Monthly Archives: Kwiecień 2016

KLUCZ, KTÓRY OTWIERA ŻYCIE WEWNĘTRZNE

                   Pustelnik. Fresk w monasterze Dionysiou (ros. Дионисиат), Święta Góra Athos

Bardzo ważną prawdę objawił mi święty Teofan Pustelnik (ros.- Феофан Затворник): cały czas nie miałem pojęcia, jak zebrać myśli, jak przestać tracić czas na rozrywki i oddawać się różnym głupim marzeniom. Okazuje się, że potrzebne są trzy główne ćwiczenia.

 

Po pierwsze – stale zachowywać poczucie obecności Boga, że Bóg jest blisko, że On całego cię widzi, że On jest tuż obok. „W tym pamiętaniu należy w każdy możliwy sposób umocnić się tak, aby ta pamięć nie była odłączona od uwagi. Bóg jest wszędzie i zawsze z nami, i przy nas i w nas. Ale my nie zawsze jesteśmy z nim, ponieważ nie pamiętamy o Nim, a ponieważ nie pamiętamy, to pozwalamy sobie na wiele rzeczy, których nie pozwolilibyśmy, gdybyśmy pamiętali. Trzeba podjąć trud, aby zdobyć w tym wprawę. Nic szczególnego tu się nie wymaga, trzeba jedynie podjąć zamiar i starać się pamiętać, że Pan jest w nas, i jest w pobliżu nas, i patrzy w nas przenikliwie, tak jakby patrzał nam w oczy. Cokolwiek byśmy nie robili, pamiętajmy, że Pan jest w pobliżu i patrzy. Gdy podejmiemy trud zdobycia wprawy i zdobędziemy ją, to jak tylko zdobędziemy ją lub jak tylko zdobędziemy nawyk w niewielkim stopniu, to zobaczymy, jakie zbawienne działanie od tego następuje w duszy. Pamiętajmy tylko, że pamięć o Bogu trzeba mieć nie jak o jakiejkolwiek innej rzeczy, ale należy ją łączyć z bojaźnią Bożą i uwielbieniem. Od tego wszyscy ludzie stają się pobożnymi” [1] .

 

„Wszystkie myśli naszego umysłu zwrócone są ku ziemi, i w żaden sposób nie można wznieść ich do nieba. Przyczyną tego – jest próżność, zmysłowość, grzeszność. Czy kiedykolwiek widzieliście, jak mgła ściele się doliną? Oto dokładny obraz naszych myśli. Wszystkie one pełzają i ścielą się po ziemi. Ale oprócz tego niskiego pułapu ich przebiegu, myśli te jeszcze nieustannie burzą się, nie stoją w miejscu, tłuką się, jak chmura komarów w lecie. Tymczasem nie są one bezczynne.

 

Nie, pod nimi leży serce i od nich w to serce nieustannie padają ciosy i czynią odpowiednie dla siebie działanie. Jaka myśl, taki i ruch serca. Stąd raz radość, raz rozczarowanie, raz zazdrość, raz strach, raz nadzieja, raz pewność siebie, raz rozpacz – jedno po drugim powstają w sercu. Nie ma zatrzymania i porządku żadnego, tak samo jak w myślach. Serce ciągle drży od zmysłów, jak liść osiki.

 

I na tym sprawa się nie kończy. Myśl z uczuciem zawsze rodzi pragnienie, mniej lub bardziej silne. Pod kotłującymi się myślami i uczuciami chaotycznie kotłują się też i pragnienia: to kupić, tamto rzucić; dla tego być życzliwym, nad tamtym się zemścić; uciekać od wszystkich, lub wyjść na środek i działać; jednego posłuchać, a innym razem postawić na swoim i tak dalej, i tak dalej. Nie dlatego, żeby to wszystko się wypełniało, ale zagadki – jedne na to, inne – na inne sprawy – nieustannie roją się w duszy. (Przypatrzcie się sobie, kiedy, na przykład, siedzicie w pracy; wszystko, co dzieje się w was, zobaczycie jak na scenie).

 

Oto jaki nieporządek i zamieszanie jest wewnątrz nas. Od niego jest nieporządek również w życiu, i jakaś ciemność wokół. I nie oczekujcie godnego życia do czasu, dopóki nie zniszczycie tego wewnętrznego nieporządku. On sam z siebie powoduje wiele szkód, ale zły jest szczególnie dlatego, że dosiadają do niego demony i wiercą i mącą tam wewnątrz jeszcze bardziej, kierując wszystko nam na zło i na naszą zgubę” [2] .

schim Czytaj dalej

Categories: ETYKA CERKIEWNA, POUCZENIA ŚWIĘTYCH OJCÓW, PRAWOSŁAWIE, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz

SIŁA MODLITWY ODMAWIANEJ NA CZOTKACH

 

 

 

***

Pewien mnich z klasztoru Świętego Pawła udał się do Świętego Gierasima (znanego z daru wypędzania demonów tł.) w Kefalonii. Podczas Boskiej Liturgii, stał on przed ołtarzem i modlił się na czotkach (ros. – по чёткам) – wypowiadając w myślach modlitwę: „Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad nami”, a w świątyni w tym czasie śpiewano. Do cerkwi przyprowadzono opętanego, aby Święty Gierasim uzdrowił go.

 

Gdy mnich modlił się przed ołtarzem, diabła w świątyni paliło, więc głośno krzyczał:

– Hej, ty, mnichu, nie ciągnij tej liny – ona mnie pali!

Usłyszał to posługujący kapłan i mówi do mnicha:

– Bracie, z całych sił módl się na czotkach, aby stworzenie Boże uwolniło się od diabła.

Wtedy diabeł, rozwścieczony, wykrzyknął:

– Hej, ty, stary popie, co ty mu mówisz, żeby ciągnął linę? Ona mnie pali!

 

Wtedy mnich z jeszcze większym zapałem zaczął odmawiać modlitwę, przebierając w palcach czotki (чётки) i człowiek, dręczony przez demona, wreszcie uwolnił się od niego.

 

***

O śmierci mnicha-diakona Serapiona

 

O tym, że czotki – nie są zwykłym narzędziem materialnym, mówi bardzo ciekawy przypadek z biografii pewnego glińskiego mnicha, diakona Serapiona. Ten asceta, pobożny i gorliwy, przez całe swoje życie unikający nawet wyświęcenia na godność kapłana zakonnego, mimo że był godny tego, prosił, aby kiedy umrze, nie chowano go przez trzy dni. I oto, kiedy umarł, bracia zobaczyli niezwykły cud: już po śmierci, kiedy jego ciało leżało na łożu śmierci, on nieprzerwanie przez trzy godziny ciągle przebierał w palcach czotki, co wskazywało na jego najwznioślejszy stan wewnętrzny – wszystko, co było w jego sercu.

 

***

Modlitwa z utrudnieniem

 

Ojciec Arseniusz Pieszcziernik mówił: „Kiedy się modlę na czotkach (по чёткам) na stojąco, to odczuwam silny boski zapach. A kiedy modlę się siedząc, to ledwo go czuję.”

 

Pomimo swojego dziewięćdziesięciopięcioletniego wieku Starzec nieprzerwanie i gorliwie pracował, jak również stale modląc się ubogacał się duchowo, mimo że i bez tego miał już zgromadzony wielki kapitał duchowy.

 

***

Co to są czotki – чётки?

Czytaj dalej

Categories: MODLITWY PRAWOSŁAWNE, STRONA GŁÓWNA | 2 Komentarze

PROSIMY O MODLITWY ZA PATRIARCHĘ JEROZOLIMY IRENEUSZA. Istnieje zagrożenie jego życia …

Protegowany światowej zakulisy Patriarcha Jerozolimy Teofil  22 marca br. oświadczył, że otrzymał w dniu swoich imienin prezent – niespodziankę. W wielkiej sali Patriarchatu Jerozolimy nagle pojawił się odsunięty od łask Patriarcha Ireneusz, ubrany w strój patriarchalny i z dwiema panagiami* na piersi. Prawowity Patriarcha pozdrowił Teofila i życzył mu wielu lat życia. Wszyscy obecni przy tym bili brawo.

*/ „panagia”mały obrazek (ikonka, do kilkunastu cm wysokości) z metali szlachetnych (złota lub srebra lub też pokryty tymi metalami), ozdobiony drogocennymi kamieniami z wizerunkami Osób Boskich, Matki Bożej lub Świętych, noszony przez wysokich dostojników cerkiewnych (Patriarchów, Arcybiskupów, Metropolitów) na łańcuchu na piersiach (A.L.).

 

Obecny w tej sali rewolucjonista Teofil, nielegalnie zajmujący tron Jerozolimski, nie wypowiedział słów skruchy przed Patriarchą Ireneuszem, ale przyznał istnienie, jak się wyraził, „ludzkich błędów z jego strony w stosunku do Patriarchy Ireneusza”.

 

Teofil zaproponował Patriarsze Ireneuszowi, aby ten usiadł na krześle obok miejsca Patriarchy, ale Patriarcha Ireneusz odmówił

 

Następnie Teofil poprosił Patriarchę Ireneusza o podpisanie dokumentu potwierdzającego, że Patriarcha Ireneusz zrzeka się swojej patriarchalnej godności, ale Jego Świątobliwość Patriarcha Ireneusz I Jerozolimski odmówił podpisania tego dokumentu, ponieważ jest prawowitym Patriarchą Świętego Miasta Jerozolimy i całej Palestyny, Syrii, Arabii po drugiej stronie Jordanu, Kany Galilejskiej i Świętego Syjonu.

 

W związku z tym zostały podane wyjaśnienia biskupa Romana, jednego z najbliższych współpracowników Patriarchy Ireneusza. W rozmowie telefonicznej Władyka wyjaśnił, że Patriarcha Ireneusz pozdrowił Teofila, kierując się duchem chrześcijańskiej miłości i przebaczenia. Ale to w żadnym przypadku nie powinno być interpretowane jako dowód na to, że Patriarchę Ireneusza udało się złamać .

 

W dalszym ciągu nie uznaje on legalności przewrotu w Cerkwi Jerozolimskiej i nie wyrzeka się swoich listów przeciwko herezji ekumenizmu i antychrześcijańskiej globalizacji .

 

Patriarcha Jerozolimy i całej Palestyny Ireneusz odmawia uznania kanoniczności zbliżającego się „Świętego i Wielkiego Soboru” i wezwał wszystkie wierne dzieci Świętej Cerkwi do obrony Świętego Prawosławia.

Jest oczywiste, że bardzo wiele potężnych sił pragnęłoby, aby Patriarcha Ireneusz, od wielu lat bezprawnie przebywający w areszcie domowym, zrzekł się swego wyznania wiary. Dlatego tak ważne jest, aby wszyscy prawosławni Chrześcijanie wspierali w tych ciężkich przejściach Patriarchę-więźnia i słowem, i czynem, i swoimi świętymi modlitwami.

 

Redakcja naszego portalu po tych informacjach miała rozmowę z siostrą, posługującą (ros. kелейницей) przy Patriarsze Ireneuszu, matuszką Fotiną, która go widziała. Powiedziała, że bez łez trudno jest na niego patrzeć. Jest on bardzo słaby, ledwo podniósł rękę, by błogosławić, zaczął mówić z trudem.

 

W związku z tym istnieją uzasadnione podstawy dla szczególnego niepokoju o jego zdrowie i życie, ponieważ w przeddzień wilczego Soboru postawa Wyznawcy wiary Patriarchy Ireneusza jest bardzo niebezpieczna dla zdrajców Chrystusa. Być może już oni wykorzystują jakieś środki    niszczące, aby pozbyć się Patriarchy ze światła, ponieważ w więzieniu on znacznie lepiej czuł się,  niż obecnie. 

 

 

 

Drodzy ojcowie, bracia i siostry!

 

Prosimy o wasze święte modlitwy za Patriarchę Ireneusza Jerozolimskiego!

Panie, uratuj i zachowaj Twego wiernego sługę przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi!

 
МОЛЧАНИЕМ ПРЕДАЕТСЯ БОГ! Фильм Галины Царёвой. 2013 год

 Film video:

List Patriarchy Jerozolimskiego Ireneusza (fragment filmu „Dokoła zdrada i tchórzostwo i oszustwo”)

 
 

 

Źródło:

 

ПРОСИМ МОЛИТВ ЗА ПАТРИАРХА ИЕРУСАЛИМСКОГО ИРИНЕЯ. Есть угроза его жизни… (ВИДЕО)

http://3rm.info/publications/62460-prosim-molitv-za-patriarha-ierusalimskogo-irineya-video.html

23.4.2016 r.

https://youtu.be/qMUkEBeWOJA

 

 

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

25.4.2016 r.

Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, HEREZJE, PRAWOSŁAWIE, PRZECIW EKUMENIZMOWI, SOBÓR w 2016, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz

Biblia posiada linearną koncepcję historii

Biblia posiada linearną koncepcję historii; każdy moment czasu jest w niej unikalny, niepowtarzalny i odpowiedzialny.
W czasie biblijnym możliwe są niepowtarzalne wydarzenia. Najważniejszym z nich było przyjście Chrystusa. Chrystus nie apeluje ani do rozumu, ani do pamięci, dlatego skutek Jego przyjścia jest większy. Sobą zmienił On całą strukturę kosmosu. Ponieważ przyszedł nie z książkami, ani nie przez krew kozlów i cielców, lecz przez wlasną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie… Krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył
Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu (Hbr 9,12.14) Teraz mamy więc, bracia,
pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą (Hbr 10,19-20).

Jeśli do tej świątyni, w której człowiek spotyka Boga, można było wejść drogą ofiar dokonywanych przez ludzi, wówczas można byłoby pozytywnie ocenić znaczenie innych, niechrześcijańskich dróg religijnych. Jeśliby do tej świątyni człowiek wchodził za pomocą mnożenia swojej wiedzy o Realności, drogą gromadzenia gnozy, wtedy można byłoby oczekiwać na nową religię jako owoc „ewolucji ludzkiej kultury”. Ale Bóg zechciał, by wejście do tej świątyni odbyło się przez Jego miłość i ofiarę. Ta ofiara już jest złożona. Jeden raz na zawsze.

Nie warto się bać niezwykłości Bożej decyzji. Nie warto uciekać od Chrystusa i Jego Kościoła do Szambali, Indii albo w „Trzeci Testament”. Bóg od dawna już czeka na nas w cerkwi przy sąsiedniej ulicy, w którym w każdą niedzielę od rana sprawuje się Tajemnica Milości.
Ta Miłość, która kiedyś stworzyła słońce i gwiazdy, żyje i uobecnia się w kielichu Eucharystii: Eucharystia południem wiecznym trwa, I wszyscy łączą się w EUCHARYSTII z radością,
I Kielich Boski źródlo szczęścia ma,
Niewyczerpane źródlo szczęścia i milości…

Categories: EWANGELIA, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz

ŚWIĘTY EFREM SIRIN. WYJAŚNIENIE OSOBY ANTYCHRYSTA I WYDARZEŃ, ZWIĄZANYCH Z JEGO PRZYJŚCIEM

 

 

Święty Efreim Sirin (pol. Efrem, Syryjczyk; ros. Святой Ефрем Сирин)

 

Słowo na przyjście Pana, na koniec świata i przyjście antychrysta

 

 

Ja, najmniejszy, grzeszny, wypełniony przewinieniami Efraim, czy będę w stanie wypowiedzieć to, co jest powyżej moich sił, ale ponieważ Zbawiciel w dobroci Swojej i niewykształconych nauczył mądrości, a za ich pośrednictwem wszędzie oświecił wierzących, to i mój język pozbawi On wad i uczyni jasnym na korzyść i zbudowanie jak mnie samego, który mówię, tak i wszystkich słuchaczy. Ale z boleścią rozpocznę mowę i westchnieniem będę mówił o końcu tego świata i o tym najbardziej     bezwstydnym i strasznym smoku, który doprowadzi do trwogi świat cały i do serc ludzkich włoży strach, słabość duszy i straszną niewiarę, i uczyni cuda i znaki, aby zwieść, jeśli to możliwe również i wybranych (Mt 24, 24), i oszukać wszystkich przez fałszywe znaki i złudne cuda, przez niego dokonywane. Ponieważ przez dopust Boga Świętego, otrzyma on władzę do oszukiwania świata; bo wypełniła się niegodziwość świata i wszędzie popełniane są wszelkiego rodzaju okropności. Dlatego Przeczysty Władca za nieprawości ludzi dopuścił, aby świat był kuszony przez ducha pochlebstwa, ponieważ ludzie zechcieli odstąpić od Boga i ukochać Złego.

 

Wielki wyczyn, bracia, będzie w tych czasach, szczególnie dla wiernych, kiedy sam wąż z wielką mocą będzie dokonywał znaków i cudów, gdy w straszliwych zjawach pokaże on siebie, podobnego do Boga, będzie latać w powietrzu, i wszystkie demony, na podobieństwo Aniołów wzniosą się przed dręczycielem. Ponieważ z mocą zawoła, zmieniając swój wygląd i przerażając niezwykle wszystkich ludzi. Kto zatem, bracia, okaże się ogrodzony, niewzruszony, mający w duszy pewny znak – święte przyjście Jednorodzonego Syna, Boga naszego, jak szybko zobaczy ten niewypowiedziany smutek, przychodzący zewsząd na każdą duszę, ponieważ absolutnie znikąd, nie ma dla niej ani na ziemi, ani na morzu żadnej pocieszy czy pokoju; jak szybko zobaczy, że cały świat jest w zamieszaniu, że każdy biegnie, aby się ukryć w górach, i jedni umierają z głodu, a drudzy – topnieją jak wosk, z pragnienia, i nie ma miłosiernego, – jak szybko zobaczy, że każda osoba wylewa łzy i z silnym pragnieniem pyta, czy jest gdzieś na ziemi Słowo Boże? I słyszy w odpowiedzi: nigdzie! Kto wytrwa w tych dniach, kto zniesie ten nie do zniesienia smutek, jak wkrótce zobaczy zamieszanie narodów, które idą z krańców Ziemi, aby zobaczyć dręczyciela i wielu będzie się kłaniało dręczycielowi z drżeniem wołając: jesteś naszym zbawicielem? Morze się burzy, ziemia wysycha, z nieba nie pada deszcz, rośliny więdną, i wszyscy żyjący na wschodzie w wielkim strachu biegną na zachód, a także żyjący na zachodzie słońca z drżeniem biegną na wschód. Bezwstydny, objąwszy wtedy władzę, wyśle demony do wszystkich zakątków świata, aby śmiało głosili: wielki król objawił się w chwale, pójdźcie i zobaczcie go. Kto będzie miał taką niezachwianą duszę, aby mężnie znieść te wszystkie pokusy? Gdzie jest, jak powiedziałem, taki człowiek, z którego byliby zadowoleni wszyscy Aniołowie?

 

A ja, kochający Chrystusa, doskonali bracia, jestem przerażony na samo tylko wspomnienie o Smoku, rozmyślając w sobie o tym nieszczęściu, które dopadnie ludzi w tych czasach, rozmyślając o tym, jak bardzo okrutnym w stosunku do rodzaju ludzkiego okaże się ten wstrętny wąż, a jeszcze bardziej okrutnym dla świętych, którzy mogą przezwyciężyć jego zwodnicze cuda. Ponieważ wówczas znajdzie się wielu ludzi, podobających się Bogu, którzy w górach i miejscach pustynnych będą mogli się uratować przez wiele modlitw i obfite łzy. Ponieważ Święty Bóg, widząc ich nie do opisania łzy i szczerą wiarę, zmiłuje się nad nimi, jako czuły ojciec i zachowa ich tam, gdzie się ukryją. Natomiast najobrzydliwszy smok nie przestanie wyszukiwać świętych na ziemi i na morzu, myśląc, że już króluje na ziemi i wszyscy są mu poddani. I nie zdając sobie sprawy ze swojej niemocy i pychy, z powodu  której upadł, postanowi, ten nieszczęsny, aby się przeciwstawić w tej straszliwej godzinie, kiedy Pan przyjdzie z Nieba. Zresztą, wprowadzi w zamieszanie ziemię, wystraszy wszystkich fałszywymi czarodziejskim znakami.

Czytaj dalej

Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz

CUDOWNE IKONY GÓRY ATHOS Obrazy Bogurodzicy, zajaśniałe na Świętej Górze


Święta Góra Athos jest czczona w tradycji prawosławnej jako ziemski Udział Bogurodzicy. Według legendy, Przeczysta Dziewica wzięła Świętą Górę pod swoją szczególną Opiekę.

 

*******

 

W 667 roku pobożny mnich, prepodobny (bogobojny) Piotr z Athos zobaczył we śnie Bogurodzicę, która rzekła: „Góra Athos jest Moim losem, danym Mi od Mego Syna i Boga, aby ci, którzy usuwają się ze świata i wybierają dla siebie życie ascetyczne według swoich sił, którzy Imię Moje przywołują z wiarą i miłością z całej duszy, aby tam prowadzili swoje życie bez smutku i za swoje miłe Bogu dzieła otrzymali życie wieczne”. To nie przypadek, że właśnie na Górze Athos zajaśniało wiele cudownych ikon Bogurodzicy…

CUDOWNA IKONA MATKI BOŻEJ IWIERSKIEJ

 

ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА БОГОМАТЕРИ ИВЕРСКАЯ

Иверский монастырь – дом иконы покровительницы Святой Горы Пресвятой Богородицы Иверской – Вратарницы (Портаитиссы).

Monaster  Iwierski  – jest Domem Opiekunki Świętej Góry – Najświętszej Bogurodzicy Iwierskiej – Wratarnicy (Portaitissy); (pol. – Strażniczki Wrót – od wrata, wrota=brama).

 

Pierwsza wiadomość o niej odnosi się do IX wieku – okresu ikonoklazmu, kiedy na rozkaz heretyckiej władzy w domach i świątyniach niszczono i profanowano święte ikony. Pewna pobożna wdowa, która mieszkała w pobliżu Nicei, przechowywała u siebie zakazany obraz Matki Bożej. Wkrótce to wyszło na jaw. Jeden z uzbrojonych żołnierzy, którzy przyszli zabrać ikonę, uderzył święty obraz włócznią i z twarzy Przeczystej Pani popłynęła krew. Przerażeni żołnierze uciekli. Po modlitwach ze łzami do Władczyni, kobieta poszła na brzeg morza i opuściła ikonę do wody; obraz stojąc pionowo odpłynął na falach.

 

Po dwóch wiekach mnisi z greckiego Iwierskiego monasteru na Górze Athos zobaczyli w morzu ikonę, podtrzymywaną przez słup ognia. Prepodobny (bogobojny) Ojciec Gabriel ze Świętej Góry, we śnie otrzymał wskazówkę od Bogurodzicy, udał się pieszo po wodzie i przyniósł ikonę do katolikonu (głównej monasterskiej świątyni – od A.L.), ale rano znaleziono ją nad bramą monasteru. Tradycja mówi, że tak powtarzało się kilka razy. Najświętsza Bogurodzica objawiła się prep. Gabrielowi i wyjaśniła, że nie mnisi powinni pilnować ikony, lecz ona sama jest Strażniczką monasteru. Po tym ikona została umieszczona nad bramą monasteru i została nazwana „Wratarnicą”, a od imienia monasteru – Monaster Iwierski – została nazwana Iwierską.

Nazwa Ikony – „Иверская” („Iwierska”), pochodzi od nazwy kraju „Иверия” (pol. – „Iwieria”), czyli starożytnej nazwy, danej przez Greków Wschodniej Gruzji; a więc Iwieria – to Gruzja, a Ikonę można by nazwać też Gruzińską i monaster – Gruzińskim, ponieważ wszyscy przebywający w nim mnisi byli Gruzinami. Wspomniany wyżej Ojciec Gabriel też był Gruzinem.

 

Według legendy ikona objawiła się 31 marca, we wtorek Tygodnia Paschalnego (według innych źródeł 27 kwietnia). W monasterze Iwierskim uroczystości na jej cześć odbywają się we wtorek Tygodnia Paschalnego, tzw. Светлой седмицы; (tygodnia po Wielkanocy – w 2016 r. przypadającego w dniach od 2-go do 8-go maja – od. A.L.). Bracia z procesją idą na brzeg morza, gdzie ikonę przyjął Starzec Gabriel.

 

*******

IKONA MATKI BOŻEJ „TRÓJRĘKA” 

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ТРИХЕРУССА» – «ТРОЕРУЧИЦА».

 

Matka Boża „TRIHERUSSA”

 

W rosyjskiej tradycji ikona ta jest nazywana jako „Trójręka”. Ikona znajduje się jest w Chilendarskim monasterze na Górze Athos.

Czytaj dalej

Categories: PRAWOSŁAWIE, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz

PROROCTWA. SCENARIUSZ KOŃCA CZASÓW. Przekład rozmowy Ojca Elpidiusza (video)

 

 

Przekład rozmowy ojca Elpidiusza (ros. Элпидия, gr. Elpidios’a), greckiego kapłana – mnicha, przebywającego z misja apostolską w Afryce. Wywiad został umieszczony w Internecie 19 kwietnia 2013 roku, ale rozmowa odbyła się nieco wcześniej – 15 kwietnia: 

 

Film video

 

Słyszałem, moje dzieci, że na Górze Athos w monasterze kołysze się lampa oliwna. I to jest jeden ze znaków zbliżających się katastrof na świecie. Ale przez ten znak, jeden z bardzo wielkiej serii znaków, nasz Bóg, Pan, mówi nam – zbliżcie się do Moich objęć, wspomnijcie o mnie. O tym, co wam mówiłem, czego was uczyłem: jednego tylko chcę od was, abyście się zbliżyli do mnie za pośrednictwem Cerkwi, poprzez Sakramenty, nieście Moje brzemię, które nie jest ciężkie. Jestem waszym Ojcem, a wy jesteście w Moim sercu, jesteście Moimi spadkobiercami. Natomiast robicie to, co radzi wam nasz wróg – szatan. Teraz już sami widzicie i rozumiecie, że świat nie jest w porządku.

 

I wiele jest takich znaków teraz i są one widoczne, i więcej chcę wam powiedzieć – żyjemy teraz w   czasie Apokalipsy, zaczyna się okres apokaliptycznych wydarzeń. W trudnych czasach wypadło nam żyć, ale może nie wszyscy są świadomi, że ten czas apokaliptyczny, w którym będziemy żyć – cały świat – jest to czas przyjścia fałszywego proroka i w konsekwencji Antychrysta. Już nie ma zrozumienia w rodzinach i w świecie polityki, a wkrótce zobaczymy, że i w hierarchiach religijnych. Prawosławnych to dotknie nieco później. NIKT NIE CHCE ŻYĆ WEDŁUG PRAW BOŻYCH. PRAWO BOŻE W CAŁYM ŚWIECIE JEST PRZEŚLADOWANE.

 

We wszystkich państwach, na wszystkich kontynentach uchwala się prawa, które odrzucają główną zasadę Bożego światowego porządku. Uchwala się ustawy, szczególnie jest to widoczne w ostatnim okresie od początku roku, przyjmuje się ustawy o tym, o czym wcześniej krepowano się nawet mówić, a nie to, żeby robić. Przyjmuję się prawa, prowadzące do nienormalnych małżeństw – małżeństw jednopłciowych. Sodomskich małżeństw!!!

 

Żyjemy w czasach, kiedy odrzuca się Boski fundament życia człowieka – rodzinę. Teraz okazuje się, że rodzina – to para tej samej płci. A wkrótce jeszcze dojdzie do legalizacji stosunków ze zwierzętami. W Niemczech największe zwycięstwo szatana nastąpiło, gdy pojawił się ślub cywilny. Zwłaszcza u nas, zdrowa rodzina obecnie nie jest w modzie. Oni nie potrzebują zdrowych rodzin, które przynoszą jeszcze i potomstwo.

 

Wprowadzenie małżeństwa cywilnego u prawosławnych, diabeł uczcił jako zwycięstwo. (Za ślub cywilny w Grecji uważane jest małżeństwo, zawarte w USC. A więc u nas, w byłym ZSRR, sytuacja jest jeszcze gorsza, ponieważ ślub cywilny – to tylko wspólne pożycie). Ludzie absolutnie obojętnie odnieśli się do tego, że uświęcenie przez Boga ich życia rodzinnego, ot tak, po prostu, usunięto z ich życia.

 

Rozmawiałem z pewnym mężczyzną, pytam: Jesteś żonaty? – Tak, jestem żonaty – mówi. – A gdzie się ożeniłeś? W Urzędzie Stanu Cywilnego – mówi. – I wierzysz, że to małżeństwo będzie mocne w waszym życiu??? Nie zastanawiasz się, dlaczego rozpada się rodzina???

Czytaj dalej

Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, HEREZJE, PRAWOSŁAWIE, STRONA GŁÓWNA | 1 komentarz

IHUMEN GURIJ – „OBOWIĄZKOWO MÓDL SIĘ W WIELKI PIĄTEK OD 12-TEJ DO 15-TEJ”

Ihumen Gurij (ros. – игумен Гурий) do córki duchowej: Obowiązkowo módl się w Wielki Piątek od 12-tej do 15-tej, kiedy Pan był ukrzyżowany za nas grzeszników. Jeśli jesteś w cerkwi, to stój na kolanach przy krzyżu, jeśli w domu – to także przy krzyżu. Wymieniajcie nie wyznane i wyznane grzechy, okazujcie skruchę przed Bogiem za swoje grzechy, odmawiajcie Modlitwę Jezusa i proście Go (jeśli jest jakiś problem: ktoś w więzieniu lub sąd, itp.). Pan Bóg na pewno usłyszy i pomoże w tym czasie.

 

 

Ojciec Gurij: „W tym czasie wszyscy ludzie powinni wymieniać swoje grzechy …” I potem przez cały czas mówił: „Nie zapominajcie każdego roku o tym Piątku, nie zapominajcie” („Sól ziemi”, film 5, Część 1 „Opat Gurij”/ 1 /, 00:51).

 

Najważniejsze prośby – o zbawienie i ocalenie przed Antychrystem, od nikczemnego pieczęci/znaku(antychrysta) i obrazu jego, aby do końca pozostać wiernymi i oddanymi Świętemu Prawosławiu, przypomnieć należy wszystkie swoje grzechy od 7 roku życia, prosić o naukę cnót i modlitw i aby Pan posłał jednej myśli i jednego ducha ludzi, świeckich i kapłanów, z którymi możliwe byłoby zbawienie / 2 /.

 

Dla Ukrainy dzisiaj najważniejszymi modlitwami są – modlitwy o pokój i zachowanie Wiary Prawosławnej (prawosławny kapłan).

 

Zaleca się również odmawianie modlitwy / 2 /

 image009

1.Ułożona przez Starca z Optiny mnicha Anatolija Potapowa:

 

Wybaw mnie, Panie, od zwodzenia bezbożnego, złego i podstępnego nadchodzącego Antychrysta, i ukryj mnie przed jego sieciami w tajemnej pustyni Twego zbawienia. Udziel mi, Panie, siły i męstwa w odważnym wyznawaniu Twego świętego Imienia, abym nie cofnął się ze strachu przed diabłem, abym nie wyrzekł się Ciebie, mój Zbawicielu i Odkupicielu, Twojej Świętej Cerkwi. Ale daj mi, Panie, w dzień i nocy, opłakiwać moje grzechy i przebacz mi, Panie, w godzinie Strasznego Sądu Twego. Amen.

 

  1. Ułożona przez ostatniego Starca z Optiny Nektariusza:

 

Panie Jezu Chryste, Boże nasz, uwolnij od zwodzenia nadchodzącego, bezbożnego, złego i podstępnego Antychrysta; i zbaw od wszystkich jego podstępów. I ukryj duchownego Ojca naszego (imię), wszystkich nas, jego duchowych dzieci i wszystkich Prawosławnych Chrześcijan przed podstępnymi sieciami jego w tajemnej pustyni Twego zbawienia. I nie daj nam, Panie, zaznać strachu diabelskiego większego od bojaźni Bożej i odejść od Ciebie i Twojej Świętej Cerkwi. Ale daj nam Panie, znieść cierpienia i umrzeć za Twoje Święte Imię i Wiarę Prawosławną, nie wyrzec się Ciebie i nie przyjąć pieczęci przekleństwa Antychrysta i nie oddać mu pokłonu. Daj nam, Panie, w dzień i nocy, opłakiwać nasze grzechy i przebacz nam, Panie, w dniu Strasznego Sądu Twego. Amen.

 

  1. Modlitwa o uwolnienie od strachu przed nadchodzącymi nieszczęściami:

 

O, Panie nasz, Najmiłosierniejszy! Błagamy cię wszyscy z wielkim płaczu i jękiem serc, umocnij naszego ducha w dniu okrutnym. Daj nam siły przeciwstawić się złości Antychrysta. I odpędź jego okrutne pokusy. W strasznych dniach śmierci nie zostawiaj nas sierotami, dołącz nas do małego stada Twego, poślij nam uczciwych pasterzy Twoich w te straszne dni prześladowań. Niech Świętymi Darami Ciała i Krwi Twojej umocnią nasze serca i uczynią je silnymi i nieustraszonymi wobec złości dręczyciela. Panie, Jezu Chryste, Boże nasz! Ty znasz słabość natury ludzkiej. I ukryj nas przed okrutną złością i podstępem Antychrysta, a zastępy Aniołów Twoich niechaj nas ochronią. Amen.

 

  1. Modlitwa do Matki Bożej:

 

O, Najświętsza Pani, Władczyni nasza, Bogurodzico Dziewico! Wyższa od Aniołów i Archaniołów i od wszelkiego stworzenia Najszlachetniejsza! Modlimy się i prosimy Ciebie, Twoi grzeszni słudzy: nie zabieraj Swego Świętego maforionu*! Pomóż znieść wszystkie boleści, smutki, niedostatki, pokusy i zwiedzenia nadchodzącego Antychrysta. Niechaj Pan da nam przez modlitwy Twoje wiarę szczerą i niezachwianą. Oświeć, o Władczyni, nasz umysł, abyśmy rozpoznali podstępne sieci wroga i nie wpadli w nie z powodu naszej niewiedzy. O, Przeczysta Pani! Zbierz nas razem, rozproszone małe stadko Chrystusa. Uratuj prawosławny monastycyzm tego ostatniego wieku i wszystkich prawosławnych Chrześcijan! Bądź nam, o Przeczysta, naszą Wybawicielką i Karmicielką! Całą nadzieję pokładamy w Tobie, Matko Boża, zachowaj nas pod płaszczem Twej Opieki!

 

*/

Maforion (nakrycie głowy, welon, ros. – oмофор – od A.L.)

  1. „Sól ziemi” „(Film 1, 2, 3, 4, 5). http://3rm.info/print:page,1,4257-na-portal-zagruzhen-polnyj-sol-zemli.html
  2. Opat Gurij o Wielkim Piątku http://3rm.info/publications/23223-igumen-guriy-o-velikoy-pyatnice.html

10 kwietnia 2015 r.

 

Źródło:

http://3rm.info/religion/56169-igumen-guriy-obyazatelno-molis-v-velikuyu-pyatnicu-s-12-do-15-chasov.html

 

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

1.4.2016 r.

Categories: ETYKA CERKIEWNA, MODLITWY PRAWOSŁAWNE, POUCZENIA ŚWIĘTYCH OJCÓW, PRAWOSŁAWIE, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz

ROZWAŻANIA O MĘKACH ZBAWICIELA

Według nauki Ojców świętych Zmartwychwstanie Chrystusa jest zarówno wydarzeniem historycznym, jak i ponadczasowym. Świętując Wielkanoc uczestniczymy w wydarzeniu, które dzieje się tu i teraz, gdyż u Boga czas nie istnieje.  Potwierdza to  również fakt schodzenia na Grób Zbawiciela  świętego ognia łaski. Spróbujmy przybliżyć  wydarzenia, które poprzedzały samo Zmartwychwstanie. Zajrzyjmy do  Ewangelistów  i do dokumentu, jakim jest Całun Turyński.

U Ewangelistów znajdujemy często powtarzane słowa Zbawiciela, że „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi grzesznych, którzy Go oplują, pobiją i ukrzyżują i po trzech dniach zmartwychwstanie”. W ten sposób Chrystus przygotowywał swoich uczniów do wydarzeń strasznych i dla  nich niepojętnych.  Nawet najbardziej gorliwy św. Piotr po takich wypowiedziach sugerował  Chrystusowi aby do tego nie dopuścił. Odpowiedź była ostra: „odejdź ode mnie szatanie, rozumujesz wyłącznie jako człowiek”. Samo stwierdzenie Zbawiciela, że po trzech dniach zmartwychwstanie, wywoływało u uczniów zdziwienie i zaczęli rozważać co znaczą te słowa. Być może przeniknęły do nich wierzenia Saduceuszy, którzy  negowali  zmartwychwstanie umarłych.   Wielokrotnie Chrystus upominał  uczniów, że nie pojmują wydawałoby się najprostszych Jego wypowiedzi.  Dlatego  wyjaśniał im znaczenie głoszonych prawd, a w szczególności  przypowieści.

Ale oto nastaje dzień próby. Chrystus oświadcza, że „wszyscy Mnie opuścicie”, jak napisane:  „Porażę pasterza i rozpierzchną się owce”.  Wtedy wszyscy zapewniali Zbawiciela, że Go nie opuszczą, a św. Piotr deklarował, że jest gotów nawet umrzeć za Chrystusa. Apostoł Tomasz też mówił:  idziemy do Jerozolimy by umrzeć razem z   Nim.

Czytaj dalej

Categories: POUCZENIA ŚWIĘTYCH OJCÓW, PRAWOSŁAWIE, STRONA GŁÓWNA | 1 komentarz

GŁOS CERKWI BRZMI CORAZ GŁOŚNIEJ. List Biskupa Ungeńskiego i Nisporeńskiego Piotra

 

 

Nastojatielam i nastojatielnicam.

Monasterów Diecezji Ungeńsko – Nisporeńskiej

 

„Nic ma nic silniejszego niż świadomość, która oskarża

i nic bardziej krzepiącego nadzieję niż uspokojone sumienie”

 

Znajdujemy się teraz w takim obciążonym i trudnym okresie czasu, gdy Cerkiew Chrystusowa jest poddawana wszelkiego rodzaju prowokacjom. Szczególnie niebezpieczną jest współczesna herezja, którą nazywa się ekumenizmem. Herezja ta próbuje naruszyć pojęcie o Cerkwi, jak również zmienić dogmat o Jednej, Świętej, Powszechnej i ​Apostolskiej Cerkwi. Nic dziwnego, że prepodobny (bogobojny) Justyn Popowicz, teolog XX wieku, ekumenizm nazywa „Powszechną herezją wieku”.

 

Po zapoznaniu się z odezwą wspólnot monastycznych (260 osób), nastojatieliej i nastojatielnic (przełożonych) (ros. -настоятелей и настоятельниц) monasterów Diecezji Ungeńsko – Nisporeńskiej o sprzeciwie w związku ze „Świętym i Wielkim Soborem”, który odbędzie się w czerwcu 2016 roku, a także odnośnie przygotowanych projektów dokumentów tego „Soboru”, oraz po przeglądzie analiz teologicznych, podanych w waszej deklaracji, ze smutkiem przyznaję, że teksty dokumentów zawierają dwuznaczne    wypowiedzi i bardzo poważne sprzeczności (Cerkiew jest Jedna, ale w tym samym czasie istnieją też i „inne Cerkwie”). Innym poważnym problemem tego „Wszech-prawosławnego Soboru” jest to, że nie nazywa się go „Powszechnym” tak, jak powinien być nazwany Sobór Wszech-prawosławny, pretendujący do tego, że jest on „ostatnim autorytetem w sprawach wiary”, w tym samym czasie nie uznając tak, jak należałoby, tak jak czyniły to Sobory za czasów Św. Focjusza Wielkiego, abpa Grzegorza Palamasa (Sobory, które potępiły herezje papieskie – Filioque, prymat papieża i łaskę istoty stworzonej), i tym samym okazałby się kontynuatorem Tradycji Soborów Cerkwi i mógłby być postrzegany jako Powszechny.

 

Potwierdzam, że jestem przeciwny herezji ekumenizmu, we wszystkich jego przejawach i wyznaję, że teksty projektów dokumentów na Wszech-prawosławny Sobór są nie do przyjęcia w obecnej postaci i powinny być zmienione w duchu Świętych Ojców i tradycji cerkiewnej ze względu na potępienie ekumenizmu. W przypadku, gdy obecny Sobór nie potępi ekumenizmu i „Światowej Rady Kościołów”, ale wręcz przeciwnie – pochwalił ich, to myślę, że nasz udział będzie niemożliwy (jako Cerkwi Autokefalicznej) w tym Soborze. Jedność Cerkwi polega na całościowym i nienaruszonym zachowaniu nauk Wiary Prawosławnej, którą odziedziczyliśmy po Świętych Apostołach i Świętych Ojcach Cerkwi, dlatego, zgodnie ze słowami Św. Teodora Studyta, wszyscy ci, którzy nie myślą zgodnie z nauczaniem Świętych Ojców Cerkwi Prawosławnej, są odszczepieńcami (schizmatykami). Chrystus nazwał Swoją Cerkiew (Kościół) Powszechną (Soborową), ponieważ tylko ona zachowuje Prawdę i Wyznanie Wiary, bez której nikt nie może się zbawić. Wielu mówi, że Sobór Wszech-prawosławny nie będzie się zajmował sprawami dogmatów, nie zmieni kalendarza cerkiewnego i postów, monastycyzmu i służby Bożej, chcąc uśpić naszą czujność. Ale oni nie mówią, że zmienia się sam Dogmat (czyli Prawda, objawiona przez Boga, absolutnie konieczna dla zbawienia ludzi), o tym, czym jest Cerkiew, skłaniając nas do myślenia, że Cerkiew rzekomo obejmuje wszystkie wyznania, które odeszły od Niej, nazywając te wyznania „cerkwiami – kościołami niepełnowartościowymi”, posiadającymi Łaskę, Sakramenty, Sukcesję Apostolską i (możliwość) zbawienia. A na poziomie lokalnym jestem za wyjściem ze Światowej Rady Kościołów i za wykorzystywaniem terminologii ściśle teologicznej i cerkiewnej, a także za potępieniem każdego innego ekumenicznego dokumentu, przyjętego w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

 

Obecność sekciarskich domów modlitewnych w naszej Diecezji, o których wspomnieliście w swojej deklaracji, jest ciężarem, który niesiemy razem z Wami. Zakaz jakichkolwiek praktyk prozelityzmu w ramach dialogu między religiami i w Światowej Radzie Kościołów wcale nie przyczynia się do powrotu zabłąkanych dusz do Prawdy. Międzywyznaniowe spotkania i modlitwy między prawosławnymi i innymi, rzekomo „wyznaniami chrześcijańskimi” (na przykład, z katolikami, protestantami, luteranami i innymi heretykami) całkowicie dezorientują świadomość prawosławnych wierzących. Zanosimy modlitwy o to, żeby Wszechmiłosierny Pan umocnił nas w dziele niesienia światła Prawdy do pragnących serc, jak również, aby każdy oddech chwalił Pana w Duchu i Prawdzie. Z każdym dniem coraz trudniej to robić, ponieważ ruch ekumeniczny przyrównuje Cerkiew Prawosławną do wszystkich błędów i herezji, i wierni już nie mogą odróżnić prawdy od fałszu i oskarżają Prawosławną Cerkiew za braterskie stosunki z innymi tzw. kultami chrześcijańskimi. Oprócz odezwy do przełożonych monasterów, niektórzy inni kapłani i grupy ludzi świeckich zwracali się do administracji diecezjalnej z tymi samymi niepokojami, dotyczącymi Soboru Wszech-prawosławnego. Z każdym z nich dyskutowaliśmy po 3-4, a nawet i 5 godzin, rozmawiając o kwestii ekumenizmu i jego niszczących skutkach.

 

Moi ukochani! Jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, i dlatego napominam Was do postu i modlitwy słowami Św. Anfimusa: „Modlitwa – nie jest wielkim ciężarem. Modlitwa – to stan wewnętrzny, silna koncentracja duszy. Modlitwa potrzebuje postu i czuwania. Od postu namiętności słabną, a czuwanie je niszczy. Modlitwa daje człowiekowi skrzydła, unosi go do Nieba i obdarza boskimi darami”. Poskrommy nasze ciała i namiętności i pokornie pomódlmy się Wszechmiłosiernemu Panu, który jest Dawcą wszelkiego dobra, aby On nas nie zostawił, Swoich duchowych dzieci na pastwę złego. Pan nasz w Trójcy Święty, Uwielbiony i Czczony, Ojciec, Syn i Duch Święty, który Swoją mądrością wszystko widzi, czyni i uczy nas, że „beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5).

 

W wyniku spotkania z wszystkimi przełożonymi monasterów naszej Diecezji, zdecydowano również w przyszłości wspominać na nabożeństwach hierarchów Cerkwi, a na znak protestu z powodu dokumentów Soboru Wszech-prawosławnego do jego rozpoczęcia błogosławi się stan powszechnej modlitwy na całym terytorium Diecezji Ungeńsko-Nisporeńskiej. Teksty dokumentów nie są ostateczne i dlatego mamy nadzieję, że zostaną one ponownie przejrzane w duchu Ojców Świętych. W każdej parafii został ustalony harmonogram nieprzerwanego czytania Psalmów.

 

Mnisi i mniszki otrzymują błogosławieństwo przed rozpoczęciem tzw. „Wszech-prawosławnego Soboru” do odmawiania trzysta razy codziennej modlitwy Jezusowej, sto razy do Najświętszej Bogurodzicy, pięćdziesiąt razy Wszystkim Świętym i pięćdziesiąt razy Aniołowi Stróżowi. Nabożeństwo o Północy i Jutrznię należy odprawiać o 24.00 w nocy. Należy również czytać Psalmy i mieć nadzieję w słowach Chrystusa: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a otworzą wam” (Mt 7: 7). Stańmy w dobru, stańmy z bojaźnią Bożą, bądźmy uważni w wyznawaniu Wiary Prawosławnej!

 

_______________________________

 

+ Piotr, biskup Ungeński i Nisporeński

 

Źródło:

Na portalu „Аминь”:

Голос Церкви звучит все громче. Послание епископа Унгенского и Ниспоренского, Петра

http://amin.su/content/analitika/9/4467/

 

 

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

13.4.2016

 

 

Categories: POUCZENIA ŚWIĘTYCH OJCÓW, PRAWOSŁAWIE, PRZECIW EKUMENIZMOWI, SOBÓR w 2016, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz