NOWOOBRZĘDOWCY POWINNI PRZYJŚĆ DO TEGO, OD CZEGO ODESZLI

Bp Jewmienij: Nowoobrzędowcy powinni przyjść do tego, od czego odeszli

Вл.Евмений: Новообрядцы должны прийти к тому, от чего ушли

 

Powtarzamy materiał w związku z 73-letnim dniem Anioła, który czcigodny Biskup Jewmienij obchodził 20 listopada 2015 roku i przyłączamy się do mnóstwa gratulacji i pozdrowień w sieciach społecznościowych!

 

 

Мно-га-я ле-та, мно-га-я ле-та, мно-га-я ле–та!

Многая Лета, крюки, Епископ Евмений, о.Евгений Михеев, старообрядцы, Молдавская епархия РПСЦ, Кишинёв, Вознюк, Верея, Рогожское, Россия, Политика, ГУЛАГ, репрессии, гонения, СССР, Советская власть, лагеря, потомственные, староверы, Рогожская Слобода, чиновники, партийные, коммунисты, биография, советская власть, Брежневская эпоха, РПЦ МП, застой, Москва, жизнеописание, биография, Рогожская Слобода, митрополит Корнилий, Митрополит Алимпий, Епископ Геронтий Лакомкин, Русская Планета

Biskup Jewmienij (Michiejew), zdjęcie opublikowane na stronie o.Aleksieja Michiejewa z okazji 73-go dnia Anioła Władyki

 

Artykuł z maja 2014 roku

 

W związku z dziesięcioleciem arcypasterskiej służby Władyki Jewmienija (Michiejewa) ponownie publikujemy wywiad sprawozdawcy z portalu internetowego „Rosyjska Planeta” Siergieja Prostakowa z Biskupem Kiszyniowskim i całej Mołdawii Rosyjskiej Prawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców, który został przeprowadzony w maju 2014 roku.

 

Temat rozmowy – wzajemne stosunki Cerkwi i władz w czasach sowieckich i drogi Biskup Jewmienij, którego nazwisko jest znane każdemu mieszkańcowi Moskwy, świadczy o tym okresie z pierwszej ręki. Wywiad ten jest ciągiem dalszym serii reportaży niezależnych mediów o hierarchii staroobrzędowców. Na końcu artykułu jest podany nie mniej ciekawy wywiad Nowosybirskiego Biskupa Siłuana, jak również pierwszy od kilku lat wywiad Metropolity Korneliusza dla federalnego kanału telewizyjnego. Pozostałe materiały również usilnie zalecamy przeczytać.

 

Z kolei redakcja strony STAROVE.RU wykonała drobną pracę archiwalną i oferuje czytelnikom ekskluzywny wybór zdjęć naszego biskupa. Za zdjęcia, przesłane do nas w różnych latach, kłaniamy się nisko Władimirowi Sajapinowi, Alinie Rodionowej, Wadimowi Sztrikowi, Diemianowi Tkaczowowi, Andrejowi Fadiejenko, Władimirowi Niesowowi, Maksimowi Szerowi i Olegowi Chochłowowi. Jeśli są u Państwa inne zdjęcia, na przykład, z czasów radzieckich – przyślijcie je do nas na adres e-mail mstarover@pisem.net   Dodatkowe ilustracje do tego artykułu są również w głównym źródle – na stronie „Rosyjska Planeta” («Русская Планета»).

.

Епископ Евмений, о.Евгений Михеев, старообрядцы, Молдавская епархия РПСЦ, Кишинёв, Вознюк, Верея, Рогожское, Россия, Политика, ГУЛАГ, репрессии, гонения, СССР, Советская власть, лагеря, потомственные, староверы, Рогожская Слобода, чиновники, партийные, коммунисты, биография, советская власть, Брежневская эпоха, РПЦ МП, застой, Москва, жизнеописание, биография, Рогожская Слобода, митрополит Корнилий, Митрополит Алимпий, Епископ Геронтий Лакомкин, Русская Планета

„Wtedy nie badali, jaki przed nimi kapłan – staroobrzędowy czy nikoniański”

 

Staroobrzędowy Biskup Jewmienij opowiedział o różnicy między prześladowaniami bolszewickimi a carskimi, o ukrytych staroobrzędowcach wśród członków KPZR i triumfie Prawosławia po upadku  sowieckiej historii.

 

„Rosyjska Planeta” kontynuuje serię wywiadów z przedstawicielami różnych ruchów ideologicznych i religijnych o ich doświadczeniu w obronić swoich przekonań w czasach sowieckich. Kolejnym rozmówcą wydania – jest biskup Rosyjskiej Prawosławnej Staroobrzędowej Cerkwi Jewmienij, który stoi na czele Diecezji Kiszyniowskiej. Władyka Jewmienij urodził się w 1942 roku w rodzinie staroobrzędowców. W ciągu kilku dziesięcioleci był on jednym z niewielu czynnych starowierskich kapłanów w Związku Sowieckim, sprawujących służbę Bożą w okolicach Moskwy i w wielu innych regionach. Obecnie jest jednym z najbardziej autorytatywnych hierarchów w Staroobrzędowej Cerkwi Sogłasija Biełokrynickieo.

 

Епископ Евмений, о.Евгений Михеев, старообрядцы, Молдавская епархия РПСЦ, Кишинёв, Вознюк, Верея, Рогожское, Россия, Политика, ГУЛАГ, репрессии, гонения, СССР, Советская власть, лагеря, потомственные, староверы, Рогожская Слобода, чиновники, партийные, коммунисты, биография, советская власть, Брежневская эпоха, РПЦ МП, застой, Москва, жизнеописание, биография, Рогожская Слобода, митрополит Корнилий, Митрополит Алимпий, Епископ Геронтий Лакомкин, Русская Планета
Biskup Jewmienij w kruchcie świątyni Pokrowskiej w Rogożskiej Słobodzie. Zdjęcie: Maksym Szer    „Rosyjska Planeta” / «Русская планета»

 

Dlaczego przyjął Biskup święcenia kapłańskie?

 

Ponieważ urodziłem się i wychowałem w rodzinie kapłańskiej.

 

Mój dziadek, protojerej Piotr Siemionowicz Michiejew był dziekanem w województwie moskiewskim. Zmarł 25 listopada 1953 roku. W tamtych latach biskupem mołdawskim był Józef Morżakow (ros.-Иосиф Моржаков), to on pochował mego dziadka. Ojciec Piotr był szanowanym kapłanem, wiele lat ukrywał się przed władzami sowieckimi, kontynuując służbę, ale nie uniknął aresztowania. Spędził wiele lat w obozie, przy budowie Kanału na Morzu Białym. Zaraz po wojnie wrócił i kontynuował służbę we wsi Szuwoje w województwie moskiewskim. Jest to wioska staroobrzędowska w odległości dziesięciu kilometrów od Jegorjewska. Tam mieszkam.

 

Po wojnie, w Szuwoje, z rówieśnikami chodziliśmy do świątyni. I jakichś szczególnych prześladowań już w tych czasach nie odczuwaliśmy. Być może powodem było to, że przewodniczącym rady wiejskiej w tym czasie był staroobrzędowiec i wszyscy mieszkańcy wsi byli staroobrzędowcami lub pochodzili z ich rodzin. I wszyscy wspieraliśmy się nawzajem. A sekretarz rady wiejskiej w ogóle pomagała dziadkowi w jego sprawach, pomagała z zaświadczeniami, kiedy musiał on gdzieś pojechać, aby sprawować Liturgię.

Епископ Евмений, о.Евгений Михеев, старообрядцы, Молдавская епархия РПСЦ, Кишинёв, Вознюк, Верея, Рогожское, Россия, Политика, ГУЛАГ, репрессии, гонения, СССР, Советская власть, лагеря, потомственные, староверы, Рогожская Слобода, чиновники, партийные, коммунисты, биография, советская власть, Брежневская эпоха, РПЦ МП, застой, Москва, жизнеописание, биография, Рогожская Слобода, митрополит Корнилий, Митрополит Алимпий, Епископ Геронтий Лакомкин, Русская ПланетаBiskup Jewmienij z rodziną przed świątynią w Rogożskoje w 2005 roku na zdjęciu Olega Chochłowa

 

Епископ Евмений, о.Евгений Михеев, старообрядцы, Молдавская епархия РПСЦ, Кишинёв, Вознюк, Верея, Рогожское, Россия, Политика, ГУЛАГ, репрессии, гонения, СССР, Советская власть, лагеря, потомственные, староверы, Рогожская Слобода, чиновники, партийные, коммунисты, биография, советская власть, Брежневская эпоха, РПЦ МП, застой, Москва, жизнеописание, биография, Рогожская Слобода, митрополит Корнилий, Митрополит Алимпий, Епископ Геронтий Лакомкин, Русская ПланетаBiskup Jewmienij na Wieczorze śpiewów cerkiewnych w Soborze Pokrowskim w 2013 roku. Zdjęcie Andrieja Fadiejenko.

 

 

A w 1968 roku ożeniłem się. W tym samym roku zostałem wyświęcony na kapłana i przeniesiony do parafii w mieście Wiereja, gdzie służyłem przez 36 lat. Jednocześnie przez wszystkie te lata, służyłem dodatkowo w Soborze Katedralnym w Moskwie na Rogożskiem. A w 2005 roku zostałem wyświęcony na biskupa.

 

Cerkiew staroobrzędowców była prześladowana w imperium Romanowów.  Ale kiedy w 1917 roku Car abdykował i rozpoczęła się rewolucja, jaki był stosunek staroobrzędowców do niej? Jak na początku układały się stosunki z władzą sowiecką?

 

Епископ Евмений, о.Евгений Михеев, старообрядцы, Молдавская епархия РПСЦ, Кишинёв, Вознюк, Верея, Рогожское, Россия, Политика, ГУЛАГ, репрессии, гонения, СССР, Советская власть, лагеря, потомственные, староверы, Рогожская Слобода, чиновники, партийные, коммунисты, биография, советская власть, Брежневская эпоха, РПЦ МП, застой, Москва, жизнеописание, биография, Рогожская Слобода, митрополит Корнилий, Митрополит Алимпий, Епископ Геронтий Лакомкин, Русская Планета

Cerkiew staroobrzędowców była prześladowana w czasach carskich, ale osobisty oddział straży Cara  Mikołaja II składał się ze staroobrzędowców, ponieważ on im ufał. Postawa starowierów była bardzo prosta: władza – to władza, a Cerkiew – to Cerkiew. Po 1917 roku, nikt nie czynił staroobrzędowcom takich przeszkód, aby byli zmuszani do opuszczenia kraju, jak to było w poprzednich latach. Ludzie żyli i modlili się, prowadzili życie w parafiach. Tak, kolektywizacja w różnych miejscach odbywała się w różny sposób. Ale w każdym razie, poprzednich wielkich przeszkód już nie było. I też nie można  powiedzieć, że staroobrzędowcy jakoś zdecydowanie sprzeciwiali się ustanowieniu władzy sowieckiej.

 

W 1920-ch latach bolszewicy rozpoczęli prześladowania wobec Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego (RCP PM), wspierają odnowicielskie prądy wewnątrz niej. Jak staroobrzędowcy oceniali  te procesy?

 

Cóż, jak oceniali? Nie na lepsze, oczywiście. Wielu duchownych trwale doświadczało tych prześladowań. Wielu z nich trafiło do obozu, zostali rozstrzelani. I to było przerażające. Przecież wtedy nie badali, jaki przed nimi kapłan – staroobrzędowy czy nikoniański. Jeśli byłeś wierzącym, a do tego jeszcze duchownym, to idź do obozu. Wszystko to było wielką tragedią.

 

A procesy obnowleńcze Cerkwi Staroobrzędowej nie dotknęły.

 

Епископ Евмений, о.Евгений Михеев, старообрядцы, Молдавская епархия РПСЦ, Кишинёв, Вознюк, Верея, Рогожское, Россия, Политика, ГУЛАГ, репрессии, гонения, СССР, Советская власть, лагеря, потомственные, староверы, Рогожская Слобода, чиновники, партийные, коммунисты, биография, советская власть, Брежневская эпоха, РПЦ МП, застой, Москва, жизнеописание, биография, Рогожская Слобода, митрополит Корнилий, Митрополит Алимпий, Епископ Геронтий Лакомкин, Русская Планета
Biskup Jewmienij w 2009 r. na święcie św. Niewiast noszących mirrę (ros.- свв. Жён-Мироносиц)* 

*/ – Ros – Cвв. Жёны-мироно́сицы – dosłownie: Święte Niewiasty, noszące mirrę, które w poranek Wielkanocny przyszły do Grobu Jezusa, aby Go namaścić. Święto obchodzone w prawosławiu jest w drugą niedzielę po Wielkanocy – od A.L.

 

Mimo to, staroobrzędowcy uważali władzę sowiecką, bolszewików jako radykalnie nową władzę czy jako kontynuacje poprzedniej, romanowskiej? I odpowiednio, czy romanowskie i sowieckie prześladowania były scalane w jeden proces czy różniły się?

 

To była inna władza i inne prześladowania.

 

Na przykład, kiedy zaczęła się wojna, nasi starowierscy hierarchowie zwrócili się do wiernych z wezwaniem o obronę Ojczyzny i zbierali fundusze na zakup sprzętu wojskowego. W żadnych listach naszych duszpasterzy imię Stalina nie było wymieniane, przecież najważniejsza sprawą w tej wojnie    była obrona Wiary i Ojczyzny. I ważne było to, że wtedy już wielu duchownych przeszło przez obozy, więc dobrze rozumieli, kim jest Stalin, ale na tle rozgrywających się wydarzeń, to nie miało znaczenia.

 

Więc można powiedzieć, że staroobrzędowcy mieli lepszy stosunek do władzy sowieckiego niż do przedrewolucyjnej?

 

Cóż, staroobrzędowcy starali się nie wdawać z nią w konflikty. A dystansować się nikt nie zamierzał. Jak można żyć w kraju i oddzielać się od władzy?

 

Gdy w czasie wojny nastąpiła „odwilż religijna” i Stalin próbował przywrócić stosunki z Cerkwią, jak te procesy dotknęły staroobrzędowców?

Епископ Евмений, о.Евгений Михеев, старообрядцы, Молдавская епархия РПСЦ, Кишинёв, Вознюк, Верея, Рогожское, Россия, Политика, ГУЛАГ, репрессии, гонения, СССР, Советская власть, лагеря, потомственные, староверы, Рогожская Слобода, чиновники, партийные, коммунисты, биография, советская власть, Брежневская эпоха, РПЦ МП, застой, Москва, жизнеописание, биография, Рогожская Слобода, митрополит Корнилий, Митрополит Алимпий, Епископ Геронтий Лакомкин, Русская Планета

Po wyniesieniu Biskupa Irynarcha w 1941 roku do godności arcybiskupa Moskwy i Wszechrusi, nasza Cerkiew zaczęła podnosić się z ruin. Mieszkał on wtedy w Moskwie, w małym pokoju, który był uważany za rezydencję arcybiskupa. W takim stanie znajdowała się nasza Cerkiew w tym czasie. Następnie Bp Irynarch znalazł sobie pomocnika – Biskupa Gerontiusa i zaczęli wspólnie powoli odbudowywać Cerkiew. Procesy te wówczas były oficjalnie nazywane „naprawą zarządzania Cerkwią”. W 1944 roku rozpoczęło się odradzanie więzi ze staroobrzędowymi parafiami w innych republikach ZSRR, powrót ich pod zwierzchnictwo Arcybiskupa Moskwy. Przecież wówczas byli oni podzieleni.

 

Po śmierci Stalina zaczyna się masowy powrót więźniów z Gułagu. Wraca też wielu staroobrzędowców, świeckich i duchownych. Jak ich pojawienie się miało wpływ na życie Cerkwi?

 

Cóż, tak samo jak i mój dziadek, ale on wrócił z obozu na długo przed śmiercią Stalina, wszyscy nadal służyli w Cerkwi. Początkowo Ojciec Piotr nie był zarejestrowanym kapłanem, dlatego swoją działalność prowadził potajemnie, w nocy. Potajemnie zdarzało mu się udzielać ślubów miejscowym komunistom i chrzcić ich dzieci. Dopiero później go oficjalnie zarejestrowali.

 

Czy byli członkowie partii komunistycznej, którzy okazali się staroobrzędowcami?

 

Tak, w miejscach, gdzie tradycyjnie mieszkali staroobrzędowcy, być publicznie komunistą i potajemnie odwiedzać cerkiew nigdy nie było czymś niezwykłym. To nie byli wojujący ateiści. Przecież wielu ludzi wierzących wstępowało do KPZR po to, aby mieć przyzwoitą pracę, albo pełnić jakąś funkcję kierowniczą. Dlatego takich ludzi było dość sporo.

 

Kiedy w latach 1970-ch rozpoczyna się stopniowy powrót ludzi do Cerkwi, to byli ci, którzy przyszli bezpośrednio do Cerkwi Staroobrzędowej, z pominięciem RCP MP?

 

Tak, w tym czasie byli tacy ludzie. Wielu z nich pracowało na dość wysokich stanowiskach. Pamiętam jednego człowieka, który pracował jako zastępca Kosygina. Inny, który przyszedł do Cerkwi był bardzo wysokim sędzią w Związku Sowieckim, ale pochodził z rodziny staroobrzędowców, więc oczywiście, przyszedł do naszej Cerkwi. Ale nie było mowy o otwartym wyznawaniu wiary. Oni nie zdradzali nikomu, że są staroobrzędowcami. Niektórzy przyznawali się publicznie do tego dopiero po przejściu na emeryturę.

 

Wiele osób przychodziło wpierw do Cerkwi Nowoobrzędowej (czyli Patrirchatu Moskiewskiego), ponieważ była ona zawsze bardziej powszechna. Gdy niektórzy z nich się rozczarowywali, szli dalej w poszukiwaniu wiary i w ten sposób   przychodzili do Cerkwi staroobrzędowców. I takich ludzi było również niemało.

 

Епископ Евмений, о.Евгений Михеев, старообрядцы, Молдавская епархия РПСЦ, Кишинёв, Вознюк, Верея, Рогожское, Россия, Политика, ГУЛАГ, репрессии, гонения, СССР, Советская власть, лагеря, потомственные, староверы, Рогожская Слобода, чиновники, партийные, коммунисты, биография, советская власть, Брежневская эпоха, РПЦ МП, застой, Москва, жизнеописание, биография, Рогожская Слобода, митрополит Корнилий, Митрополит Алимпий, Епископ Геронтий Лакомкин, Русская Планета
Biskup Jewmienij w 2009 r. na święcie św. Niewiast noszących mirrę (ros.- свв. Жён-Мироносиц) 

 

36 lat służyliście w mieście Wiereja, zabytkowym centrum staroobrzędowców, zastaliście tam wiele osób starszych, pamiętających jeszcze dawne, przedrewolucyjne życie staroobrzędowców. Czy odczuwał Bislup, że zachowuje tradycję, przekazuje ją następnym pokoleniom?

 

Byłem w tej tradycji.

 

Z Łaską Bożą udało mi się nie tylko pomagać ludziom w podeszłym wieku, ale także przyciągnąć nowych.

 

W pobliżu miasta Wiereja jest miasto Borowsk. Zastałem tam starego kapłana Joela Uljanowa, nazwisko było jak u Lenina. Żył bardzo prosto, skromnie w małym domku. Ale był taki dobry, taki przyjazny. Nikt nie wie, jak udało mu się przeżyć w latach prześladowań i uniknąć aresztowania. Był także ojciec Markeł (pol.-Marceli), który przez długi czas przebywał w obozie i wrócił. Ale wszyscy wiedzieli, gdzie on był. A gdzie się ukrywał przez dziesięciolecia do odwilży religijnej Ojciec Joel, nikt nie wiedział. Być może pomagało mu jego nazwisko?

 

A u nich, u kapłanów, dorastały dzieci, rodziły się wnuki. Więc im i przekazywali swoje doświadczenie, swoją wiedzę. Ogólnie rzecz biorąc, dzięki Bogu, tradycja nie była przerywana nawet na sekundę.

Епископ Евмений, о.Евгений Михеев, старообрядцы, Молдавская епархия РПСЦ, Кишинёв, Вознюк, Верея, Рогожское, Россия, Политика, ГУЛАГ, репрессии, гонения, СССР, Советская власть, лагеря, потомственные, староверы, Рогожская Слобода, чиновники, партийные, коммунисты, биография, советская власть, Брежневская эпоха, РПЦ МП, застой, Москва, жизнеописание, биография, Рогожская Слобода, митрополит Корнилий, Митрополит Алимпий, Епископ Геронтий Лакомкин, Русская Планета

W 1971 roku odbywa się Lokalny Sobór RCP MP, który uznaje stare i nowe obrzędy za równoważne, gdy chodzi o zbawienie. Jaki był stosunek staroobrzędowców do tej decyzji?

 

Od tej decyzji nic nie uległo zmianie. Ta Cerkiew, nowoobrzędowa (RPC), do nas żadnego stosunku nie ma, dlatego ich decyzje dla nas nie odgrywają żadnej roli. To na nic nie wpłynęło.

 

Czyli to nie było postrzegane jako akt pojednania?

 

Nie. Po prostu przyjęliśmy to do wiadomości.

 

Gdy zaczął się rozwijać ruch dysydencki, jak do niego odnosili się staroobrzędowcy, czy brali w nim jakiś udział?

 

Takich wśród nas nie było.

 

A jaki był stosunek do Aleksandra Sołżenicyna, który wielokrotnie i publicznie głosił swoją sympatię dla Cerkwi Staroobrzędowej?

 

Tak, szanujemy go za to, że opowiedział w swoich książkach całą prawdę o obozach. I jego wypowiedzi znamy, ale one nie miały wielkiego rezonansu.

 

Ale Dmitrij Siergiejewicz Lichaczow do staroobrzędowców też się odnosił pozytywnie….

 

Pochodził z rodziny staroobrzędowców …

 

Tak. Dmitrij  Siergiejewicz zwiedzał nasze duchowe centrum w Rogożskoje. Biskup Alimpij zorganizował dla Lichaczowa wycieczkę na zwiedzanie świątyń Rogożskiej Słobody. A takie coś było bardzo rzadkie, żeby Władyka osobiście prowadził wycieczkę. Lichaczow cieszył się najwyższym autorytetem wśród staroobrzędowców.

 

Dlaczego?

 

Ponieważ był rdzennym, rodowitym staroobrzędowcem.

 

W 1988 roku państwo przestaje walczyć z Cerkwią – uroczyście obchodzi się Tysiąclecie Chrztu Rosji. Jak staroobrzędowcy na poziomie oficjalnym uczestniczyli  w tych uroczystościach?

 

To był historyczny moment. W 1988 roku została u nas zatwierdzona Archidiecezja (Metropolia). W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Rady do Spraw Wyznań. Domagali się wycofania sprawy o   ustanowieniu Metropolii z porządku obrad, ponieważ ta sprawa była jeszcze rzekomo niedopracowana. Ale nie zgadzano się z nimi. Wówczas na uroczystości z okazji obchodów Święta Tysiąclecia Chrztu Rusi przybyli do Rosji staroobrzędowcy z całego świata. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, ze stanu Oregon oświadczyli, że dotrą do prezydenta, jeśli władza sowiecka będzie przeszkadzać w ustanowieniu Metropolii. I zabrzmiało to jak grom z jasnego nieba. Było jasne, że czasy się zmieniły.

 

Prób ustanowienia Metropolii było dużo, a wówczas to się w końcu udało. Metropolitą został aktywny i stosunkowo młody, Metropolita Alimpij, który zaczął dobierać ludzi na stopnie służby duchownej, aby umocnić Cerkiew.

 

Dla nas, uroczystość Tysiąclecia Chrztu Rusi – to triumf Prawosławia.

 

Na początku lat 1990-ch ludzie zaczęli masowo powracać do Cerkwi. Kto wtedy przychodził do świątyń staroobrzędowskich?

 

W tym czasie przyszło wielu robotników i młodzieży – potomków staroobrzędowców. Po raz pierwszy mogli oni swobodnie przyjść bez oglądania się za siebie do świątyni. Dzięki temu parafie bardzo się „odmłodziły”, przecież wcześniej utrzymywały się one głównie dzięki osobom starszym. To wracali nasi rdzenni staroobrzędowcy.

 

Епископ Евмений, о.Евгений Михеев, старообрядцы, Молдавская епархия РПСЦ, Кишинёв, Вознюк, Верея, Рогожское, Россия, Политика, ГУЛАГ, репрессии, гонения, СССР, Советская власть, лагеря, потомственные, староверы, Рогожская Слобода, чиновники, партийные, коммунисты, биография, советская власть, Брежневская эпоха, РПЦ МП, застой, Москва, жизнеописание, биография, Рогожская Слобода, митрополит Корнилий, Митрополит Алимпий, Епископ Геронтий Лакомкин, Русская Планета

 

Епископ Евмений, о.Евгений Михеев, старообрядцы, Молдавская епархия РПСЦ, Кишинёв, Вознюк, Верея, Рогожское, Россия, Политика, ГУЛАГ, репрессии, гонения, СССР, Советская власть, лагеря, потомственные, староверы, Рогожская Слобода, чиновники, партийные, коммунисты, биография, советская власть, Брежневская эпоха, РПЦ МП, застой, Москва, жизнеописание, биография, Рогожская Слобода, митрополит Корнилий, Митрополит Алимпий, Епископ Геронтий Лакомкин, Русская Планета
Biskup Jewmienij ze swoim synem kapłanem Aleksijem Michiejewym. Zdjęcie: Maksym Szer / «Русская планета» 

Jaki jest stosunek Cerkwi do inicjatyw współczesnej RCP MP wprowadzenia nauczania podstaw Prawosławia w szkołach?

 

Nasza Cerkiew soborowo poparła decyzję nauczania Prawosławia w szkołach. Dyrektor szkoły w naszym Seminarium Duchownym w Moskwie A.W. Murawiow przygotował podręcznik dotyczący     podstaw kultury prawosławnej. I podręcznik ten w Ministerstwie Edukacji uznano za lepszy od podręcznika autorstwa Kurajewa, więc zostały wydane dwa podręczniki.

 

A w ogóle cieszy to, że dzisiaj dzieci mają tak szeroki dostęp do książek o tematyce prawosławnej, czego moje pokolenie było pozbawione.

 

Czy potrzebne, czy możliwe jest pojednanie z RCP MP? Jak powinno ono wyglądać, żeby zgodzili się staroobrzędowcy?

 

Nowoobrzędowcy powinni przyjść do tego, od czego odeszli. To wszystko.

Епископ Евмений, о.Евгений Михеев, старообрядцы, Молдавская епархия РПСЦ, Кишинёв, Вознюк, Верея, Рогожское, Россия, Политика, ГУЛАГ, репрессии, гонения, СССР, Советская власть, лагеря, потомственные, староверы, Рогожская Слобода, чиновники, партийные, коммунисты, биография, советская власть, Брежневская эпоха, РПЦ МП, застой, Москва, жизнеописание, биография, Рогожская Слобода, митрополит Корнилий, Митрополит Алимпий, Епископ Геронтий Лакомкин, Русская Планета

 

Епископ Евмений, о.Евгений Михеев, старообрядцы, Молдавская епархия РПСЦ, Кишинёв, Вознюк, Верея, Рогожское, Россия, Политика, ГУЛАГ, репрессии, гонения, СССР, Советская власть, лагеря, потомственные, староверы, Рогожская Слобода, чиновники, партийные, коммунисты, биография, советская власть, Брежневская эпоха, РПЦ МП, застой, Москва, жизнеописание, биография, Рогожская Слобода, митрополит Корнилий, Митрополит Алимпий, Епископ Геронтий Лакомкин, Русская Планета
Na Wieczorze śpiewów cerkiewnych w Soborze Pokrowskim w 2013 roku. 

A więc powrócić do starych …

 

Dlaczego starych? Nazwano nas staroobrzędowcami, chociaż niczego starego nie braliśmy. Nasza Cerkiew jest prawosławna. Służyliśmy jako prawosławni i nadal tak służymy. Ale pojawili się nowoobrzędowcy i z jakiegoś powodu nagle postarzeliśmy się.

Епископ Евмений, о.Евгений Михеев, старообрядцы, Молдавская епархия РПСЦ, Кишинёв, Вознюк, Верея, Рогожское, Россия, Политика, ГУЛАГ, репрессии, гонения, СССР, Советская власть, лагеря, потомственные, староверы, Рогожская Слобода, чиновники, партийные, коммунисты, биография, советская власть, Брежневская эпоха, РПЦ МП, застой, Москва, жизнеописание, биография, Рогожская Слобода, митрополит Корнилий, Митрополит Алимпий, Епископ Геронтий Лакомкин, Русская Планета
Delegacja RCP MP na czele z Metropolitą Hilarionem Alfiejewym na Wieczorze śpiewów cerkiewnych w Soborze w Rogożskoje w 2012 roku 

Jaką radę dałby Biskup młodemu pokoleniu ludzi, którzy doświadczają trudności, poddawani są presji ze strony państwa za swoje przekonania?

 

Żyliśmy, mieliśmy nadzieję. Znałem wielu bardzo godnych i szlachetnych ludzi, którzy na różnych etapach przychodzili do Cerkwi i bronili ją przed władzami. Bronili swoich przekonań w każdych warunkach, czasami cierpiąc, znosząc niewygody. I jest to bardzo wielki wysiłek, który również ktoś powinien robić w dowolnym państwie.

 

A w naszych czasach musimy w dalszym ciągu zachowywać swoje przekonania, wiarę naszych przodków i przekazywać nowemu pokoleniu.

 

Czy wie Pan, dlaczego w świątyniach są grube ściany? Dlatego, ponieważ znajdując się w świątyni, człowiek otrzymuje Łaskę Bożą, a za ścianami pozostaje cała marność tego świata i tylko w świątyni jest zbawienie duszy.

Епископ Евмений, о.Евгений Михеев, старообрядцы, Молдавская епархия РПСЦ, Кишинёв, Вознюк, Верея, Рогожское, Россия, Политика, ГУЛАГ, репрессии, гонения, СССР, Советская власть, лагеря, потомственные, староверы, Рогожская Слобода, чиновники, партийные, коммунисты, биография, советская власть, Брежневская эпоха, РПЦ МП, застой, Москва, жизнеописание, биография, Рогожская Слобода, митрополит Корнилий, Митрополит Алимпий, Епископ Геронтий Лакомкин, Русская Планета

„Rosyjska Planeta” wyraża wdzięczność za pomoc w organizowaniu wywiadu dla Strony Internetowej STAROVE.RU i jej redaktora naczelnego Olega Chochłowa.

 

Oryginał znajduje się tutaj:  http://rusplt.ru/policy/togda-ne-razbiralis-kakoy-pered-nimi-svyaschennik–staroobryadcheskiy-ili-nikonianskiy-9923.html

 

Źródło:

 

Вл.Евмений: Новообрядцы должны прийти к тому, от чего ушли

http://starove.ru/izbran/vl-evmenij-novoobryadtsy-dolzhny-prijti-k-tomu-ot-chego-ushli/

21.11.2015 r.

 

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

16.5.2016 r.

Епископ Евмений, о.Евгений Михеев, старообрядцы, Молдавская епархия РПСЦ, Кишинёв, Вознюк, Верея, Рогожское, Россия, Политика, ГУЛАГ, репрессии, гонения, СССР, Советская власть, лагеря, потомственные, староверы, Рогожская Слобода, чиновники, партийные, коммунисты, биография, советская власть, Брежневская эпоха, РПЦ МП, застой, Москва, жизнеописание, биография, Рогожская Слобода, митрополит Корнилий, Митрополит Алимпий, Епископ Геронтий Лакомкин, Русская Планета

Reklamy
Categories: ETYKA CERKIEWNA, PRAWOSŁAWIE, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz

Zobacz wpisy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: