Daily Archives: 7 marca 2016

Jak diagnozować i leczyć w sobie tak poważną chorobę jak „prawosławie mózgu”

 

Prawosławie mózgu – to bardzo ciężka, śmiertelna przy nie leczonych skutkach, choroba duchowa. Wywołuje ją zakażenie mieszaniną wirusów głupoty i hipokryzji. Obecnie główną drogą zakażenia – jest Internet. Śmiertelność choroby przejawia się w tym, że dana osoba uważa siebie i swoje otoczenie za prawdziwie prawosławnych, ale w rzeczywistości, ani on, ani jego otoczenie takimi nie są, a on nie to, żeby chociaż jedną nogą znajdował się w Królestwie Bożym, ale w rzeczywistości do Jego ciasnej bramy nie zrobił nawet kroku.

Diwiejewo. Apoteoza szaleństwa: nakładanie na głowę garnka Świętego Serafina z Sarowa. Opartego na bredniach (wspieranych, niestety, przez miejscowych kapłanów), że wychodząca łaska z „taboreciku lub garnka, w którym uświęca się sucharki, jest znacznie silniejsza (!) niż łaska, wychodząca z relikwiarza z relikwiami Świętego” ze względu na fakt, że te relikwie są rzekomo fałszywe.

Dla własnej diagnostyki trzeba odpowiedzieć na szereg pytań czerwonych i niebieskich:

Oto pytania czerwone:

1. Czy uważa Pan/Pani, że wcześniej Ruś była święta i nasi przodkowie żyli w pobożności i czystości?

2. Czy często używa Pan/Pani w mowie wyrażenie „Święta Ruś”?

3. Czy lubi Pan/Pani dodawać do różnych cerkiewnych słów słowo „święty (-te), (ta)”? Na przykład, „święte kapłaństwo”, „święty mnich, święta mniszka”, „święte miasto”, „święta Cerkiew”?

4. Czy podczas przedstawiania się osobom cerkiewnym mówi Pan?Pani o sobie „sługa Boży, służebnica Boża”, wymieniając imię?”

5. Czy uważa Pan/Pani, że Rosja – jest tronem Bogurodzicy?

6. Czy uważa Pan/Pani, że Rosja – jest bastionem Prawosławia w świecie?

7. Czy chce Pan/Pani, aby Rosją rządził prawosławny Car?

8. Czy uważa Pan/Pani, że numer NIP – jest pieczęcią Antychrysta?

9. Czy ma Pan/Pani ziemię z grobów świętych i czy w razie konieczności korzysta z niej Pan/Pani wraz z wodą świętą?

10. Nie służył Pan/Pani w wojsku, ale czy teraz należy Pan/Pani do jednego z „czczących Prawosławie” wojsk kozackich?

11. Czy uważa Pan/Pani, że stosunki małżeński mogą mieć miejsce tylko w przypadku zamiaru poczęcia dzieci?

12. Czy regularnie czyta Pan/Pani Agencję Informacyjną „Rosyjska Linia Narodowa”?

13. Czy regularnie czyta Pan/Pani projekt „Moskwa – Trzeci Rzym”?

Poeta Leonid Simonowiz -Nikszycz (z lewej) i artysta Igor Miroszniczenko z organizacji „Związek Prawosławnych Chorągwienośców”

Czytaj dalej

Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, ETYKA CERKIEWNA, HEREZJE, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz