Daily Archives: 10 września 2016

PO CO TO? BARACK OBAMA WEZWAŁ, ABY SIĘ PRZYGOTOWAĆ NA WYPADEK SYTUACJI NADZWYCZAJNYCH

 

 

OD REDAKCJI:

 

Drodzy ojcowie, bracia i siostry!

 

W naszych czasach, kiedy władze państwowe zaczynają aktywnie o czymś ostrzegać ludność krajów (kraju), to od razu tworzy się silne poczucie zbliżającej się katastrofy. I często niebezpieczeństwo jest odczuwane ze strony właśnie samej władzy. Tak było również przed 11 września 2001 roku i wiele razy po tym. Co sprawiło, że Obama wystąpił przed narodem i wezwał go, aby się przygotował do nadzwyczajnych sytuacji? Po co i dlaczego ogłosił on wrzesień – miesiącem gotowości narodowej?

 

Można wypowiedzieć wiele przypuszczeń i jak nierealnymi by one nie wydawały się – wszystko może się zdarzyć. Dokładnie znane jest tylko jedno – Rząd Światowy przygotowuje się do pogrążenia   ludzkości w przerażający chaos, jakiego nie było od stworzenia świata. Jest to jednoznaczne i niewątpliwe. A co ten rząd może wyprawić? Wszystko, cokolwiek bądź.

 

Poinformowano oto o ogromnej 700-metrowej asteroidzie, która podobno leci do Ziemi i przyleci w dniu 17 września i której według stwierdzeń NASA nie da się obliczyć z powodu niestabilności toru lotu. Leci ona czy nie – nikt dokładnie nie może powiedzieć, a zresztą to nie jest ważne dla twórców kataklizmów.

 

Współczesne technologie i tele-zombie-skrzynki bez problemów pokażą, jak ogromny kamień wpada do oceanu i jak po tym rozpoczną się katastrofalne zniszczenia na całej planecie. Natomiast, że to w rzeczywistości wcale nie była asteroida, tylko przygotowany wcześniej potężny wybuch ładunku jądrowego na dnie oceanu – nikt nie powie i nie pokaże. Uwierzyli natomiast prawie wszyscy, że 11 września 2001 roku „brodaci łapciarze – pastuchy owiec” porwali Boeingi i w sposób snajperski trafili  w bliźniacze wieże. I teraz też uwierzą …

 

Pozostaje nam się tylko modlić i ufać w Bożą pomoc! Zachowaj nas wszystkich Panie!

Czytaj dalej

Categories: STRONA GŁÓWNA | 1 komentarz

CHOROBY I ICH POCHODZENIE. DROGI PRZEZWYCIĘŻANIA. Część 3

 

 

Film video i tekst trzeciej części wykładu doktora psychologii, kapłana Aleksija Moroza, wygłoszonego w ramach Lektoratu „Wykształcenie duchowe i moralne”.

 

Болезни и их происхождение. Пути преодоления. Часть 3

http://fluffyduck2.livejournal.com/217547.html

 

Inne wykłady ojca Aleksija:

 

 • Bóg: część 1, część 2, część 3.
 • Świat anielski. Przyczyny stworzenia i przeznaczenie.
 • Świat demoniczny i jego oddziaływanie na człowieka.
 • Człowiek: część1, część 2, część 3.
 • Historia pochodzenia religii. Cerkiew: część 1, część 2, część 3.
 • Przykazania Mojżesza (Dekalog). Przykazania Błogosławieństw. Sakramenty Cerkiewne: część 1, część 2, część 3. Część 4, Część 5, Część 6.
 • Rodzina: część 1, część 2, część 3. Dzieci: część 1, część 2, część 3.
 • Prawosławna teoria osobowości: część 1, część 2.
 • Namiętności, ich istota i drogi pokonywania: część 1, część 2, część 3.
 • Choroby i ich pochodzenie. Drogi leczenia: część 1, część 2.
 • Związek grzechów, namiętności i chorób: część 1, część 2, część 3.
 • Skrucha, jej istota. Główne grzechy współczesności: część 1, część 2.
 • Święty Ignacy Brianczaninow. „O urokach”: część 1, część 2.
 • Asceza, modlitwa (istota i rodzaje). Modlitwa Jezusowa: część 1, część 2.
 • O zbawieniu w świecie: Św. Ignacy Brianczaninow; Św. Teofan – Pustelnik.
 • Masoneria i globalizm: część 1, część 2.

 

Tekst wykładu

 

 
Porozmawiamy o możliwych drogach uzdrawiania chorób, ale właśnie tych chorób, które pojawiły się z powodów duchowych i o tych siłach, za pomocą których takie uzdrawianie następuje. O chorobach pochodzenia naturalnego w naszej rozmowie nie będziemy mówić, porozmawiamy o nich bardziej szczegółowo na naszym następnym spotkaniu.

 

Na początku rozpatrzmy taki rodzaj leczenia, jak uzdrawianie Mocą Bożą, która, podobnie jak prorokowanie, dawana jest osobom o oczyszczonym sercu, do końca oddanych Chrystusowi, najczęściej ascetom i pokutnikom. Takimi byli, na przykład, Święty Wielki Męczennik i Uzdrowiciel Panteleimon, Święci Bezsrebrenicy – Безсребреники (leczący bezinteresownie, za darmo, zgodnie z nazwą – nie biorący srebra i zasadą: „darmo dostaliście, darmo dawajcie” – A.L.) Kosma i Damian, Święty Męczennik Cyprian, Święty Ioann z Kronsztadu i inni. Przyjrzycie się ich życiu. Leczyli oni przede wszystkim duszę, a dopiero potem – ciało [1]. Wpierw człowiek zmieniał się po ich modlitwach, odchodził od grzesznych namiętności, a potem uzdrawiane było ciało. „Ponieważ dusza – to rzecz wieczna, o wiele bardziej cenniejsza niż czasowe, przejściowe ciało. I u ludzi, przez nich uzdrowionych, zmieniało się życie, umacniała się wiara, dusza oczyszczała się z namiętności [1]. A więc następowało leczenie i duszy i ciała – całego człowieka. „Jeśli więc rozpatrzymy uzdrowienia, które zostały dokonane Siłą Bożą, to zobaczymy, że Święci działali nie biopolem, nie przekazywali energii, tylko uzdrawiali Duchem Świętym. Przy tym przede wszystkim usuwane były moralne przyczyny choroby, jeżeli takie były. W Ewangelii Św. Mateusza w przypadku uzdrowienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa „sparaliżowanego” widzimy, że wpierw powiedziano mu: „Odpuszczone są twoje grzechy” – a dopiero potem „Wstań i chodź” (Mt 9,5) [1]. „Również w Ewangelii widzimy, że wielu ludzi, którzy z wiarą i skruchą dotykali odzieży Chrystusa, było uzdrawianych, a w Dziejach Apostolskich czytamy: „I Bóg uczynił wiele cudów przez ręce Pawła, tak że na chorych kładziono chusy i przepaski z jego ciała, a choroby ustępowały i złe duchy wychodziły z nich” (Dz 19: 11-12). Tak więc Pan rozsławiał swoich świętych, nawet przez ich odzież dokonywał cudów” [2].

 

Można też przytoczyć mnóstwo przypadków uzdrowienia chorych, dokonanych przy relikwiach lub odzieży Świętych. Mogę podać przykład z własnego doświadczenia. Moja matka była sparaliżowana i leżała bez ruchu. Lekarze powiedzieli, że jest mało prawdopodobne, że przeżyje, nie mówiąc już że  wstanie. I oto przyniesiono mi świątynię – rękawicę z ręki Ioanna z Kronsztadu. Po odmówieniu nabożeństwa ze świętą wodą, pomodliłem się, poprosiłem Boga, Ioanna Kronsztadzkiego, zanurzyłem tę rękawicę do wody, matkę pokropiłem tą wodą, dałem jej popić jej i włożyłem jej na rękę tę rękawicę. … I nagle zaczęła poruszać palcami. Po pewnym czasie mogła już poruszać ręką, po godzinie usiadła, a po dwóch godzinach chodziła po mieszkaniu. Mowa jej nie była jeszcze wyraźna, ale mówiła, ogólnie rzecz biorąc, zrozumiale. Wieczorem zadzwonił dzwonek u drzwi – przyszła lekarka. Weszła, patrzy, że chora sama otworzyła przed nią drzwi i od progu pyta: „Jak to, Pani  jeszcze żyje?” Lekarka była tak zdumiona, że od razu, bez zastanowienia powiedziała to, co przyszło jej do głowy. A chora mówi: – Nie, nie, nie umarłam, oto stoję … – Jak Pani wstała? To nie może być … Kiedy ja opowiedziałem, w czym rzecz, co się stało, lekarka powiedziała: – Proszę mi dać tę rękawicę, pójdę nią leczyć. – Wie Pani, oprócz rękawicy potrzebna jest jeszcze wiara. Wiara i modlitwa, i gorąca prośba do Boga, to wtedy, w niektórych przypadkach, możliwe są uzdrowienia.

Czytaj dalej

Categories: STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz