NOWA SODOMA I GOMORA Z TĘCZOWĄ WIARĄ, ZABIERA SIĘ ZA NASZE DZIECI!

Święty Jan Chryzostom powiedział: „Uważam, że ci (homoseksualiści) są gorsi niż zabójcy, ponieważ lepiej jest umrzeć, niż żyć po takiej profanacji. Zabójca odrywa duszę od ciała, a ten niszczy duszę wraz z ciałem.”

Drodzy czytelnicy!

Poniższy materiał jest przygotowany z myślą o bezpieczeństwie Waszych dzieci i ostrzeżeniu Was , ponieważ do  ich „edukacji” zabierają się  pewne gremia mieniące się i podszywające się pod wszelaką „światłość” świata , a Was nazywając homofobami i nietolerancyjnymi ludźmi chcą wpędzić w poczucie winy i wstydu. Ludzie ci nie mając moralnego prawa chcą pod płaszczykiem tolerancji afirmować wszelakie dewiacje i wszczepić to Waszym dzieciom wchodząc po chamsku z butami do Waszego życia i Waszych szkół. NIE MA NA TO ZGODY! BĄDŹCIE CZUJNI I OBSERWUJCIE CO SIĘ DZIEJE W WASZYCH SZKOŁACH!PROTESTUJCIE NIM BĘDZIE ZA PÓŹNO!

ZALECAMY ZAPOZNANIE SIĘ Z CAŁOŚCIĄ PONIŻSZEGO MATERIAŁU W CELU ŚWIADOMOŚCI IDĄCEGO ZAGROŻENIA!!!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        na początek obejrzyjcie uważnie i posłuchajcie co i o czym się mówi w filmiku

„…można być LGBT i wierzyć w Boga…”. Powstaje pytanie: a co ze zbawieniem?

Kiedy już będzie cerkiew/kościół antychrysta będzie, bo jest budowana na naszych oczach, dlatego, że on wszystkim objawi siebie bogiem i da pozwolenie na każdy grzech w imię tolerancji i fałszywej miłości jak pokazuje powyższy filmik. Antychryst powie:” Chrystus wam wszystkiego zabraniał, a ja wam pozwalam na wszystko i będziecie żyć rajskim życiem”. Stanie się on „lepszy” od Chrystusa. Te słowa o tej „miłości” już dawno są słyszalne w zsodomiałej Europie. Ciągłe wyrzuty i przekonywanie chrześcijan, że nie mamy miłości powodują takie ruchy i działania papieża, że zaczyna on poklepywać chorego po plecach i mówić , że jest zdrowy.

Następuje też rozmywanie pojęcia grzechu, wiecznej kary, piekła i nieba to relatywizm usypiający czujność ludzką. Jaki jeszcze wpływ ma takie działanie na człowieka bardzo dobitnie mówi o tym archimandryta Łazarz (Abaszydze)i kilkakrotnie tu nawiążę do Jego nauczania.

Nie wolno już straszyć „biednego podopiecznego”, ach ci „niedobrzy” „fanatyczni” „surowi” nauczyciele chrześcijaństwa ciągle chcą zganić i ukarać tego podopiecznego i żądają by coś odrzucać, zawsze czegoś zakazać (i ciągle straszą tą wieczną karą ).Nie tak jak ci nowocześni, którzy próbują bronić „prostego człowieka” , „takiego jaki jest-ze wszystkimi jego słabościami i skłonnościami”. Trzeba go „kochać” po prostu bez upiększeń, nie przekształcać podług swoich planów, ale ze wszystkimi wadami i dziwactwami.
Do tego dać mu jeszcze „nadzieję”(zawartą w nauczaniu o apokatastazie), że będzie zbawiony nawet razem z demonami, mimo iż nie wierzy lub tak sobie wierzy lub w ogóle jest zwyrodnialcem czy jeszcze czym innym. Bo jeżeli demony mają szansę na „pokajanie” i „zbawienie” to i „podopieczny” ją ma tym bardziej. To właśnie po to się odgrzebuje takie wstrętne nauki jak apokatastaza, aby „pomóc” takim ludziom.
Pamiętajmy ,że śmiertelnie choremu, umierającemu dobry lekarz nigdy nie pozwoli by żył jak zdrowi na tych samych prawach. Nawet surowo zakaże mu jeść i robić to co mogłoby pogłębić chorobę. I tylko zdecydowany wróg mógłby proponować i zalecać ciężko choremu, by spożywał dla niego zabójcze jedzenie, poklepując go przy tym dobrotliwie i przygadując: „no przyjacielu jesteś całkiem zdrowy”(historia się powtarza jak przy grzechu pierworodnym, i jakby ten sam lekarz co wtedy-szatan).
Wszyscy zakażeni jesteśmy śmiertelną niemocą i dlatego mamy obowiązek przestrzegać się wzajemnie, zakazywać sobie nawzajem wszystkiego, co mogłoby pogłębić chorobę. Tylko ten może wzgardzić leczeniem i ostrożnością kto albo nie uważa choroby za groźną, albo machnął ręką na życie.

Często nie chcą nawet słyszeć o grzechu pierworodnym i o odkupieniu ludzkości przez Chrystusa; dla nich każde grzeszne poruszenie jest „naturalne” , a każdy grzech ma swoje okoliczności łagodzące.
Większa część współczesnej ludzkości rzeczywiście „machnęła ręką” na swoje zbawienie .Podświadomie sobie zdaje sprawę ,że idzie prostą droga do piekła, jednak trzyma się zasady: „jak umierać to z muzyką”.

Względem tego chciałbym przytoczyć po raz kolejny zdanie arch. Łazarza jako ostrzeżenie przed zgubami tego świata tym razem dosłownie :”Dysponujemy wolnością, wiedzą ;każdy człowiek usłyszał wołanie: wzywa go Hospod’ -„Światłość Cicha”-do radości niebieskich ustroni. Wzywa go też i szatan-upadły jutrzenek- do ciemności piekła, w otchłanie mroku! Oto i wolność! Wolność-okiełznać swoje namiętne pożądania, wolność-zerwać te więzy, a wraz z nimi i maski ze swoich zgubnych dążeń! Wolność-to weselić się , pośmiać się, pobawić ze swoim życiem, podeptać i zniszczyć w sobie wszystko to, co pozostało jeszcze z dawnej godności i piękna-w w doczesnym, szybko mknącym życiu, i wiecznie płacić za ten żałosny miraż szczęścia-wieczną męką. Wolność-przetrzymać w krótkotrwałym potoku czasu ogni namiętności, płomień pokus, nie poddać się słodkiemu oszustwu, zwodniczym śpiewom syren, nie zamieniać swojego pierworództwa na żałosne chwilowe „zadowolenie”. Wolność-to wybór wiecznego życia, albo wiecznej śmierci!

Właśnie przed obliczem tej wolności pojawia się zgorszenie, albowiem: „zgorszenie przyjść musi, (by wypróbować nasz wybór)ale biada człowiekowi, który je sieje![Mt.18,7]” .”

 


Bracia i Siostry Prawosławni!!!

Wyżej przedstawiony filmik z panem rzekomo prawosławnym , który cieszy się ze swojej przypadłości oraz wyboru tej drogi i oprócz tego jest aktywnym działaczem LGBTQ, który pyszni i się i chwali swoją działalnością pro-sodomicką w tym  poparciem tzw. tęczowego piątku.Wydarzenie to  było na razie testem naszej czujności i reakcji, ale mają oni już plan co z tym robić dalej czyli jak się dobrać do naszych dzieci i indoktrynować je afirmując w imię fałszywej tolerancji wszelakie dewiacje!Już im nie wystarczą parady równości i afiszowanie się wszem i wobec ze swoimi skłonnościami. Oni chcą do szkół, a potem może do przedszkoli i żłobków.

NIE MA ZGODY NA TO!!!

Oto cytat z jego profilu FB:

„Poniżej zamieszczam oświadczenie Fundacji Wiara i Tęcza w sprawie reakcji Episkopatu Polski na „Tęczowy piątek” (współtworzyłem to oświadczenie). Od siebie dodam fragment, który nie trafił do finalnej wersji tekstu: „Przypominając, że „sprawy kształcenia i wychowania powinny być jak najbardziej odległe od koniunktur politycznych i ideologicznych”, Konferencja Episkopatu wprowadza pewien paradoks: w odróżnieniu od spraw wiary, która zawsze ostatecznie jest wolnym wyborem człowieka (albo nie jest prawdziwą wiarą), bycie osobą LGBTQ jest czymś, co człowiek wybiera nie bardziej niż kolor oczu czy leworęczność. KEP nie powinna zatem krytykować zajęć pomagających uczniom oswajać się z własną odmiennością oraz rozwijać empatię wobec innych osób, wymagając jednocześnie akceptacji prowadzonych w polskich warunkach niemal przymusowo zajęć z religii, które wprowadzają dzieci i młodzież w system poglądów i kwestii teologicznych”.”

„Sprzeciwiając się stanowisku biskupów, Fundacja Wiara i Tęcza wyraża jednocześnie swe poparcie dla bardzo potrzebnej i cennej inicjatywy „Tęczowych piątków”, składając podziękowania dla jej twórców i organizatorów.”

Zarząd Fundacji Wiara i Tęcza

http://lukeblog.blox.pl/2018/10/Oswiadczenie-Fundacji-Wiary-i-Teczy-w-sprawie.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyle z „mądrości” i tolerancyjności(czytaj afirmacji) homoseksualizmu w szkołach przez tego pana!!!

800-chc3b3r-lgbt-790x395

tęczowe śpiewanko pod tęczą NA PLACU ZBAWICIELA


O PRZECIWSTAWIENIU SIĘ SODOMIE SIŁĄ

Czy może świecki Prawosławny przeciwstawiać się przeprowadzaniu akcji, promujących wszelkiego rodzaju perwersje? Niewątpliwie, powinni się tym zajmować nie zwykli ludzie świeccy, ale władze państwowe, którym Bóg nakazuje, aby to robić. Postanowienie to sięga przykazania Starego Testamentu: „Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak z kobietą, oboje popełnili obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli” (Kpł 20:13).

Największy rosyjski pisarz religijny prepodobny (bogobojny) Maksym Grek pisał, że Chrześcijanie są zobowiązani nie tylko brzydzić się tą „wstrętną Bogu obrzydliwością”, ale także „rzucać klątwę” i „palić ogniem” tych, którzy to robią, ponieważ „rozpala ona nie do zniesienia gniew Boży na Prawosławnych, jak na przeklętych przez Boga”.

Przepisy te w żaden sposób nie są sprzeczne z chrześcijańskim przykazaniem o miłości i przebaczeniu. Jeśli uznamy, że homoseksualistów nie należy karać, to w ślad za tym trzeba będzie występować o zniesienie kary za inne grzechy, takie jak zabójstwo, kradzież itp.

Z punktu widzenia świeckiego humanizmu między sodomią i morderstwem jest istotna różnica: zabójca grzeszy przeciwko innej osobie, a homoseksualista formalnie nie postępuje wbrew czyjejś woli, ponieważ uprawia sodomię za obopólną zgodą. Jednakże z chrześcijańskiego punktu widzenia, jego grzech jest jeszcze gorszy, ponieważ znieważa on obraz Boży, według którego został stworzony. Właśnie dlatego Święty Jan Chryzostom powiedział: „Uważam, że ci (homoseksualiści) są gorsi niż zabójcy, ponieważ lepiej jest umrzeć, niż żyć po takiej profanacji. Zabójca odrywa duszę od ciała, a ten niszczy duszę wraz z ciałem.” https://bractvospasa.wordpress.com/2016/05/05/prawoslawny-misjonarz-aleksij-makarow-o-przeciwstawieniu-sie-sodomie-sila/?fbclid=IwAR1dZ7MDS8nv1yifPihqGTmECIYK5H7-XJuZsymUzjWLCNTlQ8k4E5O0sVU


 

Drogi Przyjacielu,(DO WAS APEL DRODZY CZYTELNICY!)

IM CHODZI O NASZE DZIECI

Piszę, aby ostrzec, że homoseksualne lobby w Polsce ma już plan...

Rąbka tajemnicy w tej kwestii uchylił „dyżurny autorytet” polskiej lewicy, profesor Hartman:
I co my mamy z wami zrobić? Ale przyjdzie na was czas. A jak nie na was, to na wasze dzieci. Weźmiemy szturmem wasze szkoły, zwabimy was podstępem do teatrów, wyślemy wasze dzieci w świat. I pewnego dnia zniknie ta zabobonna, prostacka i kruchciana Polska, dławiąca się pychą, jakąż to ona „prawdziwą” i „wierną” jest.

A na czym polegają te „zabobonność, prostactwo i kruchcianość”?

Otóż według badań CBOS z 2017 r. 80% Polaków uważa homoseksualizm za nienormalny, a ponad 50% uznaje rodzinę opartą na małżeństwie kobiety i mężczyzny za najważniejszą wartość w życiu.

I właśnie dlatego lewicowi doktrynerzy szykują teraz „pranie mózgów” młodego pokolenia Polaków.

Nieco więcej szczegółów poniżej:

POLSKIE SZKOŁY NA CELOWNIKU ORGANIZACJI HOMOSEKSUALNYCH

Najsilniejszy atak przypuszczany jest teraz na polskie szkoły. To właśnie tam pod płaszczykiem „edukatorów” przenikają działacze organizacji homoseksualnych. Prowadzą oni zajęcia z zakresu tzw. edukacji „antydyskryminacyjnej” lub „równościowej”.

A na czym polegają lekcje „antydyskryminacji” i „równości”? Są to zamknięte spotkania uczniów „sam na sam” z homoseksualistami, transseksualistami i przedstawicielami innych dewiacji. Nie uczestniczą w nich nawet nauczyciele! W takich właśnie podejrzanych okolicznościach nasze dzieci dowiadują się o prawie do wyboru własnej „orientacji seksualnej” i eksperymentowania w tej sferze.

Horror! A jak do tego doszło? Już wyjaśniam.

HOMO-EDUKACJA JUŻ W PONAD 500 POLSKICH SZKOŁACH

Edukację „antydyskryminacyjną” wprowadził poprzedni rząd jako obowiązkowy element podstawy programowej. Ponadto forsuje ją szereg samorządów w ramach tzw. Europejskiej Karty Równości.

O skali zjawiska „homo-edukacji” najlepiej świadczy ponad 500 szkół zgłoszonych do kontroli przez zaniepokojonych rodziców w 2017 r. w ramach programu „Chrońmy dzieci” Instytutu Ordo Iuris. Okazuje się, że w większości szkół dyrekcja i nauczyciele w ogóle nie powiadomili rady rodziców o zamiarze przeprowadzenia takich zajęć.

Na terenie szkół objętych kontrolą wykryto ponad 25 organizacji promujących homoseksualizm , w tym „Dobry dotyk”, „Ponton”, „Spunk” czy „Fabrykę Równości”. Organizacje te odmówiły ujawnienia szczegółów na temat przebiegu zajęć oraz materiałów i informacji przekazanych dzieci i młodzieży.

Walka nadal trwa i musimy pozostać czujni i regularnie kontrolować jakie zajęcia szkoły przygotowały dla naszych dzieci!

POMOCNA BROSZURA W WALCE Z HOMOSEKSUALNĄ PROPAGANDĄ

Aby uśpić czujność rodziców i wychowawców organizacje homoseksualne prezentują w mediach wizerunek „normalności” praktyk i „monogamiczności” związków homoseksualnych. Lobby homoseksualne próbuje ośmieszać każdy głos krytyki jako objaw „fałszywych stereotypów”, „krzywdzących uprzedzeń” i „dyskryminacji”.

Dlatego specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy broszurę ukazującą prawdziwe oblicze ruchu LGBTQ (L – lesbijki, G – geje, B – biseksualiści, T – transseksualiści, Q – „queer” tj. inne dewiacje). Broszura zawiera wyłącznie materiały naukowe z oficjalnych publikacji organizacji LGBTQ oraz świadectwa dzieci wychowywanych przez pary homoseksualne. I są to treści naprawdę szokujące!

To jeden z fragmentów broszury – prelekcja z konferencji naukowej organizacji homoseksualnych w Polsce pt. „Nienormatywne praktyki rodzinne”:
w przypadku (…) naszych środowisk nie można wytyczyć takiej twardej linii demarkacyjnej pomiędzy tym, co jest erotyczną relacją, co jest relacją przyjaźni (…) Życie społeczne osób niehetero-normatywnych nie jest tak zrytualizowane i zinstytucjonalizowane jak życie heteryków: każda relacja jest przygodą na niezbadanym terytorium, czy to między dwoma gejami, dwiema lesbijkami, gejem i lesbijką, czy między trzema lub więcej odmieńcami lub między gejami i heteryczkami…

I tacy ludzie mają dostęp do naszych dzieci w szkołach! Przerażające!!!

Mam nadzieję, że nasza broszura będzie dla Ciebie pomocą w działaniach na rzecz obrony dzieci i młodzieży przed homoseksualną deprawacją.

POBIERZ BROSZURĘ››
http://app.getresponse.com/click.html…&

RAZEM BROŃMY TRADYCYJNEJ RODZINY

Jeśli także Ty:
uważasz tradycyjną rodzinę opartą na małżeństwie kobiety i mężczyzny za najważniejszą wartość w życiu
chcesz bronić prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami
chcesz powstrzymać homoseksualną indoktrynację w szkołach
gorąco proszę o wsparcie naszych działań w ramach Centrum Życia i Rodziny! Dzięki temu możemy informować rodziców, przestrzegać ich i uczyć, jak bronić się przed lobby LBGTQ, monitorować agresywne zachowania i walczyć z homoseksualną propagandą

Wszystkie prace nad przygotowaniem materiałów, które otrzymują nasi Sympatycy, prowadzimy wyłącznie dzięki wsparciu naszych Dobroczyńców. Mam nadzieję, że również Ty zechcesz wesprzeć nas swoją darowizną! Możesz użyć przycisku poniżej lub numeru konta na końcu tej wiadomości.

WSPIERAM››

Dane do przelewu znajdziesz w stopce maila.

Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam serdecznie!

Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości Z serdecznymi pozdrowieniami
Paweł Kwaśniak
Prezes Centrum Życia i Rodziny


MOI DRODZY TEN OSTATNIO GŁOŚNY TĘCZOWY PIĄTEK BYŁ TESTEM NASZEJ CZUJNOŚCI. ONI JAK WIDAĆ Z MATERIAŁÓW TEGO PANA Z FILMU BĘDĄ DALEJ USIŁOWALI SIĘ DOBRAĆ DO NASZYCH DZIECI. I JAK MÓWI PREZES CENTRUM ŻYCIA I RODZINY, ONI NIE USTANĄ TYLKO MAJĄ KONKRETNY PLAN JAK TO ZROBIĆ POD PŁASZCZYKIEM „TOLERANCJI” I EDUKACJI. BĄDŹCIE LUDZIE CZUJNI!!!


Teraz może przejdźmy do sylwetki tego pana z filmu powyżej- działacza LGBT -Wiara i Tęcza.

ŚPIEWAJĄCE HOMOLOBBY W CERKWI POLSKIEJ?

Z wielkim smutkiem i troską trzeba przyjąć niedawne publiczne deklaracje medialne Miszy Czerniaka, który widywany jest jako dyrygent chóru w prawosławnej kaplicy św. Grzegorza Peradze przy ul. Lelechowskiej w Warszawie, był także zaangażowany w działalność ekumeniczną. Dziś chlubi się w blasku telewizyjnych reflektorów, że porzucił rodzinę, by stać się aktywistą homoseksualnego lobby (patrz: http://vod.tvp.pl/…/w…/przesluchania-w-ciemno-odc-2/21516656, od 00:37:34).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homoseksualizm jest zniekształceniem stworzonej przez Boga ludzkiej natury, pozostając sprzecznym z ściśle określonymi i niezmiennymi funkcjami prokreacyjnymi przypisanymi płci w drodze rozporządzenia Bożego – jako taki jest bluźnierczą obrazą samego Boga inspirowaną przez przeciwnika rodzaju ludzkiego i kontynuacją jego buntu przeciwko Stwórcy.

Współczesne więc działania, mające na celu propagowanie homoseksualizmu jako jednej z równorzędnych w stosunku do siebie tzw. orientacji seksualnych, czyli dążenie do nadania homoseksualizmowi społecznego i prawnego statusu „normy” życia seksualnego, godnej naśladowania i szacunku, jest naruszeniem podstawowego porządku Chrystusowej Ewangelii. Tego typu niezdrowe i degeneracyjne trendy, często dziś wkomponowane we wpływowe programy polityczne, są jawnym aktem wymierzonym wprost przeciwko zbawczej misji, jaką powierzył Cerkwi Jezus Chrystus.

Cerkiew prawosławna nie widzi przy tym żadnych możliwych form akceptacji i tolerancji dla zrównania uświęcanego przez Boga w postaci jedności sakramentalnej naturalnego związku mężczyzny i kobiety z perwersyjnymi przejawami seksualności.

Choć prawosławie jednoznacznie potępia grzech homoseksualizmu, co wskazał św. Paweł Apostoł (patrz: Rz 1, 26-27; 1 Kor 6, 9-10) i potwierdziło kanoniczne nauczanie (np. 7 i 62 kanon św. Bazylego Wielkiego; 4 kanon św. Grzegorza z Nyssy; 30 kanon św. Jana Postnika), wyciąga z miłością dłoń do upadłego człowieka, chcąc podźwignąć go do jedności ze Zbawicielem poprzez uczestnictwo w Jego Boskości i pełni Człowieczeństwa. Zatroskany głos Cerkwi-Matki wzywa zagubione swe dzieci do porzucenia grzechu, wyznania winy, oczyszczających łez i pokuty, by mogła znowu dać im ukojenie w mocy bogonośnych Misteriów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Parafianin PAKP-u autorem listu LGBT skierowanego do Pan-Soboru:

https://maptys.wordpress.com/2016/06/26/parafianin-pakp-u-autorem-listu-lgbt-skierowanego-do-pan-soboru/

 


Kampania medialna „Przekażmy sobie znak pokoju” budzi uzasadniony sprzeciw. Jest pełna przekłamań i manipulacji

Kampania medialna „Przekażmy sobie znak pokoju” budzi uzasadniony sprzeciw. Jest pełna przekłamań i manipulacji. A jej ukryte cele łatwo odczytać nie tylko przez porównanie z tym, co się działo niedawno w wielu państwach Zachodu. Tam również zaczynało się od rozmiękczania opinii publicznej, od wezwań do tolerancji dla środowisk gejowskich, a kończyło się wprowadzeniem gejowskich „małżeństw” i oddawaniem im dzieci do adopcji. Na ukryte cele kampanii wskazują także wypowiedzi w spocie reklamowym. Misza Czerniak, jeden z przedstawicieli gejowskiego stowarzyszenia „Wiara i Tęcza”, mówi wprost, że od kiedy zaakceptował swój homoseksualizm i otworzył się na związek ze swoim partnerem, może być sobą i wielbić za to Boga. Chodzi zatem o zmianę podejścia Kościoła do związków homoseksualnych, do grzechu sodomii oraz do całej ideologii gejowskiej.

FB_IMG_1541318823355

Swój cel autorzy i promotorzy kampanii chcą osiągnąć m.in. przez wywołanie w Kościele kompleksu winy. Ludzie tracą wtedy moralne prawo do obrony swoich racji. Miejsce rozsądku zajmuje w nich wyolbrzymiona i ciągle niezaspokojona potrzeba zadośćuczynienia. Chodzi więc o wmówienie katolikom, że ich Kościół ma na sumieniu dyskryminację osób homoseksualnych. Wobec tego winien jest im przeprosiny i zadośćuczynienie. Spece od socjotechniki i reklamy doskonale wiedzą, że kompleks winy jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi presji i manipulacji.

Manipulacją jest stawianie znaku równości między homoseksualizmem a ideologią gejowską, propagowaną i wyznawaną jedynie przez skrajną część tego środowiska. W rzeczywistości nie ma konfliktu między Kościołem i homoseksualistami jako takimi. W Katechizmie Kościoła Katolickiego z roku 1992 znajdujemy zobowiązanie do traktowania osób homoseksualnych z „szacunkiem, współczuciem i delikatnością” i unikania wobec nich „jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji”. Równocześnie Kościół z całą stanowczością podkreśla, że to wszystko nie może oznaczać aprobaty dla seksu homoseksualnego ani dla takowych związków. Nie ma zresztą wyboru, jeśli chce się poważnie traktować słowa Pisma Świętego, że „mężczyźni współżyjący ze sobą Królestwa Bożego nie odziedziczą”. (1 Kor 6,9)

14324385_1095020067257355_1593716274452337063_o

We kampanii chodzi o akceptację ideologii gejowskiej. Jej znakiem jest sześciobarwna opaska na nadgarstku męskiej dłoni obejmowanej dłonią kobiecą, opasaną różańcem. W ideologii gejów ich skłonność seksualna jest czymś, co ma określać ich tożsamość i co manifestują z dumą. Ze względu na swoje skłonności domagają się przywilejów. Tymczasem większość homoseksualistów, podobnie jak osób heteroseksualnych, swoje inklinacje erotyczne traktuje jako sprawę absolutnie intymną i nie zamierza się z nimi obnosić. A jeśli nawet skłonności te stały się sprawą publiczną, to zdecydowanie odcina się od gejowskich żądań.

Szczególnej uwagi wymaga zaangażowanie w gejowską kampanię środowisk „Tygodnika Powszechnego”, „Znaku”, „Więzi” i związanego z nią „Kontaktu”, identyfikujących się jako reprezentanci tzw. „Kościoła otwartego”. Czy wyjaśnieniem ich zaangażowania w podstępną wobec Kościoła kampanię jest finansowanie jej przez fundację George’a Sorosa? Tego samego, który wylansował koncepcję „Kościoła otwartego” jako elementu jego utopii „społeczeństwa otwartego”. A swoją drogą: dlaczego niektóre środowiska kościelne tak ochoczo przyjmują za swoje określenia wymyślone dla nich przez wrogów Kościoła? Był w PRL-u „Kościół postępowy” i „Kościół patriotyczny”, teraz mamy „Kościół otwarty”. Bardziej otwarty na żądania środowisk gejowskich, niż na głos Biblii, Stolicy Apostolskiej czy Konferencji Episkopatu Polski. W ubiegłym roku przedstawiciele tego środowiska zażądali nawet sprostowania treści komunikatu Konferencji Episkopatu Polski (!), w którym była mowa o niebezpieczeństwie realizowanej przez nie ideologii. Czy pokusa służby dwom panom może się skończyć inaczej, niż o tym mówił Chrystus w Ewangelii?”

https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PS/idziemy201638_zlo.html


„Nazywanie czegoś małżeństwem nie sprawia, że staje się to małżeństwem. Małżeństwo zawsze było przymierzem pomiędzy mężczyzną a kobietą, które jest ze swej natury uporządkowane ku prokreacji i wychowaniu dzieci oraz jedności i dobru małżonków.
Orędownicy „małżeństw” tej samej płci proponują coś całkowicie odmiennego. Proponują oni jedność pomiędzy dwoma mężczyznami lub dwiema kobietami. Kwestionuje to ewidentne różnice biologiczne, fizjologiczne i psychologiczne pomiędzy mężczyznami a kobietami, które odnajdują swoją komplementarność w małżeństwie. Kwestionuje to także konkretny, podstawowy cel małżeństwa: podtrzymanie rasy ludzkiej i wychowanie dzieci.

Dwie całkowicie odmienne rzeczy nie mogą być uważane za to samo.” https://www.pch24.pl/10-powodow–dlaczego-malzenstwo-homoseksualne-jest-szkodliwe,62099,i.html


Tak więc, „homofobia” prawosławnych Chrześcijan sięga do Tradycji Prawosławnej, a ona z kolei do stanowiska Boga, który żąda od swoich sług, aby zapobiegali tego rodzaju bezprawiu. Na szczęście, prawosławni Chrześcijanie pozostają dość konserwatywni w stosunku do sodomii, ale niektórzy uważają, że nie powinniśmy używać wobec nich siły. Zrozumcie, że jeśli nie będziemy przeciwstawiać się Sodomie, to za kilka lat połknie ona nas, tak jak to się stało z Europą. Ci ludzie tylko czekają, kiedy osłabimy nacisk, aby przesunąć się jeszcze dalej. Każda akcja – to jest test naszej siły. Apelujemy do wszystkich, aby stanęli w miarę swoich sił do walki razem z nami. Sodoma nie przejdzie! Łapska precz od dzieci!!!

BRACTVOSPASA

(04.2018 ŚWIĘTO IKONY KAZAŃSKIEJ)


BIBLIA O HOMOSEKSUALIŹMIE

Bóg mówi w Biblii o homoseksualiźmie, że jest to obrzydliwość (Kpł 18,22; 20,13), bezwstyd i zboczenie (Rz 1,27), bezeceństwo i zło (Sdz 19,23), grzech przeciwny naturze (Mdr 14,26; Rz 1,26), a ci którzy się takich czynów dopuszczają plugawią się (Kpł 18,24) i będą wyłączeni spośród swego ludu (Kpł 18,29), a będą ukarani śmiercią (Kpł 20,13) i nie posiądą Królestwa Bożego (1 Kor 6,9)…

Kpł 18:22.24-25.29

22. Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość!

24. Tymi wszystkimi rzeczami nie plugawcie się, bo tymi wszystkimi rzeczami plugawiły się narody, które wypędzam przed wami.

25. Także i ziemia stała się nieczysta. Ukarałem ją więc za jej winę, a ziemia wypluła swoich mieszkańców.

29. Bo każdy, kto czyni jedną z tych obrzydliwości, wszyscy, którzy je czynią, będą wyłączeni spośród swojego ludu.

Kpł 20:13

13. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli.

Rz 1:25-28.32

25. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.

26. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze.

27. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie.

28. A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi.

32. Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią.

1 Kor 6:9

9. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą,

Mdr 14:26

26. ucisk dobrych, niepamięć dobrodziejstw, znieprawienie dusz, grzechy przeciwne naturze, rozprzężenie w małżeństwach, cudzołóstwo i bezwstyd.

1 Tm 1:8-11

8. Wiemy zaś, że Prawo jest dobre, jeśli je ktoś prawnie stosuje,

9. rozumiejąc, że Prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postępujących bezprawnie i dla niesfornych, bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i światowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców,

10. dla rozpustników, dla mężczyzn współżyjących z sobą, dla handlarzy niewolnikami, kłamców, krzywoprzysięzców i [dla popełniających] cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrową nauką,

11. w duchu Ewangelii chwały błogosławionego Boga, którą mi zwierzono.

Rdz 19:4-13

4. Zanim jeszcze udali się na spoczynek, mieszkający w Sodomie mężczyźni, młodzi i starzy, ze wszystkich stron miasta, otoczyli dom,

5. wywołali Lota i rzekli do niego: Gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi poswawolić!

6. Lot, który wyszedł do nich do wejścia, zaryglowawszy za sobą drzwi,

7. rzekł im: Bracia moi, proszę was, nie dopuszczajcie się tego występku!

8. Mam dwie córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną, pozwólcie, że je wyprowadzę do was; postąpicie z nimi, jak się wam podoba, bylebyście tym ludziom niczego nie czynili, bo przecież są oni pod moim dachem!

9. Ale oni krzyknęli: Odejdź precz! I mówili: Sam jest tu przybyszem i śmie nami rządzić! Jeszcze gorzej z tobą możemy postąpić niż z nimi! I rzucili się gwałtownie na tego męża, na Lota, inni zaś przybliżyli się, aby wyważyć drzwi.

10. Wtedy ci dwaj mężowie, wsunąwszy ręce, przyciągnęli Lota ku sobie do wnętrza domu i zaryglowali drzwi.

11. Tych zaś mężczyzn u drzwi domu, młodych i starych porazili ślepotą. Toteż na próżno usiłowali oni odnaleźć wejście.

12. A potem ci dwaj mężowie rzekli do Lota: Kogokolwiek jeszcze masz w tym mieście, zięcia, synów i córki oraz wszystkich bliskich, wyprowadź stąd.

13. Mamy bowiem zamiar zniszczyć to miasto, ponieważ oskarżenie przeciw niemu do Pana tak się wzmogło, że Pan posłał nas, aby je zniszczyć.

Sdz 19:22-25

22. Tymczasem, gdy oni rozweselali swoje serca, przewrotni mężowie tego miasta otoczyli dom, a kołacząc we drzwi rzekli do starca, gospodarza owego domu: Wyprowadź męża, który przekroczył próg twego domu, chcemy z nim obcować.

23. Człowiek ów, gospodarz domu, wyszedłszy do nich rzekł im: Nie, bracia moi, proszę was, nie czyńcie tego zła, albowiem człowiek ten wszedł od mego domu, nie popełniajcie tego bezeceństwa.

24. Oto jest tu córka moja, dziewica, oraz jego żona, wyprowadzę je zaraz, obcujcie z nimi i róbcie, co wam się wyda słuszne, tylko mężowi temu nie czyńcie tego bezeceństwa.

25. Mężowie ci nie chcieli go usłuchać…

1 Kor 13:4-5

4. Miłość…

5. nie dopuszcza się bezwstydu…


Św. Grzegorz Teolog ostrzega przed gender-cynikami

O to pojawił się wśród nas, w mieście, pewien zniewieściały osobnik, zmora egipska, wściekłe licho, pies-cynik, przybłęda uliczny, zakała bez węchu i głosu,  potworny dziwoląg; ni to blondyn, ni brunet, włosy raz proste, raz kędzierzawe – pierwsze naturalne, drugie sztucznie pokręcone. Zaiste, sztuka jest drugim stwórcą! Farbować włosy na złoty kolor, trefić kunsztowne loki – było do tej pory domeną kobiet. Dlaczego? Niech i sprytni mężczyźni używają do pielęgnacji twarzy damskich kosmetyków! Dlaczego tylko wytworne kobiety mają jaśnieć urodą bezcenną i wyuzdaną, milczącym świadectwem swych obyczajów? Czemuż mężczyźni nie mogą mieć swoich Maksymów? Jego niemoralność uwidoczniła tonsura, którą dotąd ukrywał pod gęstwiną loków.
Taki właśnie cudów uczą nas dzisiejsi mędrcy – że można mieć podwójną naturę i podwójny wygląd, być przedstawicielem obu płci, ale potrójnie nikczemnym! Z włosów sądząc – kobieta, a z laski w ręku – mężczyzna.

Maksym lubił popisywać się tym wszystkim, jakby był kimś ważnym w mieście. Wymuskane loki ocieniały mu ramiona, a on wyrzucał z siebie argumenty, potrząsając puklami włosów, i popisywał się kulturą fizyczną z braku innej.

Św. Grzegorz z Nazjanzu, Opowieść o moim życiu (Peri to heautou bion), tłum. A. Komornicka, Poznań 2003, s. 39-41. Za: Tauszew-Polski Zarubieżnik


41955079_852444981546279_5216095544560058368_n


Ostrzeżenie dla Polski – Michael E. Jones (Można obejrzeć video gdzie czyta lektor poniższy bardzo ważny tekst)

0680255058

Dr Michael Eugene Jones to katolicki pisarz, apologeta, profesor i były wykładowca Kolegium Najświętszej Marii Panny w Notre Dame, w stanie Indiana. Uzyskał doktorat na Temple Uniwersity w Filadelfii. Jest komentatorem mediów i obecnym (od 1981 roku) wydawcą i redaktorem naczelnym magazynu Culture Wars (dawniej Fidelity Magazine). To również autor wydanej przez Wydawnictwo Wektory książki „Libido Dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej.”
Profesor Jones to autorytet w sprawach rewolucji kulturowej na Zachodzie. Dr Gabriele Kuby cytuje go w pierwszym rozdziale swojej książki „Globalna rewolucja seksualna”, poświęconym historii rozwoju przewrotu obyczajowego na świecie.
Cytowana poniżej wypowiedź dr Jonesa została wyemitowana w programie „Bliżej” Jana Pospieszalskiego w TVP Info 12 grudnia 2013 roku.
„Lewica drąży temat seksualności. Tylko jeśli lewica skupia się tylko na tym temacie, przestaje zajmować się ekonomią. Lewica w Stanach Zjednoczonych za moich czasów przeszła taką właśnie transformację. Klasyczni marksiści zajmowali się płacami, pracownikami i robotnikami. Teraz już się tym nie zajmują, teraz zaprząta ich temat orientacji seksualnej. Myślę, że siły które są przeciwko wam, są tak potężne, że potrzebna jest ogromna broń duchowa. Kościół katolicki w Polsce musi stać się przewodnikiem, liderem, by ocalić polski naród. Trzeba sobie uświadomić, że siła szturmu propagandy seksualnej jest potężniejsza od sowieckich czołgów, przedzierających się przez granice państwa. Bo czołgi widać. Kiedy suną ulicami, wiesz dobrze, co to oznacza. Że naród został podbity, więc pielęgnujesz w sobie ideę wolności. A ta sprawa jest dużo bardziej zdradliwa, bo zaczynasz wierzyć, że to jest właśnie prawdziwa wolność, że to jest wyzwolenie, gdy tymczasem jesteś coraz bardziej niewolony. Dla dziennikarza jest bardzo ważne, aby ukazał, jak bardzo wyzwolenie seksualne jest formą manipulacji politycznej i społecznej, że ci ludzie nie pracują dla dobra interesów państwa polskiego, ale dla tych, którzy im płacą. Dla kogo pracują organizacje pozarządowe i ci którzy nas reprezentują i eksperci? Tak, eksperci z Zachodu, którzy radzą jak żyć. Polacy bardzo dobrze wiedzą jak żyć. To wiele bardziej tradycyjne społeczeństwo niż jakiekolwiek na zachodzie, więc ktokolwiek przychodzi tu i radzi wam, kieruje nim cel skolonizowania umysłów, poprzez ekspertów, ideologów gender, import pornografii, przez te wszystkie aspekty, które mają na celu zniewolenie. Sprawa jest bardzo prosta. Idziesz do swojego posła, senatora, ustawodawcy i zadajesz mu pytanie: dla kogo pracujesz? Kogo reprezentujesz? Polaków, czy międzynarodowe elity albo korporacje, które finansują rozkład polskiej kultury i polskiej rodziny? Każdy, który ma głos w sprawie tego ustawodawstwa musi być o to zapytany. Trzeba im powiedzieć. Rozumiemy, co robicie, to nie jest ani nauka, ani medycyna, ani psychologia. To wszystko są sposoby sprawowania kontroli. Niszczycie polskie rodziny, niszczycie niepodległość, żeby międzynarodowe korporacje finansowe mogły tu używać do woli, okradać polskich pracowników i prywatyzować Polskę. To wszystko jest stopniowym podbojem Polski, który teraz idzie nie ze Wschodu, a z Zachodu. Skoro kolonizacja Polski przez Sowietów było czymś złym, dlaczego skolonizowanie Polski przez Unię Europejską ma być w porządku i to w znacznie bardziej szkodliwy sposób? Nie siłą i pod terrorem broni, bo wtedy zachowujesz swoją moralną integralność, ale jeśli najeźdźca deprawuje moralność np. ucząc dzieci masturbacji, to jest to niedopuszczalny atak na tkankę polskiego narodu i tak właśnie powinno to być przedstawiane. Ktokolwiek to popiera, ktokolwiek za tym głosuje, powinien być obalony. Powinniśmy zacząć rozmawiać o prawdziwych problemach, np. czy człowiek jest w stanie zarobić pieniądze na utrzymanie rodziny. To leży u gospodarczych podstaw kultury i cywilizacji. Każdy kto teraz próbuje dyskutować o małżeństwach homoseksualistów, próbuje odwrócić uwagę od prawdziwych problemów gospodarczych. Roztrząsa się na temat homomałżeństw, by odwrócić uwagę od tego, że rząd kradnie nasze pieniądze, że Wall Street okrada całe Stany, że standard życia w Ameryce jest teraz niższy niż 40 lat temu, a ty sobie myślisz o tym, że dobrze się czujesz, bo nie dyskryminujesz homoseksualistów. Nie mamy pieniędzy, toniemy w długach, ale nie dyskryminujemy gejów i lesbijek. Taka właśnie ideologia najeżdża Polskę. Celem tej ideologii i całej edukacji seksualnej jest pozbycie się Boga ze swojego życia i wypełnienie powstałej próżni zadowoleniem zmysłowym. Ale zaspokojenie zmysłów po pewnym czasie traci swoją atrakcyjność i w pewnym momencie zaczynasz się zastanawiać czy istnieje coś poza tym, więc zwracasz się ku masowej konsumpcji, ale i to też trochę nie ma racji bytu, gdy brakuje pieniędzy. Można więc zwrócić się ku narkotykom i wszelkim używkom itd. by próbować poradzić sobie z egzystencjalną pustką, która jest wynikiem braku Boga w życiu. To jest większy problem teraz w Stanach niż tu, bo w Polsce jeszcze macie silną religijnie wspólnotę. Więc tak naprawdę chodzi tylko o to, by wyjaśnić mechanizmy według których działa ten system, bo kiedy wszystko będzie jasne, to dlaczego ktokolwiek miałby się na to godzić? A ktokolwiek miałby na to teraz przystać, powinien być ukazany jako zdrajca narodu Polskiego. Więc dlaczego taka osoba miałaby akurat reprezentować Wasze interesy? Powinna być raczej pozbawiona urzędu. Więc macie tu pewną przewagę, ale ona nie będzie trwać wiecznie. Bo jeśli te systemy kontroli zostaną wdrożone, to zniszczą do reszty to, co zostało z waszej Solidarności. Pomysł z małżeństwami homoseksualnymi jest atakiem na to, co leży u podstaw naszej kultury, ponieważ to właśnie małżeństwo leży u jej podstaw. Macie teraz możliwość sprzeciwu, ale taka szansa nie będzie trwać wiecznie. Jeśli na to pozwolicie, staniecie się narodem niewolników i będzie to dużo gorszy rodzaj niewolnictwa, niż ten, który Sowieci kiedykolwiek planowali zaprowadzić w Polsce, będzie dużo gorzej.”
Dr Michael Eugene Jones

Opracowanie video:
ks. Sławomir Kostrzewa


suplementy:

KATOLICKI KLER W POLSCE UCZY WIERNYCH IDEOLOGII HOMOSEKSUALIZMU https://bractvospasa.wordpress.com/2016/09/24/katolicki-kler-w-polsce-uczy-wiernych-ideologii-homoseksualizmu/

 


Dla własnych fanaberii zniszczą życie swojemu dziecku?

https://www.stefczyk.info/2018/09/11/dla-wlasnych-fanaberii-zniszcza-zycie-swojemu-dziecku/

1270genderoweas-1170x530


Spektakularna kompromitacja tzw. „cultural/identity studies” (czyli zajmujących się teorią gender, feminizmem, teorią rasową itp.) w USA.

 

 

 

 

Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, ETYKA CERKIEWNA, HEREZJE, PRAWOSŁAWIE, PRZECIW EKUMENIZMOWI, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz

Zobacz wpisy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: