Daily Archives: 8 marca 2016

JAK SIĘ ŻEGNAĆ? O ZNAKU KRZYŻA I O KRZYŻYKU NA PIERSI

Dlaczego tak ważne jest żegnanie siebie znakiem krzyża?

(Tej pobożnej czynności Prawosławni nadają głębszy sens, nazywając przeżegnanie się takimi słowami: „осенять себя крестным знамением” – czyli czynić na sobie znak krzyża, osłaniać, ochraniać , udzielać błogosławieństwa, okrywać siebie znakiem krzyża.
– Czyniąc znak krzyża na sobie, chrześcijanin, po pierwsze przypomina, że wezwany on jest iść śladami Chrystusa, znosząc w Imię Chrystusa cierpienia i udręki za swoją wiarę; po drugie, wzmacnia się mocą Chrystusowego krzyża do walki ze złem w sobie i na świecie; i po trzecie, wyznaje, że oczekuje objawienia się Chwały Chrystusowej i Drugiego Przyjście Pana, które samo w sobie będzie poprzedzone zjawiskiem na Niebie Znaku Syna Człowieczego, zgodnie z Boskimi słowami Samego Pana (Mt 24:30): tym znakiem, zgodnie z jednomyślną opinią Ojców Cerkwi, będzie wspaniałe objawienie się Krzyża na Niebie.

Jak prawidłowo się żegnać?

(okrywać siebie znakiem Krzyża? – dod. A.L.)
– Zgodnie z obecnie przyjętą w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej tradycją do wykonania krzyża (przeżegnania się) palce można składać na dwa sposoby:


1) Za pomocą trzech pierwszych palców – (kciuk, wskazujący i środkowy) prawej ręki składa się razem, a dwa ostatnie (serdeczny i mały) przyciska się do dłoni; żegna się trzema złożonymi palcami.


2) Za pomocą dwóch palców (tak żegnano się do XVII wieku) – dwa pierwsze palce (wskazujący i środkowy) są dociskane do siebie i wyciągnięte, lekko zginając środkowy palec, a pozostałe trzy (kciuk, serdeczny i mały palec) są złożone razem; żegna się wyciągniętymi dwoma palcami.

ZNAK KRZYŻA

         ZNAK KRZYŻA           NIEPRAWIDŁOWO              PRAWIDŁOWO

 

Żegnając się, złożone palce kładzie się najpierw na czoło – dla uświęcenia umysłu, następnie na brzuch (ros. живот – A.L.) – dla uświęcenia zmysłów wewnętrznych, a następnie na prawe i lewe ramię – dla uświęcenia sił cielesnych. Po opuszczeniu rak, wykonuje się pokłon. W ten sposób na sobie wykonuje się Krzyż Golgoty i oddaje Mu pokłon.
Na klatkę piersiową dolnego końca krzyża kłaść nie wolno, ponieważ w tym przypadku otrzymuje się krzyż odwrócony (satanistyczny – od A.L.) – którego dolny koniec jest krótszy od górnego. Znak Krzyża należy wykonywać ze zrozumieniem i modlitewnym wezwaniem Pana.
Nie można żegnać się pospiesznie, niedbale, bez dotykania palcami czoła, a tylko wykonując ręką ruch w kierunku ku niemu. „Przeklęty ten, kto wypełnia dzieło Pańskie niedbale” (Jer. 48:10). Czytaj dalej

Categories: ETYKA CERKIEWNA, MODLITWY PRAWOSŁAWNE, POUCZENIA ŚWIĘTYCH OJCÓW, PRAWOSŁAWIE, STRONA GŁÓWNA | 2 Komentarze