SYNOD ŁŻEPATRIARCHY, Odezwa Ojców z Góry Athos z 15 lipca 2016 r.

***

Nawróćcie się! To głos dobrego Boga!

Ku zbawieniu wiodą kręte ścieżki Go.

Chrystusa jedyna pokutna droga

Tą drogą muszą wszyscy z Wiarą iść!

 

Dziś Pana atakuje wilcza sfora –

Owcom Chrystusa pragnie zadać śmierć,

za herezje soboru fałszywego

dosięgnie ją straszliwy Boży Sąd!

 

Bóg patrzy na elitę heretyków.

U Władcy Niebieskiego groźna twarz!

Pan wzbudzi swoich wiernych do obrony

Cerkwi Chrystusa przed władcami ziem.

 

Mnich Michaił

 

Treść wiersza w języku rosyjskim:

 

Покайтесь! Се глагол благого Бога!

К спасению ведут Его пути.

Христова покаянная дорога

По ней нам должно с Верою идти!

 

На Господа восстала волчья свора, –

Овец Христовых жажда растерзать,

за ересь лжерешений лжесобора

ей Божьего Суда не избежать!

 

Взирает Бог на ереси-элиту.

Небесного Владыки грозен лик!

Господь воздвигнет верных на защиту

Христовой Церкви от земных владык.

 

Инок Михаил

 

***

 

Wielu Prawosławnych oczekuje posiedzenia Synodu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, aby się dowiedzieć, jakie stanowisko zajmie RCP MP w stosunku Kreteńskiego „soboru” i przyjętych tam dokumentów. Szczere pragnienie wielu Prawosławnych kapłanów i świeckich jest takie, aby Synod nie uznał ani „soboru”, ani dokumentów. W ten sposób uzyskają oni duchowy spokój i będą odprawiać nabożeństwa (ros. – Богослужения), wspominając patriarchę, z mocnym przekonaniem, że Rosyjska Cerkiew z „soborem” kreteńskim nie ma nic wspólnego, oraz że sam „sobór” i dokumenty ekumeniczne Cerkiew odrzuca. Zobaczmy, czy rzeczywiście wszystko jest takie proste?

 

Nadzwyczajny Sobór Biskupów w dniach 2-3 lutego b.r. dopiero teraz odkrywa ukryte kwiatki,   zasiane przez sprytnego ogrodnika. Ten Sobór miał na celu związanie rąk, to znaczy, wstrzymać działania i zamknąć usta, tj. uniemożliwić wyznawanie Prawdy Chrystusowej tym biskupom, którzy na nim byli, jak również tym, którzy nie byli obecni, ale po jego zakończeniu milcząco przyjęli jego decyzje. Na Soborze Biskupów została zalegalizowana religia antychrysta – ekumenizm i wszyscy biskupi zachowują się tak, jak gdyby nic strasznego oni nie uczynili.

Swoją niechęcią do wniknięcia w dziejącą się na naszych oczach tajemnicę nieprawości (por. 2Tes 2: 7), swoją małodusznością, milczeniem i tchórzostwem przed fałszywym patriarchą i możnymi tego świata, biskupi Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej zdradzają Święte Prawosławie, otworzyli drzwi ekumenizmu dla przyjęcia antychrysta i jego sług. I nie jest ważne, czy brała udział, czy nie brała delegacja naszej Cerkwi na Kreteńskim „soborze”, nadzwyczajny sobór biskupów zamknął usta i związał wszystkich biskupów Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej herezją ekumenizmu. Fałszywe decyzje o ekumenizmie Kreteńskiego fałszywego soboru i soboru biskupów w Moskwie są ze sobą w pełni zgodne.

 

Cechą szczególną jest tylko to, że biskupi z innych Lokalnych Cerkwi jeszcze mogą wyrazić swoją opinię o „soborze” Kreteńskim, a nasi biskupi już nie mogą, nasi biskupi mają ekumeniczną opaskę na ustach z napisem: „Członkowie Soboru Biskupów zaświadczają, że w swojej obecnej formie projekty dokumentów Świętego i Wielkiego Soboru nie naruszają czystości Wiary Prawosławnej i nie odbiegają od kanonicznej Tradycji Cerkwi”. Tłumaczę dla niektórych czytelników: Członkowie Soboru Biskupów zaświadczają, że dokumenty, przygotowane dla Kreteńskiego „soboru”, w których legalizuje się religię antychrysta, nie naruszają czystości Wiary Prawosławnej i nie odbiegają od kanonicznej Tradycji Cerkwi.

Bracia i siostry, to – jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu! To jest – zdrada Prawosławia! To jest – niszczenie zbawczego ogrodzenia naszej Cerkwi!

 

Dopóki naród spał błogim snem i wierzył, że o jego bezpieczeństwo dba i czuwa regularne wojsko, Generał i wyżsi dowódcy popełnili zdradę i otworzyli bramy miasta od wewnątrz Twierdzy. Przed mieszkańcami miasta w dalszym ciągu zachowywali się tak, jakby nic się nie stało. Wroga nie było jeszcze widać, ani słychać, nikogo nie zabito, nie okradziono i nie zgwałcono, dlatego na zewnątrz wszystko było tak, jak zwykle i nic burzy nie zapowiadało. Śpijcie, mieszkańcy, śpijcie.

 

Biedny bosy chłopiec biegał po ulicach Twierdzy, wbiegał do domów i sklepów, na rynek i do cerkwi, i na cały głos krzyczał: „Lu-u-d-zi-e-e, Lu-u-d-zi-e-e, zdradzono nas, oddano wrogom. Generał i pułkownicy usunęli zamki w miejskich bramach, i w każdej chwili wrogowie mogą bez przeszkód wejść do naszego miasta i zabić nas wszystkich.”Przechodnie na ulicach, jak również wszyscy mieszkańcy Twierdzy patrzeli na chłopca różnie, kręcili głowami z niedowierzaniem, ze współczuciem i mówili: „Biedaczek, zwariował, zupełnie rozum stracił”, ktoś w ślad za nim rzucał: „Chuligan, bałwan, punk”, a Generał i pułkownicy chcieli go złapać i usunąć z powierzchni ziemi, aby nie ujawnił się ich spisek … Tak to było. Ale to jeszcze nie koniec i to nie jest bajka. Ciąg dalszy nastąpi …

 

Dziś jest już bardzo późno – za nami wiele przebytych rubieży i nie możemy oczekiwać Prawosławnych rozwiązań w sprawie odrzucenia religii antychrysta i jego zwolenników ani ze strony Synodu, ani ze strony Soboru Biskupów. Każda taka decyzja, bez skruchy za popełnione przez nich  odstępstwa, będzie samooskarżeniem, samozdemaskowaniem – wydaniem wyroku na samych siebie.  Biskupi Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej dokonali kilku głębokich zanurzeń w antychrystowe (ekumeniczne) bagno, a ze względu na swoje milczenie wszyscy oni ugrzęźli w antychrystowym grzęzawisku. Dzisiaj jedyną szansą dla biskupa/biskupów z RCP jest to, aby się wydostać stamtąd, bo to nie jest potępienie jednego jakiegoś dokumentu lub wniesienie poprawki do jakiegoś heretyckiego dokumentu.

 

Dzisiaj, aby się wydostać z ekumenicznego (antychrystowego) trzęsawiska trzeba zacząć od Ducha Świętego – biskup powinien w pierwszej kolejności ze wszystkiego się nawrócić, okazać skruchę. I jest to możliwe, jeśli tylko biskup, który zechce ocalić swoją duszę, okaże powszechną skruchę i przed Bogiem, i przed Prawosławnym Rosyjskim Narodem za wszystkie odstępstwa, których on – arcypasterz owiec Chrystusowych milcząco się dopuszczał, w których sam uczestniczył. Nawróci się, okaże skruchę, że nie strzegł i nie ostrzegał ludu Bożego, wiedząc, że niektórzy biskupi rozprzestrzeniają heretycką zarazę.

Rosyjski biskup, musi publicznie przed całym narodem okazać skruchę i wejść na drogę Wyznania Wiary:

 

– Zerwać modlitewno – eucharystyczną łączność z herezjarchami –ekumenistami i z tymi, którzy podążają za nimi, zgodnie z 15-tą Regułą Dwukrotnego Soboru w Konstantynopolu.

 

– Potępić ekumenizm jako wszech-herezję i religię antychrysta.

 

– Potępić diabelską fałszywą naukę, że wszystkie religie czczą i idą różnymi drogami do Prawdziwego Boga.

 

– Potępić heretyckie ekumeniczne dokumenty „Podstawowe zasady stosunków Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej z innowiercami, 2000”; Końcowy dokument Szczytu Międzyreligijnego 2006.; „Stosunek Cerkwi Prawosławnej do reszty świata chrześcijańskiego” i in.

 

– Potępić Kreteński fałszywy sobór i jego fałszywe decyzje.

 

– Potępić Hawańską Unię.

 

– Potępić „Światową Radę niegodziwych” (WCC – Światową Radę Kościołów, ros.- ВСЦ)

 


– Potępić fałszywy papieski kościół i papieża „Franciszka” jako tajnych czcicieli diabła. Ostrzec wszystkich wiernych Prawosławnych Chrześcijan, by zachowywali dystans do papieskich kardynałów i księży i żeby nie mieli w nimi absolutnie żadnego kontaktu (łączności). Ponieważ łączność z papistami dzisiaj, jest łacznością z ukrytymi sługami Lucyfera (szatana). Zakaz łączności z papistami nie dotyczy prostych, zwykłych „katolików”, którzy również nic nie podejrzewają, że ich kardynałowie czczą diabła, a głównie dotyczy hierarchii watykańskiej. Ze zwykłymi ludźmi można się komunikować w sprawach życiowych, codziennych.

 

– Potępić antychrystową globalizację, numerację ludzi i antychrystowe dokumenty, chipy i znaki.

 

– Wezwać Naród Rosyjski do powszechnej skruchy za grzechy przeciwko Władzy Carskiej.

 

– Prowadzić uczciwe i otwarte głoszenie odrodzenia Prawosławnego Carskiego Samodzierżawia w Rosji.

 

– Potępić antychrześcijański, antyrosyjski, antypaństwowy, antynarodowy charakter obecnych chwilowych władców i okupantów i uchwalane przez nich bezprawne „ustawy”.

Nie można oczekiwać, aby Synod zwrócił się w stronę Prawosławia i podjął Prawosławne decyzje. Nie, ponieważ usadowili się tam i umocnili swoje pozycje zatwardziali ekumeniści Gundiajew Cyryl i Hilarion Alfiejew, którzy idą tą drogą od początku w określonym kierunku. Święty Synod Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej stał się Synodem fałszywego patriarchy Cyryla – nowym sanhedrynem, który ponownie krzyżuje Prawdę – Chrystusa. Wśród członków Synodu są szanowani Prawosławni metropolici, ale niestety, przez swoje milczenie i małoduszność oni również zostali zaangażowani w tajemnicę nieprawości – budowę religii antychrysta.

 

Metropolici Onufrij, Agafangel, Władimir (Mołdowa), Wikientij i Aleksandr (Łotwa), zatrzymajcie się i nawróćcie się!

 

A dla zatwardziałych w złu – głos Boga:
Treść wiersza w języku rosyjskim (na język polski nie przetłumaczono):
ереси-синедрион-началье,
антихристианский бесород,
ваше злопорочное желанье –
отвратить от Истины народ.

вы отвергли Бога, лицемеры,
вы забыли Страшный Божий Суд!
должности, погоны и карьеры
вас не оправдают, не спасут.

Власть свершить сей Суд неотвратимо
Господу Iисусу вручена!
Он из Книги Жизни справедливо
Вон исторгнет ваши имена!

.

 

Dzisiaj trzeba „ratować” nie biskupów, którzy lepiej niż my rozumieją, co się dzieje i dokąd oni idą sami i dokąd prowadzą łatwowierny naród. Dzisiaj trzeba pomóc ludowi Bożemu zrozumieć aktualne odstępstwo, żeby prawosławni wierni wraz z kapłanami, którzy nie wspominają na Służbach Bożych heretyków, stanęli do czynu wyznania i zachowania Wiary Prawosławnej w czystości. Trzeba tworzyć prawosławne parafie, wspólnoty i monastery, gdzie wokół prawosławnego pasterza zgromadza się wierni Chrześcijanie. Trzeba przygotowywać się do służby Prawosławnemu Carowi – Batiuszce (ros.- Царю-Батюшке). Nadszedł czas, aby się wierni zjednoczyli, a w swoim czasie stanęli w szeregach Carskiego, kochającego Chrystusa wojska i pod Jego przewodem śmiało walczyli przeciw wrogom Wiary, Cara i Ojczyzny.

 

Po darowanym przez Boga Zwycięstwie, wraz z Nim wskrzeszać trzeba będzie Świętą Ruś i nieść Prawosławie „na krańce ziemi” – czeka nas ostatnie głoszenie na cały świat Świętej Ewangelii. Car -Zwycięzca zwoła Sobór Wszech-prawosławny, na którym zostaną potępione wszystkie herezje, odstępstwa, tajne i jawne fałszywe doktryny diabła, zostaną potępieni wszyscy fałszywi biskupi, wszyscy heretycy i słudzy Antychrysta. Na tym Soborze Prawosławnym w całej okazałości zaświeci     Prawda Chrystusowa! A nowi biskupi ziemi Rosyjskiej wraz z Carem-Patriarchą będą stać na straży Świętego Prawosławia!

 

Wszystko to jest przed nami, wszystko to przyjdzie nam przeżyć, jesteśmy uczestnikami w wielkiej Bitwie za Świętą Wiarę Prawosławną. A dzisiaj, wstępując na drogę Wyznania Wiary, zaczynamy tę walkę z heretykami i sługami ciemności.

 

Wielu żąda odpowiedzi na pytanie: „Proszę powiedzieć szczerze, czy następują przeistoczenia  Najświętszych Sakramentów w naszych świątyniach, w których wspomina się patriarchę, czy też nie następują? Odpowiem słowami bardzo kochanych przeze mnie Starców – ojca mojego Batiuszki Rafaela (ros.- Батюшки Рафаила) i Ojca Gabriela (ros.- Геронды Гавриила). Powołując się właśnie na ich słowa, ponieważ ich słowa nie pochodzą z racjonalnej wiedzy – to są Starcy Boży, usta Chrystusowe, naczynia wybrane, którymi kieruje i porusza Duch Święty: Święte Sakramenty (ros.- Святые Таинства) w naszych świątyniach Rosyjskiej Cerkwi i na Górze Athos przeistaczają się .

 

Jest bardzo dużo dzieci Bożych – dzieci ciężko chorych, w wieku starszym, niedołężnych, brzemiennych i przystępujących tylko do Eucharystii Wiary i Cerkwi Chrystusowej, o które nasz Pan stara się i troszczy. To są młodzieńcy w wierze i do nich są inne wymagania. Ale Prawosławnym Chrześcijanom, którzy słyszą, widzą i rozumieją dziejącą się tajemnicę bezprawia, przestępstwem jest pozostawanie w podporządkowaniu u heretyków, przestępstwem jest dalsze wspominanie herezjarchy-fałszywego patriarchy.

 

Trwa wojna duchowa, my – jesteśmy Prawosławnymi Chrześcijanami, jesteśmy – żołnierzami Chrystusa i musimy walczyć o naszą Wiarę! Ci, którzy są zdolni do czynu z bronią, ale udają słabych i chorych, albo siedzą w krzakach – są duchowymi dezerterami.

 

W czasie wojny na terytoriach okupowanych przez wroga zostaje ludność cywilna – dzieci, kobiety i osoby starsze. Jeśli przeciwnik napotka mężczyzn, to zwykle ich rozstrzeliwuje lub wysyła do obozów dla jeńców wojennych, do kopania rowów i budowania bunkrów, czy też stają się oni policjantami –  zdrajcami ze złamanymi przed wrogiem duszami.

 

Dziś ekumeniści przechwycili trony patriarchów i biskupów w całym świecie, dziś ekumeniści zalegalizowali przed całym światem religię antychrysta. Wybieracie sami, bracia i siostry, gdzie i z kim chcecie być. Tak, na terytoriach okupowanych też żyje ludność cywilna, ale wielu wtrąca się do niewoli, jednych się łamie, innych gwałci, nad innymi się pastwi, tam nie ma wolnych. A ile tam ludzi ginie bez nabożeństw żałobnych, pogrzebów i grobów! Po prostu, przepadli bez wieści i to wszystko.

 

Czy naprawdę nie czujecie i nie chcecie zrozumieć różnicę między ofiarnym czynem za Prawdę Chrystusową i tchórzliwym odsiadywaniem w krzakach; między walką a milczącą zdradą; między zwycięstwem ducha a nadłamaną duszą? Przecież jeżeli dzisiaj, kiedy jeszcze nie torturują i nie zabijają, odmówicie przyjęcia niewielkiego cierpienia za Prawdę Bożą, to jak będziecie wyznawać Wiarę Chrystusowa przed sługami Antychrysta, którzy będą torturować i zabijać w sposób wyrafinowany, wykorzystując wszystkie współczesne środki techniczno-elektroniczne?!

Po raz kolejny piszę o naszej pozycji w walce o Święte Prawosławie. Walczymy wewnątrz Cerkwi, stosując 15-tą Regułę, nie przechodząc do rozłamu (ros.- в раскол, pol.-schizmy). Nie przechodzimy do innych jurysdykcji i nie tworzymy swojej „prawdziwej jurysdykcji.” Jesteśmy przekonani, że pozostało nam pocierpieć niedługo – do przyjścia naszego Prawosławnego Cara-Batiuszki, Który zaprowadzi porządek w Cerkwi. Dlatego my nigdzie z Cerkwi Rosyjskiej nie wychodzimy, a cierpliwie służymy, wspominając przyszłego Władcę i „Każde Biskupstwo Prawosławnych.”

Kapłan-schimnich Rafael Bieriestow

 

Łaski Świętych Tajemnic (Eucharystii) w świątyniach Cerkwi Rosyjskiej i na Górze Atos nie negujemy. Biskupów i kapłanów, którzy ze strachu wspominają fałszywego patriarchę, heretykami nie nazywamy i za heretyków nie uważamy. Nie zgadzamy się z tymi wyznawcami Wiary, którzy nazywają wszystkich biskupów heretykami, wszystkich kapłanów, którzy wspominają fałszywego patriarchę, również heretykami. Logicznie rzecz biorąc, to okazuje się, że wszyscy Rosjanie, którzy chodzą do świątyń – to także heretycy i cała Cerkiew Powszechna – jest heretycka? Uchowaj Boże! Tego nie będzie! Takie myślenie i mówienie jest grzeszne – to jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu! Bluźnierstwo odrzucamy, swoją logikę odkładamy i oddajemy się pod przywództwo Starców Bożych, prowadzonych przez Ducha Świętego.

 

Postaram się wyjaśnić nasze stanowisko (Starca Batiuszki Rafaiła i grzesznego Onufrija): Starcy Batiuszka Rafaił i Geronda Gawriił zyskali prawdziwą miłość – Miłość Chrystusową. Oni sami pewnie i niezachwianie stoją na drodze Wyznania Wiary, ale przy tym im jest bardzo, bardzo żal zwykłych ludzi. Nie mogą oni zabronić ledwo poruszającej się staruszce, wielodzietnej matce lub umierającemu człowiekowi spożywania Najświętszego Sakramentu od kapłana, który wspomina herezjarchę-patriarchę, nie mogą zabronić chodzenia do cerkwi tym niedołężnym ludziom, którzy bez chodzenia do świątyni wpadną w skrajne przygnębienie i rozpacz.

 

Możecie powiedzieć: Ale jak to jest możliwe? Co za podwójne standardy i hipokryzja – raz wspominają, drugi raz nie wspominają?

 

Nie! To jest miłość Chrystusowa, która woła w sercach Starców i która nie wiadomo jak, nie wiadomo dla nas, ratuje i działa przez jeszcze nie potępionych kolegialnie (Soborowo) heretyków w Cerkwi Rosyjskiej. Tam, gdzie jest miłosierdzie, pokora i miłość – tam jest Bóg! To jest to, co słyszę od mojego Ojczulka Rafaiła. Ale jaki sobór? Kto potępi heretyków? Przecież sędziami są tacy sami ekumeniści lub milczkowie. Pocierpcie, bracia i siostry, Prawosławny Sobór może zebrać nawet kilku Biskupów – Wyznawców (ros.- Архиереев-Исповедников), nawet jeśli będą oni z różnych Lokalnych Cerkwi. Prawosławny Sobór zwoła nasz Rosyjski Car, wkrótce.

 

Na to wychodzi, że Starcy błogosławią, aby chodzić do świątyń i przystępować tam do Eucharystii (ros.- Priczastija)?
Starzec Gawriił, Cela Św. Chrystoduły (Athos)

 

Nie! Starcy błogosławią na walkę o Święte Prawosławie i na nie wspominanie heretyków – Cyryla  Gundiajewa, Hilariona i Bartłomieja. Wszyscy rozsądni, rozumiejący, silni Prawosławni Chrześcijanie są zobowiązani do podjęcia śmiałej, otwartej walki przeciwko herezji i heretykom. Jeśli nie będziecie walczyć – wpadniecie w niewolę heretyków i stracicie Łaskę Ducha Świętego.

 

A ludzi słabych, dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze, ciężko chorych Starcy oddają Woli Bożej,  Najłaskawszej Opatrzności Bożej. Ci ludzie chodzą do świątyni nie dlatego, że tak im błogosławili Starcy. Starcy nie zatrzymują ich, ponieważ ci ludzie nie są w stanie unieść więcej. Nawet jeśli oni i słyszeli, że nie można już chodzić do świątyń, gdzie wspomina się fałszywego patriarchę, to tego  nie  uniosą i nie spełnią. Chodzą do świątyni, o wielu rzeczach nie wiedzą i ich dusza jest spokojna. Starcy  oddają ich Woli Bożej, ponieważ wszystkich zbawia Pan. Kiedy będzie Zwycięstwo Prawosławia, ci ludzie znów będą w naszych świątyniach.

 

My nie koncelebrujemy z tymi, którzy wspominają heretyków. Koncelebrujemy razem tylko z  tymi kapłanami, którzy ich nie wspominają.   

 

Nikomu z naszych duchowych dzieci nie błogosławimy, aby chodzili do świątyń, gdzie wspomina się herezjarchów.

 

Pouczamy i umacniamy ich, aby szli drogą Wyznawania Wiary i trzymali się kapłanów, którzy nie wspominają heretyków lub aby sprawowali Służby Boże (ros.- Богослужения) sposobem świeckim w domu.

 

Chwała Bogu i dziękczynienie Przeczystej! Wielu naszych duchowych dzieci, nawet nie mając możliwości przez dłuższy czas przystępowania do Najświętszego Sakramentu, powinni wytrwać mężnie i nie tracić ducha. Przyjdzie czas, a Bóg da im możliwość spożycia Komunii (ros.- причаститься) i umocnić się przez Łaskę.

 

Dzwoni do nas wielu kapłanów z Rosji, Ukrainy i Białorusi. I my wszystkich kapłanów wzywamy i przekonujemy, aby trzymali się drogi nie wspominania heretyków.

Spiskowcy, słudzy antychrysta – ekumeniści i rewolucjoniści, Teofil, Bartłomiej, Cyryl

 

Heretykami nazywamy – fałszywych patriarchów Cyryla i Bartłomieja, Hilariona Alfiejewa i wszystkich, kto podąża za ekumenistami, wyznaje ich fałszywe nauki i czyni ich bezprawne dzieła. Czy heretykami są też ci, którzy podpisali heretyckie dokumenty na Kreteńskim fałszywym soborze? Teraz zaświadczamy przed Prawosławnymi i ostrzegamy, że – oni są heretykami, ale ostatecznie będą osądzeni przez Prawosławny Sobór Biskupów. Właśnie dlatego na razie nie osądza ich się soborowo tam, gdzie oni służą i gdzie ich się wspomina, gdzie spełniany jest Najświętszy Sakrament i jak mówi mój Batiuszka Rafaił: Zamiast heretyka służy Cherubin, a heretyk w tym czasie jest odsunięty i związany.

 

Jednak nawet niedołężni nie powinni chodzić tam, gdzie służą heretycy.

 

A czym różnią się biskupi Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej od tych, którzy podpisali fałszywy sobór Kreteński, przecież oni również „przyjęli” ekumenizm na Soborze Biskupów w dniach 2-3 lutego?

 

Różnica jest następująca: na Kreteńskim fałszywym soborze patriarchowie i biskupi podpisali się pod heretyckimi dokumentami. Na Soborze Biskupów biskupi Rosyjskiej Cerkwi uwierzyli słowom fałszywego patriarchy, że dokumenty, przyjęte w Chambésy są we wszystkim prawosławne. Biskupi Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej nie mieli wtedy przed sobą tekstów tych dokumentów i głosowali, zawierzając herezjarsze Cyrylowi na słowo, a on po prostu ich oszukał.

 

Biskupów RCP wykorzystano w ciemno do bezprawnych czynów. Oczywiście, wszystko to jest naiwne, niepoważne, i nie ma dla tego żadnego usprawiedliwienia, że w ciągu sześciu miesięcy żaden z biskupów Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, za wyjątkiem biskupa Longina (Żara), nie zrzekł się oficjalnie swego głosu na Soborze i nie potępił heretyckich dokumentów. Ale to już jest inna sprawa – biskupi boją się heretyków. W RCP są jeszcze nie potępieni przez Sobór fałszywi biskupi-heretycy, a są też i tacy biskupi, którzy boją się iść przeciwko heretykom. Prawosławny Car i Prawosławny Sobór  osądzi, kto jest kim i jaką karę każdy poniesie.
Dzisiaj, aby każdy Biskup pozostał Prawosławnym, musi zostać Wyznawcą Wiary! Dotyczy to nie tylko Rosyjskich arcypasterzy. Ponieważ my wszyscy – Prawosławni Chrześcijanie różnych krajów i narodowości jesteśmy połączeni w jedno Ciało Chrystusowe w Świętej Eucharystii i nie może być tak, że odstępstwa na Krecie, na górze Athos lub w Patriarchacie Antiochii nie dotyczą Rosyjskiego Prawosławnego Biskupa, Bułgarskiego czy Serbskiego. Każdy członek Cerkwi Chrystusowej jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości Wiary. A jeśli patriarchowie i biskupi zdradzają Wiarę, to my – kapłani, mnisi i świeccy mamy obowiązek Ją przestrzegać!

 

Po swoim nawróceniu Biskup-Wyznawca Wiary ma obowiązek nazwać wszystkie rzeczy po ich imieniu, bez użycia wyrażeń dwuznacznych, po to, aby lud Prawosławny „ucieszyć”, a raczej nadal usypiać i nie psuć przyjaźni z ekumenistami.

 

Prawosławny Biskup-Wyznawca Wiary musi powiedzieć, że dokumenty przyjęte na „fałszywym soborze” Kreteńskim i na soborze biskupim, są nie tylko niekanoniczne, nie pochodzące od Świętych Ojców, nie prawosławne, a są one – heretyckie, ekumeniczne, antychrystowe i bluźniercze! I wszyscy, którzy je podpisali i przyjęli – to są heretycy i apostaci Świętego Prawosławia, którzy stali się świadomymi lub nieświadomymi sługami antychrysta!

 

Treść wiersza w języku rosyjskim (na język polski nie przetłumaczono):

 

вам – теплохладным ереси-лаодикийцам,
низпадшим в злоэкуменический экстаз,
вероотступникам и душ людских убийцам
Низпослан Богом в обличенье этот глас!

вы называете себя архиначалье,
синедрионово-антихристовый род.
отвергли Церкви вы Священное Преданье
и соблазняете доверчивый народ.

вы в душах сеете раскола злое семя
и пьёте кровь из нанесённых Церкви ран.
вы страстно жаждете антихристово бремя
взвалить на плечи Православных Христиан.

вас – злоклевретов дьяволо-папизма –
терзает ереси антихристовый зуд.
вас – проповедников бесо-экуменизма
неотвратимо ждёт суровый Божий Суд.

Господь исторгнет всех предателей-злодеев,
синдрионо-фарисеевых смутьян.
Воздвигнет новых в Церкви Бог архиереев
Из верных иноков, монахов и мiрян!

 

Инок Михаил

 

***

 

Prawosławny Biskup-Wyznawca Wiary jest zobowiązany zerwać łączność eucharystyczną z ekumenistami, i sprawować opiekę nad Wyznawcami Chrystusa, nakładać na wiernych ręce, błogosławić im antymisy  i rozwiązywać wszystkie sprawy, które zgodnie ze swoim stanem powinien rozwiązywać.

 

Prawosławny Biskup-Wyznawca Wiary jest zobowiązany przewodzić walce o Święte Prawosławie i wspierać we wszystkim wiernych Chrześcijan-Wyznawców Wiary.

 

Prawosławny Biskup-Wyznawca Wiary ma obowiązek zniszczyć współczesną heretycką naukę, że   można walczyć z herezją i odstępstwami, ale nie dotykać heretyków i apostatów, ponieważ są oni biskupami – nietykalnymi i „prawosławnymi”. Zobowiązany jest on wskazać wiernym, kto jest wilkiem w owczej skórze – konkretnie i po imieniu oraz zakazać wiernym łączności eucharystycznej z tymi heretyckimi wilkami.

 

Tylko tak można bronić Prawdy Chrystusowej, nie rozmywając Jej, nie mieszając Ją z kłamstwem – z herezja, nie łącząc się i nie plugawiąc w łączności eucharystycznej z heretykami, zdrajcami Wiary i tchórzami. Należy walczyć otwarcie, śmiało, uczciwie i do końca, nawet do śmierci, kładąc swoje życie za owce Chrystusowe (por. J 10:11).

Chcę Bogiem naoddychać się w tym życiu!

Ducha Świętego Łaski w trudach mieć!

I za Chrystusa w duchowej walce walczyć!

Za Bożą Cerkiew życie w ofierze dać!

 

Mnich Michaił

 

Treść wiersza w języku rosyjskim:

 

Хочу я Богом в этой жизни надышаться!
Стяжать в трудах всеблагодатный Дух Святой!
И за Христа в духовной брани подвизаться!
За Церковь Божию пожертвовать собой! 

 

Инок Михаил

 

15/02 lipca 2016r.

Złożenie świętej szaty Najświętszej Bogurodzicy w Blacherne (Konstantynopol)


Kapłan-schimnich Rafael (Bieriestow)

Kapłan-schimnich Onufrij (Stiebielew – Velasquez)

 

 

Źródło:

ПЕРЕД СИНОДОМ ЛЖЕПАТРИАРХА, 15 июля 2016 г. Обращение Отцов-Афонитов

http://3rm.info/publications/63541-pered-sinodom-lzhepatriarha-15-iyulya-2016-g-otcy-afonity.html

15 lipca 2016 r.

 

 

 

Tłumaczenie Andrzej Leszczyński

21 lipca 2016 r.

Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, ETYKA CERKIEWNA, EWANGELIA, HEREZJE, POUCZENIA ŚWIĘTYCH OJCÓW, PRAWOSŁAWIE, PRZECIW EKUMENIZMOWI, SOBÓR w 2016, STRONA GŁÓWNA | 2 Komentarze

Zobacz wpisy

2 thoughts on “SYNOD ŁŻEPATRIARCHY, Odezwa Ojców z Góry Athos z 15 lipca 2016 r.

  1. Prawosławny nie uznający soboru.

    Dobrze, ze są publikowane takie artykuły i dokumenty. Ale dotyczą one Cerkwi w Rosji. Co z naszą, polską Cerkwią? Będą, czy może już są oficjalne stanowiska? Przecież nie tylko ja jestem zagubiony w tej sytuacji.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: