-экскурсовод шёл впереди с зажжённой свечой, за ним немцы с электрофонариками. Комендант шёл с наганом в руке. Около раки преподобного Спиридона Просфорника, почившего 800 лет тому назад, он остановился и спросил, из чего сделаны эти мощи. Монах стал объяснять, что это тела людей, своей святой жизнью сподобившихся нетления. Комендант взял свой пистолет за дуло, а рукояткой с силой ударил по руке преподобного Спиридона. Сухая, потемневшая от веков кожа лопнула на запястье, и из раны хлынула кровь (следы трёх засохших потоков её заметны и сейчас на руке преподобного). Комендант в ужасе бежал из пещеры, а за ним и вся его свита.
На следующий день по городскому радио немецкая комендатура объявила, что Киево-Печерская Лавра открывается, и желающие могут поселяться в ней. Подобные объявления появились во всём городе на столбах и заборах.
Из жизнеописания преп. Кукши (Величко) исповедника
Источник: Спiлка православних журналiстiв

Categories: PRAWOSŁAWIE, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz